Události - 12 Kvě 21

Nejbližší akce

Andreas Huckele: Boundaries in the therapeutic practice - webinar

Andreas Huckele: Boundaries in the therapeutic practice - webinar

12/05/2021    
19:30 - 21:00

To know about the existence of boundaries is as essential as to feel and sense them in your own body and mind as well as [...]

Andreas Huckele: Jak na hranice v terapeutické praxi - webinář

Andreas Huckele: Jak na hranice v terapeutické praxi - webinář

12/05/2021    
19:30 - 21:00

Vědět o důležitosti hranic v terapeutické praxi je stejně podstatné, jako je cítit ve svém těle a mysli a vnímat je i na úrovni těla [...]

Proběhlé akce

Matthew Appleton: The Birth Imprint

Matthew Appleton: The Birth Imprint

22/09/2023 - 25/09/2023    
Celý den
The Lifelong Consequences of Our Birth Experience Birth is an intense experience that shapes us. The experience of birth remains as an unconscious or implicit [...]
Matthew Appleton: Otisk porodu

Matthew Appleton: Otisk porodu

22/09/2023 - 25/09/2023    
Celý den
Celoživotní důsledky naší  porodní zkušenosti Porod je intenzivní zkušenost, která nás formuje. Zážitek z narození zůstává jako nevědomá nebo implicitní paměť, která se uchovává v [...]

Powered by Events Manager