shadow

Andreas Huckele: Jak zařadit spolupráci mezi své terapeutické nástroje?

nahrávám mapu....

Datum / čas
27/03/2022 - 28/03/2022
Celý den

Místo konání
Prostor 8

Kategorie


Fotka od Spencer Wing Pixabay

Schopnost spolupracovat je zásadním, ale často přehlíženým nástrojem ve vztahu mezi terapeutem a klientem. Spolupráce nám umožňuje přejít z modu „dělání“ do modu „bytí“. „Bytí“ je pak prostředkem umožňujícím klientovi překročit pomyslný práh a dosáhnout v životě kýžených změn.

Schopnost spolupracovat patří do základní genetické výbavy člověka. To, že se rodíme do silně roztříštěné kultury a rodinného prostředí, které nenaplňuje rané potřeby dítěte, však tuto naši přirozenou schopnost poškozuje. Pokud chceme traumatický vzorec předávaný po generace prolomit, potřebujeme se vrátit k ranným zkušenostem a vyživit odpovídající vývojové kroky. To umožní dětským částem vyrůst a učinit spolupráci vědomou součástí práce s klientem.

 • Jak toho můžeme dosáhnout?
 • Jak se znovu spojit s klíčovými částmi svého bytí, které se vyvíjely ještě než jsme dokázali mluvit či racionálně přemýšlet?
 • Jak se vyhnout tomu, aby myšlení a mluvení bránilo v jejich prozkoumávání?
 • Proč je pro spojení s našimi ranými částmi tak důležitý „druhý“ a proč to nemůžeme učinit sami?
 • Jak můžeme pracovat v rámci paradoxu, kdy “děláme” něco, abychom přešli do “bytí”?

Cílem kurzu je, aby terapeut dokázal vytvořit pro klienta referenční zážitek spolupráce. A podpořit terapeuty, aby dokázali v rámci sezení vytvořit kvalitu „bytí“, která klientovi umožní získat nové zkušenosti nezbytné pro dozrávání jeho raných vývojových fází a posun k větší integritě.

Praktický rámec skupinového semináře vám umožní získávat nové zkušenosti se sebou, svým protějškem i s celkem skupiny, a to na emocionální, kognitivní i tělesné úrovni. Budeme přecházet tam a zpět mezi myšlením a pociťováním, děláním a bytím, následováním starých vzorců a vytvářením nových možností.

Nově získané zkušenosti, postoje a dovednosti zužitkují všichni, kteří vztah s klientem považují za důležitou součást své profese.

Andreasova video pozvánka na konferenci a workshop

Bezpečí jako základní předpoklad úspěšného terapeutického procesu – večerní webinář s Andreasem 19.1.2020


Seminář navazuje na přednášku z 6. kraniosakrální konference. Podrobněji vysvětlí principy spolupráce jako nástroje pro práci s klienty a především nabídne prostor k jejich praktickému prozkoumání. Účast na konferenci není podmínkou absolvování kurzu.

Více o konferenci zde


O lektorovi:

Andreas Huckele je spisovatel, učitel, systemický supervizor a párový terapeut, který pracuje zejména s tématy z oblasti sexuality, traumatu, vztahů, zneužívání a komunikace. Jeho práce s jednotlivci, ale i v rámci organizací, čerpá z více než 20 leté praxe v různých prostředích. Prezentuje na konferencích, vede semináře pro odborníky i laiky, působí jako supervizor v organizacích a jakožto autor získal literární ocenění.

Jeho záměrem je spojovat, co je rozpojené, komunikovat, co nelze vyjádřit slovy a umožňovat sounáležitost a spolupráci za účelem vzniku propojeného pole mysli, srdce a těla ukotveného v přítomnosti.

Jeho praxe vychází z metod Somatického prožívání, nenásilné komunikace, Ego-state therapy, práce s vnitřním dítětem, koučingu, systemické sexuální terapie a systemické rodinné terapie.

Základní prvky terapeutického vztahu – rozhovor s Andreasem Huckelem


Cena semináře:

Člen ČKA:

 • do 14/2 je cena pro člena asociace 5700,-
 • od 15/2 je cena pro člena asociace 7000,-

Běžné vstupné:

 • do 14/2 je cena běžného vstupného 6400,-
 • od 15/2 je cena běžného vstupného 7500,-
Storno:  

Do 31/1 2021 vracíme poplatek ponížený o 200,-.

Od 1/2 do 13/3 vracíme 50% poplatku.

Od 14/3 2021 je poplatek nevratný. Děkujeme za pochopení a respekt k našim pravidlům.

Pokud žijete v zahraničí a obáváte se komplikací s cestováním vzhledem ke karanténním opatřením, kontaktujte nás emailem, situaci řešíme ve speciálním režimu. 


Úhradou kurzovného účastník bere na vědomí a souhlasí s následujícím:

 • Seminář nenahrazuje lékařskou ani psychoterapeutickou péči.
 •  Účastník se zavazuje informovat organizátora o jakýchkoliv závažných fyzických či psychických obtížích či léčbě, kterou podstupuje.
 • Účast na semináři je dobrovolná a může být velmi prožitková. Účastník nese zodpovědnost za vše, co dělá.
 • Účastník může kdykoliv seminář opustit. Poplatek za seminář se v tomto případě nevrací.
 • Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné. V tomto případě bude poplatek za seminář účastníkovi vrácen.

Chcete-li provést platbu v eurech rolujte k registračnímu formuláři níže na stránce!


Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.


Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.