Datum konání

31/03/2019    
10:00 - 18:00

Místo

Dayal
Vyšehradská 43, Praha 2, 120 00

Typ kurzu

V jednodenním semináři Giorgia naváže na sobotní konferenční přednášku Fulkrum Bytí a rozvede její téma. Účast na sobotním konferenčním dni ovšem není pro návštěvu semináře nezbytná.

Seminář bude praktický, seznámíte se s meditační praxí, která je vhodná pro každodenní praktikování a která je základem práce s partnerem. Prostřednictvím meditací zaměřených na klid vytvoříme posvátný prostor a spojíme se s neviditelnou střední linií. Vstoupíme do vědomí srdce a pociťováním se zabydlíme ve vnitřním prostoru těla, což nám umožní cítit jeho tonální kvality. Prostřednictvím doteků v tonální rezonanci budeme skrze své nitro vedeni k hlubokým setkáním s primární respirací Dechu života.

,,Srze své fulkrum ticha a klidu je každá činnost vzájemně propojena s ostatními činnostmi. Fulkra jsou branami, jež spojují všechny body v prostoru, mezi odděleností a jednotou. Ticho a klid jsou jádrem každé aktivity, a proto jsou neustálým sjednocujícím principem, díky němuž se propojuje každá část se všemi ostatními částmi a s celkem.“ Charles Ridley: Ticho a klid

,, V okamžiku početí jste nejvíce sami sebou. Vše, co následuje potom, je diferenciace. “ Erich Blechschmidt, M.D. , embryolog 

Embryogeneze a koncept fulkra jsou navzájem neodmyslitelné. Tělesné porozumění jejich esenci nabízí vstup do duchovně materiální existence a neoddělené podstaty Bytí. Přímé procítění moci a kreativní síly v srdci každého fulkra a samotné embryogeneze, je transmutativním rozhraním stvoření, vývoje a evoluce.

,,Fulkrem celku je celek. “ Jim Jealous, D.O.

Při procesu alchymie nebo transmutace se forma navrací ke svému původu, ke svým základním částem, a pak se znovu ustavuje do vyšší formy. Ustavuje se do vyššího řádu. Tímto způsobem se vtělená integrace aplikovaná prostřednictvím doteku stává rezonančním portálem pro řídící princip a pro zdraví ve smyslu celistvosti.

,,Buď tichý a vědoucí.“

,,Já jsem. “

,,Důvěřuj tajdu.“ William G. Sutherland a Adah S. Sutherland

5-7/4 nabízíme s Giorgií Milne třídenní intenzivní kurz praxe biodynamického kraniálního doteku. Více informací a registraci naleznete zde. 

O lektorceGiorgia Milne (USA) prošla intenzivním osobním i odborným vývojem od alopatického přístupu k terapeutické práci s léčivou energií z pohledu hlavních kraniosakrálních přístupů. Její vývoj se završil pokročilou praxí biodynamického kraniálního doteku, nazývaného také jako Stillness Touch (Dotek Ticha a Klidu). Je absolventkou programu primární lékařské péče Stanfordské univerzity. Je certifikovanou učitelkou přístupu Stillness Touch a zároveň vede Školu Dynamického klidu založenou Charlesem Ridleym. Intenzivně cestuje a vyučuje úvodní a mentorské kurzy, na nichž se věnuje anatomii kraniosakrálního systému, embryologii, nauce o mozku, práci s fulkry a dovednostem pro vedení terapeutického sezení z pohledu biodynamického kraniálního doteku. Její styl výuky v sobě spojuje rozsáhlé osobní i odborné zkušenosti a schopnosti při učení vycházet z alchymie přítomného okamžiku.

 

Storno:  

Do 15/2 2019 vracíme poplatek ponížený o 10%.

Od 16/2 do 15/3 vracíme 50% poplatku.

Od 16/3 2019 je poplatek nevratný. Děkujeme za pochopení a respekt k našim pravidlům.

Úhradou kurzovného účastník bere na vědomí a souhlasí s následujícím:

  • Seminář nenahrazuje lékařskou ani psychoterapeutickou péči.  Účastník se zavazuje informovat organizátora o jakýchkoliv závažných fyzických či psychických obtížích či léčbě, kterou podstupuje.
  • Účast na semináři je dobrovolná a může být velmi prožitková. Účastník nese zodpovědnost za vše, co dělá.
  • Účastník může kdykoliv seminář opustit. Poplatek za seminář se v tomto případě nevrací.
  • Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné. V tomto případě bude poplatek za seminář účastníkovi vrácen.