shadow

Michael Kern: Živoucí matrice

nahrávám mapu....

Datum / čas
29/04/2021 - 02/05/2021
Celý den

Místo konání
Be Balanced

Kategorie


 

Dr. Still, zakladatel osteopatie, napsal: „Zdá se, že duše člověka, se všemi proudy čisté živé vody, přebývá ve fasciích jeho těla.“

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Vědecké objevy z poslední doby ukazují, že fascie nejsou jen tkání, která tvoří obal a pojivo, ale jsou „tekutou krystalickou matricí“, která slouží jako komunikační systém celého těla. Fascie jsou vysoce inervované speciálními senzorickými nervy, které přenášejí informace do centrální nervové soustavy a pomáhají tak regulovat fyziologii těla. Hrají také ústřední roli v biotensegritě těla.

V průběhu tohoto kurzu prozkoumáme novou vědu o fasciích a těchto vědomostí následně využijeme při praktické práci na stole přístupem kraniosakrální biodynamiky. 

Jedná se o postgraduální kurz pro terapeuty kraniosakrálních přístupů.

 

 

 

KURZ POKRYJE NÁSLEDUJÍCÍ TÉMATA:

 • fasciální buňky a živoucí matrice
 • role myofibroblastů ve fasciích
 • fascie jako komunikační systém
 • senzorické nervy fascií, které odpovídají na měkký dotyk
 • tensegrita a biotensegrita
 • fasciální hydratace a reciproční napětí
 • rozlišení povrchové a hluboké fascie
 • fascie psoasu a její propojení s ledvinami, bránicí, močovým měchýřem a pánevními orgány
 • role thorakolumbární fascie při bolestech beder
 • práce s funkcí středové linie v dlouhých kostech: “body síly”
 • fasciální propojení mezi sfenoidem a srdcem.

O lektorovi:

Michael Kern D.O., B.C.S.T., A.B.D., N.D.

vystudoval College of Osteopaths v roce 1987 a je více než 30 let známým biodynamickým kraniosakrálním terapeutem a naturopatem, který praktikuje v Londýně. Učí kraniosakrální terapii více než 30 let a je vůdčím mezinárodním hlasatelem biodynamického přístupu, jež pravidelně pořádá kurzy v Itálii, Rusku, Německu, Švédsku, Dánsku, Holandsku a Polsku.

Je zakladatelem Craniosacral Therapy Educational Trust v Londýně a byl senior učitelem na College of Osteopaths, International Cranial Association, Centre for Professional Development in Osteopathy a na Westminsterské univerzitě.

Je také autorem vysoce uznávané knihy „Moudrost skrytá v těle – kraniosakrální přístup k esenciálnímu zdraví“, která je nyní dostupná v jedenácti jazycích.

Mezi jeho další zájmy patří cestování a hory. 

 


 

Cena semináře:

Člen ČKA:

 • do 14/2 je cena pro člena asociace 12 400,-
 • od 15/2 je cena pro člena asociace 14 400,-

Běžné vstupné:

 • do 14/2 je cena běžného vstupného 13 400,-
 • od 15/2 je cena běžného vstupného 15 400,-

Storno podmínky: 

Do 28/2 vracíme kurzovné ponížené o 200 Kč.

Od 1/3 do 13/4  vracíme 50% kurzovného.

Od 14/4 kurzovné nevracíme.

Děkujeme, že naše podmínky respektujete.


Úhradou kurzovného účastník bere na vědomí a souhlasí s následujícím:

 • Seminář nenahrazuje lékařskou ani psychoterapeutickou péči.
 •  Účastník se zavazuje informovat organizátora o jakýchkoliv závažných fyzických či psychických obtížích či léčbě, kterou podstupuje.
 • Účast na semináři je dobrovolná a může být velmi prožitková. Účastník nese zodpovědnost za vše, co dělá.
 • Účastník může kdykoliv seminář opustit. Poplatek za seminář se v tomto případě nevrací.
 • Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné. V tomto případě bude poplatek za seminář účastníkovi vrácen.

Chcete-li provést platbu v eurech rolujte k registračnímu formuláři dole na stránce!!! 
Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.


Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.