Datum konání

14/06/2017    
18:00 - 21:00

Rezervace

Rezervace uzavřeny

Místo

Maitrea
Týnská ulička 6, Praha 1

Večerní seminář Charlese Ridleyho (USA)

Foto: Markéta Bendová

Tím, že v rámci každodenní praxe orientujete svou pozornost dovnitř a necháváte ji usadit ve svém srdci, můžete zaznamenat jemné vnitřní dýchání, které ze srdce vychází. Zároveň se spojujete se svým Erosem, který pramení v hloubce vaší pánve a sjednotíte jej s vyzařováním svého srdce. Sjednocení esence hlavy, srdce a pánve vytváří alchymistickou substanci, kterou budddhisté nazývají vnitřní blaženost. Vnitřní blaženost je moudrostí těla, je vysoce osvětlujícím vědomím, které prosycuje vaše jemnohmotné tělo pulsujícími vlnami erotického dechu, který hladí vaše buňky, změkčuje obrany vašeho těla, uvolňuje bloky jemnohmotného těla a osvobozuje emoce uložené v těle. Ty, které jsou původci vnitřního boje, který je zodpovědný za nevědomé odvrácení vaší pozornosti od lásky.

Skrze hluboké vnímání vnitřní blaženosti celou vaší pozorností obrácenou k niternosti vašeho bytí dochází rozpouštění pocitu oddělenosti. Vnitřní blaženost propojuje původně roztříštěné vědomí, které je vytvářeno kontrolou ega působícího ve třech primárních tělesných centrech. Oddělení primárních tělesných center způsobuje vnitřní boj, který je odvrácená stranou duševních sil, vztahujících se k myšlení, cítění a vůli. Stínem myšlení je pochybnost, stínem srdce nenávist a stínem vůle v pánvi je strach konat.    

 Pravidelná každodenní praxe postupně proměňuje stín ve všech třech centrech. Vnitřní blaženost jemně rozpouští  uzly jemnohmotného těla, ve kterých je Eros uvězněn. Jakmile se tyto uzly rozpustí, centrální kanál, (střední linie) se otevře,  centra se harmonizují a propojí na vyšší úrovni koherence a tělo se naplní vibrujícím tichem lásky.

Nicméně tato praxe není pro ,,slabá srdce”. Abychom mohli projít narcistickou pastí ega ke svobodě lásky, musíme zůstat přítomní a čelit tváří v tvář tomu, co přichází, zatímco vnitřní blaženost osvětluje každý skrytý aspekt v nás, který řekl ,,ne” lásce.     

Neochota nebo neschopnost čelit a cítit  nepohodlnou intenzitu skrytých emocí brání většině lidí před probuzením, zejména proto, že to, co vyvstává jako poznání sebe sama je příliš bolestivé na to, aby to mohli unést. Výsledkem je, že ego se vyhýbá dovršení realizace za každou cenu. Není pochyb, že je těžké čelit všem nevědomým odvrácením se od intimity lásky. Máme strach vidět žádostivost a vyhýbání se v naší mysli, je bolestivé rozpoznat kontrolující strategie našeho ega, které vytvářejí vrtochy naší osobnosti a ještě větší výzvou je přijetí našich nevědomých tužeb a nepoznaných potřeb našeho stínu. Toto vše nám brání v tom, aby naše vědomí překročilo práh egoistické arogance a došlo k poznání sebe sama v plné spektrální působivosti.

Foto: Pixabay

Když přijmete aspekty vašeho stínu, které vnitřní blaženost odhalí, můžete zažívat intenzivní pochybnosti, nenávist, strach a zuřivost, které vás překvapí:,,To nemohu být já.” Ale ve skutečnosti jste to vy v celé kráse vašeho stínu na jehož opačném konci spektra je vaše zářivé já, které je jedno s univerzální láskou a je eroticky spojeno s celým stvořením. Jestliže dokážete plně poznat sebe sama, zjistíte, že vaše tělo je nejreálnějším aspektem vašeho spektrálního bytí – vaše tělo je ve skutečnosti koncentrací lásky, která vytváří vše, co je. Když propojíte samostatně vyzařující pole oblasti srdce s Erosem v pánvi, dochází k propojení vědomí a lásky, což je protnutím mezi formou a beztvarým.                

 

Rezervace

Rezervace jsou uzavřeny.