shadow

ECSAN 2018 – Setkání v Petrohradě

V červnu jsem byla vyslána Českou kraniosakrální asociací reprezentovat Českou republiku na 4. setkání EUROPAEN  CRANIOSACRAL ASSOCIATION NETWORK – ECSAN (Evropská síť kraniosakrálních asociací) do ruského Petrohradu. Setkalo se tam 25 kraniosakrálních terapeutů z 10 různých zemí.

ECSAN je sdružení evropských asociací CST. Hlavním cílem setkání je vytvoření evropské asociace do roku 2021 pro uznání profese „kraniosakrální terapeut“ na evropské úrovni.

Setkání začalo velmi příjemně prohlídkou města, půlnočním výletem lodí, návštěvou Peterhofu – krásného zámku Petra Velkého. V pátek odpoledne každý účastník informoval o postavení kraniosakrální terapie ve své zemi – zejména jak je CST zapracováno do systému zdravotnictví a co asociace dělá pro své členy.

Druhý den byli účastníci rozděleni do 3 skupin, které pracovaly na následujících tématech:

  1. dokončení internetových stránek,
  2. jak získat registraci EU pro CST jako profesi,
  3. a jaký přínos ECSAN může mít pro evropské a mezinárodní kolegy.

Výsledky byly představeny v odpoledních hodinách. Velký pokrok byl dosažen u tvorby webových stránek. Texty jsou napsány a schváleny, již je představena offline verze. Úplné webové stránky budou online před koncem roku 2018. Druhý workshop objasnil a projednal první kroky k legislativě EU pro CST jako profesi. Janneke Josse z Holandska převzala odpovědnost za komunikaci v Bruselu, protože „Každý velký projekt začíná prvním krokem“. Terapeutky Elfriede Wolfslehner a Inge Schmuck z Rakouska jsou také nedílnou součástí této „pracovní skupiny“, protože již v roce 2000 se jim podařilo registrovat Evropskou kraniosakrální asociaci. Třetí skupina pracovala na seznamu nových nápadů na podporu členů ECSANu, jako je sdílení lektorů v Evropě, založení mezinárodního výzkumu a založení databáze článků pro medializaci.

Česká republika se tohoto setkání zúčastnila potřetí. Letos jsem se zapojila do tvorby webových stránek. V loňském roce byla česká skupina zaúkolována vytvořením loga, což splnila a krásné logo už zdobilo naše jmenovky a vyjímá se na webu.

 

Děkuji České kraniosakrální asociaci za důvěru a vyslání na tuto akci. Byl to pro mě velký zážitek se setkat s tolika terapeuty různých národností. Osobně si myslím, že toto uskupení má velký význam pro sdílení zkušeností a vzájemnou podporu. Uznání profese CST ne evropské úrovni je velký a dlouhodobý úkol, ale jsem přesvědčena, že je to správný krok v budoucnosti CST.

Všeobecné naladění tohoto setkání vystihla německá terapeutka Ellen Grösser, zakladatelka, pořadatelka a moderátorka všech setkání: “Spojení mezi lidmi bylo mnohem silnější a účinnost naší práce se výrazně zvýšila. Skupina je tento rok kompaktnější a má hodně síly“.

V příštím roce se ECSAN sejde v termínu 28. – 30. 6. 2019 ve švédském Stockholmu.

Věra Lantelme

členka České kraniosakrální asociace

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.