shadow

Evropské setkání zástupců kraniosakrálních asociací

Ve dnech 19. a 20.6. 2015 se ve Švýcarském městě Olten uskutečnilo evropské setkání zástupců národních asociací kraniosakrálních terapeutů. Českou asociaci zastupoval její místopředseda Filip Žitník.

Na setkání přijelo celkem 25 účastníků z 10 zemí. Tuto událost spoluorganizovala německá asociace CSVD a švýcarská Cranio Suiss. Přítomní byli zástupci ze Švýcarska, Německa, Anglie, Švédska, Holandska, Itálie, Rakouska, Španělska, Ruska a České republiky; severoamerickou asociaci kraniosakrální biodynamiky na setkání zastupovala Bhadrena Tshumi Gemin.

Hlavním záměrem setkání bylo zmapovat, jaká je situace v jednotlivých evropských zemích co se týká aktivit asociací, počtu praktikujících terapeutů a členů asociací, vztahů s místními institucemi jako jsou pojišťovny a státní úřady, a jaký je status kraniosakrální terapie v těchto zemích vůbec. Dalšími důležitými tématy setkání byly vědecké studie o účinnosti kraniosakrální terapie a otázka, zda oficiálně obnovit Evropskou kraniosakrální asociaci, která byla založena v roce 1999, a jejíž činnost je momentálně pozastavena.

Výsledky setkání jsou více než potěšující. Zástupci jednotlivých zemí se dohodli na spolupráci na mezinárodním výzkumném projektu hodnotícím účinnost kraniosakrální terapie za pomoci případových studií. Výzkum by měl odstartovat na přelomu roku 2015-16, odborné vyhodnocení a publikaci výsledků zajistí německá univerzita v Essenu, a zapojí se do něj samozřejmě i Česká republika. Dále byl dohodnut konkrétní termín setkání v roce 2016.

Setkání bylo velmi přínosné, došlo na něm k navázání mnoha odborných i osobních kontaktů, ze kterých budeme jistě moci v budoucnosti čerpat. Zajímavou zprávou pro českou kraniosakrální terapii je například to, že výsledky české preklinické studie z roku 2014 otiskl v podzimním čísle časopis britské kraniosakrální asociace Fulcrum, o výsledky dále projevil zájem holandský kraniosakrální časopis Dura. Proto si troufnu tvrdit, že i když jsme zemí s daleko nejmenším počtem praktikantů a členů, v Evropě se o nás ví a hovoří. A zároveň chci vyjádřit uznání Martinovi Srdcemu a ostatním, bez jejichž práce by studie nespatřila světlo stěva.

V současné době zpracováváme evropské statistiky a jejich zveřejnění můžete očekávat na našich webových stránkách.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.