Kraniosakrální terapie (KST) je velmi jemná neinvazivní práce se systémem člověka, která se vyvinula z klasické osteopatie. Podporuje moudrost těla a jeho schopnost znovunalezení rovnováhy a zdraví. V terapii vycházíme z toho, že náš psychofyzický systém se během dne a noci neustále sám reguluje a obnovuje. Zdraví je v samotném základu neustále přítomno a pokud má možnost, projeví se jako životní síla. Kraniosakrální terapie vnímá člověka jako holistickou bytost, zahrnující v sobě různé úrovně. Snadno vnímáme svoji úroveň tělesnou, emocionální a mentální. Dále je zde nervový systém, lymfatický systém, vnitřní orgány, energetické tělo a množství dalších úrovní, které jsme schopni také vnímat, pokud se na ně zaměříme. Vše tvoří dokonalý a složitě provázaný celek. Jakmile nastane změna v jedné úrovni, projeví se následně i v těch ostatních.

Kraniosakrální terapie klade důraz na Zdraví, které je zde již od samého počátku a na jeho projev – životní sílu – která udržuje náš život a zdraví. Životní síla nebo někdy také Dech života se projevuje na všech úrovních také jako pohyb. Každá buňka, orgán, sval a kost neustále vykonává jemný pohyb v určitém rytmu. Tyto pohyby a rytmy je možné citlivýma rukama vnímat, kdekoliv na těle a také je možné rozpoznávat proudění energií a tekutin v tkáních. Pokud je proudění plynulé a silné a pohyby segmentů těla jsou pravidelné, je v těle udržováno zdraví a harmonie.

0391web


Někdy se přirozená manifestace Zdraví může narušit, oslabit nebo zablokovat. Děje se to zpravidla v náročných situacích jako jsou chronické nemoci, úrazy, dlouhodobé stresy, emocionální traumata a celková vyčerpanost. Organismus reaguje stažením a vznikem ohnisek napětí na různých úrovních. My to většinou na sobě vnímáme jako bolest, ztuhnutí, silnou únavu nebo určitou motorickou nebo orgánovou dysfunkcí. Terapie během ošetření podporuje rozpuštění vzorců napětí a obnovuje plynutí tekutin a energií.

Na rozdíl od klasických terapií tento přístup na tělo zvenčí nepůsobí silou (fyzioterapie, masáž), elektřinou, magnetickým polem, vlněním (diadynamika, magnetoterapie, ultrazvuk) neovlivňuje biochemii systému podáním léků ani nepoužívá energetické působení běžné v alternativní medicíně (léčitelství, reiki). Do psychofyzického systému klienta se nic nevkládá a ani se z něj nic neodebírá. Terapeut vytváří vhodné podmínky, aby obnovující a regulující síly mohly iniciovat a dokončit léčebný proces. Kraniosakrální terapie se primárně nezabývá vnějšími příznaky problémů, pracuje s jejich příčinou. Během ošetření systém znovu navazuje spojení se Zdravím, s vlastní podstatou.

V rámci kraniosakrální terapie se setkáváme s různými přístupy, které se liší svým specifickým pojetím a úrovní, na které pracují.  Můžete se setkat s odlišnými přístupy jako je kraniosakrální biodynamika, kraniosakrální osteopatie, dotek ticha a klidu.

Pokud se chcete dozvědět ještě více o kraniosakrální terapii, můžete si:
přečíst si o práci se zdroji