Martin Srdce
praktikant metody Somatic Experiencing®, biodynamické kraniosakrální terapie a facilitátor EmotionAid®
 
Jako terapeut pracuji s většinou klientů dlouhodobě a systematicky na hlubokých změnách jejich vzorců. Klienti, kteří přistupují ke svým problémům aktivně, otevřeně a s touhou po změně, dosahují skvělých výsledků a výrazného zlepšení stavu. Mým úkolem není klienta nějak léčit nebo opravit jeho tělesnou, emoční nebo duševní složku, ale vést ho procesem co nejlépe tak, aby byl sám zjistil, jaké neprospěšné programy používá, aby byl schopen se sám regulovat a navrátit svůj systém ke zdraví.
Jako lektor se účastním seminářů na téma kraniosakrální terapie, emoční a traumatické vzorce, procesy seberegulace, zdraví a stabilita. Neposkytuji psychoterapii, fyzioterapii ani jiné formy léčby.
Praxe: Regenerační studio Dayal, Vyšehradská 43, Praha 2