Členství

 

Co vám přinese členství v asociaci ?

 • uvedení vašeho kontaktu a prostor pro váš webový profil na internetových stránkách asociace
 • slevy na akce pořádané asociací
 • zapojení se do společenství praktikantů
 • informace o nejnovějším dění na poli kraniosakrální terapie – postgraduály, výzkumy, přednášky aj.
 • garance vaší kompetentnosti a vzdělání pro vaše klienty
 • možnost podpořit rozvoj metody a její rozšíření mezi širší veřejnost
 • možnost půjčovat si knihy z asociační knihovny

Členem asociace se může stát absolvent nebo student dlouhodobého odborného výcviku  kraniosakrální terapie, který splňuje podmínky uvedené v Standardech praxe a souhlasí s cíli a úkoly Asociace a chce se podílet na jejich realizaci.

Česká kraniosakrální asociace nabízí terapeutům a studentům čtyři druhy členství: člen učitel, člen profesionál, člen absolvent a člen student. 

 • Členství člen učitel je určeno terapeutům, kteří vykonávají praxi učitele kraniosakrální terapie a dále se aktivně vzdělávají.  
 • Členství člen profesionál  je určeno terapeutům s dokončeným základním terapeutickým výcvikem, kteří  se dále aktivně vzdělávají v oboru a chtějí zůstat v těsném kontaktu s terapeutickou metodou a společenstvím kraniosakrálních praktikantů v ČR.
 • Členství člen absolvent je určeno terapeutům s dokončeným základním terapeutickým výcvikem, kteří chtějí zůstat v těsnějším kontaktu s terapeutickou metodou a společenstvím kraniosakrálních praktikantů v ČR, ale kladou na sebe nižší nároky ohledně dalšího vzdělávání, než jaké se vyžaduje u člena profesionála.
 • Členství člen student je určeno studentům odborných výcviků kraniosakrální terapie, kteří chtějí být v úzkém kontaktu s dalšími terapeuty a děním na poli kraniosakrální terapie v ČR.
 • Statut čestného člena Asociace nabízí a schvaluje výkonný výbor Asociace na základě návrhu členů Asociace, čestným členem se může stát i významný odborník jiného oboru nebo osoba, která se pozitivně angažuje v příbuzné oblasti, bez ohledu na státní příslušnost a místo trvalého pobytu. 

Po ukončení výcviku se člen student může stát členem profesionálem na základě doložení certifikátu o ukončení výcviku.

Pro rok 2022 schválila valná hromada výši členských příspěvků následujícím způsobem: člen učitel 2000,-/rokčlen profesionál 1500,-/rok, člen absolvent 1000,-/rok, člen student  500,-/rok.

Pro nově přihlašující se: Od 1.7. každého roku se výše členských příspěvků snižuje na polovinu pro všechny skupiny členů.

Členem ČKA se stanete na základě on-line přihlášky uvedené níže (člen profesionál a člen absolovent dokládá ukončení výcviku připojením kopie certifikátu). Členství schvaluje výkonný výbor, který se schází minimálně jednou měsíčně. Po schválení vás bude kontaktovat člen výkonného výboru a poskytne vám informace ohledně platby členských příspěvků. 
Budete-li mít s formulářem jakékoliv technické problémy, kontaktujte nás emailem kraniosakralniasociace@gmail.com. Děkujeme a omlouváme se. 

  Typ členství
  UčitelProfesionálAbsolventStudent

  Jméno a příjmení, titul

  Datum narození

  Adresa

  E-mail

  Webové stránky

  Adresa praxe

  Telefon

  Vzdělání - výcvik

  Přidat kopii certifikátu

  Datum ukončení výcviku

  Postgraduální kurzy

  Přidat kopii certifikátu

  Vaše zpráva

   

  Aktuality

  Všechny aktuality »

  Články

  Všechny články »

  Sekce pro členy

  Kalendář akcí

  Po
  Út
  St
  Čt
  So
  Ne
  P
  Ú
  S
  Č
  P
  S
  N
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  28
  29
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  Giorgia Milne: Biodynamic Cranial Approach - Introduction
  27/05/2022 - 30/05/2022    
  Celý den
  Biodynamic Cranial Approach /Touch of Presence Open to anyone wishing to develop personally or to investigate pursuing a committed professional track.  The Introduction Course is [...]
  Giorgia Milne: Úvodní kurz biodynamického kraniálního přístupu
  27/05/2022 - 30/05/2022    
  Celý den
  Úvodní kurz je vhodný pro terapeuty pracující s tělem, pohybové terapeuty, psychoterapeuty, kraniosakrální praktikanty a zástupce různých profesí pracujících se zdravím. Je určený každému, kdo chce pomocí krainosakrálního biodynamického přístupu rozvíjet sebe sama anebo by s jeho pomocí rád obohatil svou praxi.

  Příručka pro klienty

  brozura-final Příručka stručně a přehledně seznamuje s principy kraniosakrální terapie, s průběhem a reakcí na terapeutické sezení.
  Více zde »

  Stáhnout příručku

  fb-to-se-mi-libi