shadow

Povinné očkování a nemocnost u dětí

Jaký vliv má povinné očkování na nemocnost u dětí? Podle studie z 90. let jsou očkované děti častěji nemocné než děti, které očkovány nebyly.
Nedávno se objevila 20 let stará studie z 90. let, která srovnávala očkované a neočkované děti. Jejím závěrem bylo, že očkované děti mnohem častěji trpí těmito nemocemi:

 • astma
 • ekzémy
 • ušní infekce
 • hyperaktivita
 • a mnohá další chronická onemocnění

Očkované děti trpěli 10 x častěji angínou a u neočkovaných dětí se angína vůbec neobjevila.
V roce 1992 provedla společnost IAS (Immunization Awareness Society) průzkum, ve kterém se zaměřila na zdraví dětí na Novém Zélandu. Podle očekávání výsledky ukázaly, že neočkované děti jsou zdravější.

IAS rozdala dotazníky svým členům, přátelům a spolupracovníkům. Dotazníky obsahovaly nejrůznější otázky týkající se zdravotních problémů. Celkem jich bylo vyplněno 495, z čehož 226 bylo od očkovaných a 269 od neočkovaných dětí.
Věk dětí byl od 2 týdnů do 46 let (někteří z přátel byli starší a měli tudíž starší děti), mezi respondenty bylo 273 chlapců nebo mužů a 216 dívek nebo žen (u 6 dětí chybělo upřesnění).
Sue Claridge, která o této studii psala, uvedla:

“Rodiče byli požádáni, aby o dětech uvedli tyto informace: rok narození, pohlaví, absolvovaná očkování, informaci, zda dítě trpí chronickým onemocněním (konkrétně astmatem, ekzémy, ušními infekcemi, opakovanými angínami, hyperaktivitou, cukrovkou a epilepsií), jak se u nich vyvíjeli motorické dovednosti a jestli byly děti kojené nebo krmené z lahvičky, případně do kdy byly kojené.”

Během studie se ukázal další zajímavý fakt. Děti, kterým musely být odoperovány krční mandle, byly v 92 % případů v minulosti očkovány proti spalničkám. Toto očkování tedy mohlo přispět k tomu, že se děti staly méně odolnými vůči angínám a zánětům mandlí.

Během studie se rovněž ukázalo, že 81 rodin mělo očkované i neočkované děti. Starší děti rodiče nechali očkovat, u těch mladších už ale začali pochybovat o tom, zda je očkování bezpečné.
Výzkumní pracovníci dospěli k tomuto závěru:

“Ačkoliv naše studie byla menšího rozsahu, obzvláště co se týká počtu neočkovaných dětí a výskytu chronických onemocnění, jasně vědecky prokázala, že neočkované děti jsou zdravější než děti, které očkovány byly.”

Třebaže mnohé vlády na celém světě tvrdí, že srovnávat očkované a neočkované děti, je neetické, studie z Nového Zélandu není jediná, která se tímto tématem zabývá. Očkované děti 5 x častěji trpí řadou onemocnění.

V září 2011 byla v Německu provedena další studie, která podrobila zkoumání celkem 8 000 neočkovaných dětí. Stejně jako u studie na Novém Zélandu respondenti obdrželi dotazníky, které musely vyplnit. Děti, které se studie účastnily, byly ve věku od 0 do 19 let.

Výsledky ukázaly, že očkované děti 5 x častěji trpí různými nemocemi a poruchami ve srovnání s dětmi, které očkované nebyly.

Další německá studie (KiGGS) čítala větší počet respondentů – celkem 17 461 dětí ve věku od 0 do 17 let, vědci srovnali výsledky obou těchto studií.

Německý homeopat doktor Andreas Bachmair, který uveřejnil výsledky studie na stránkách vaccineinjury.info uvedl:

“V dnešní době je mnohem častější výskyt astmatu, senné rýmy a neurodermatitidy. Naše studie ukázala, že 4,7% ze všech respondentů trpí astmatem, 10,7% trpí sennou rýmou a 13,2% dětí trpí neurodermatitidou. Čísla se různí v západních zemích, u amerických dětí je astma u 6% případů a u australských dětí je u 14 – 16% případů (uvádí Australia´s Healtch 2004, AIHW)
U neočkovaných dětí jsou výsledky následující: astmatem trpí 2,5% z nich, sennou rýmou 3% z nich a neurodermatitidou 7% z nich. Podle studie KIGGS více než 40% dětí ve věku od 3 do 17 let bylo citlivějších alespoň na 1 z testovaných alergenů (testováno bylo 20 běžných alergenů) a 22,9% z nich trpělo alergiemi.”

Ačkoliv 4 z neočkovaných dětí trpěly autismem, uvedl doktor Bachair:

“Jedno z těchto 4 dětí mělo vysoké hladiny kovů v krvi (měď, hliník, arsen), u dalšího z nich měla matka vysokou hladinu mědi v krvi.”

Některá onemocnění se u neočkovaných dětí nevyskytovala vůbec.
Doktor Andreas Bachmair pokračuje ve svém výčtu. Uvádí, že studie ukázala, že neočkované děti trpí mnohem méně zánětem dutin, nemívají bradavice, kožní problémy, záněty středního ucha, cukrovku a epilepsii.
U neočkovaných dětí se některá onemocnění vyskytovala jen velmi zřídka, jak ukazují následující výsledky:

 • Dyslexie: 0,21%
 • Opoždění řeči/problémy s artikulací: 0,38%
 • Senzorické poruchy: 0,28%
 • Úzkost: 0,25%
 • Deprese: 0,12%
 • Noční pomočování: 0,12%
 • Celiakie: 0,12%
 • Alergie na lepek: 0,41%
 • Refluxní choroba jícnu: 0,06%”

Doktor Bachair ještě doplňuje, že disponují řadou vyjádření od rodičů a to dodávají jejich výsledům ještě větší váhu.
Závěr

Je úžasné, že ačkoliv mainstreamová media a vládní organizace tvrdí, že je neetické provádět podobné výzkumy, existují skupiny, které se i tak rozhodly provádět je na vlastní pěst. Ačkoliv jejich studie jsou často ignorovány, neměly by se brát na lehkou váhu. Dokazují totiž jasně, že neočkované děti jsou zdravější než ty, které očkovány byly. Proto by jejich výsledky měly být dostupné všem rodičům a odborníkům, kteří se zabývají vlivy očkování.

Zdroj: http://yournewswire.com
Publikoval: Sean Adl-Tabatabai
Přeložila: Adéla Kratinová

Posted in:
Articles by:
Published:
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.