Připravili jsme pro vás záznamy akcí pořádaných Českou kraniosakrální asociací, které si můžete zakoupit.


Záznamy z konferencí:
5.kraniosakrální konference 2020

Záznam obsahuje následující:

 • Ellynne Skove: Narušení rodičovské vazby a náprava dyády matka/novorozenec (63 min)
 • Mathew Appletton: Budování odolnosti v čase krize prostřednictvím rozpoznání raných otisků (83 min)
 • Radek Neškrabal: Zrození a rození v životě člověka (60 min)
 • Katarína Zatovičová: Vědomý kontakt rodičů s miminkem- naplňování základních potřeb podle PBSP psychoterapie (63 min)
 • Panelová diskuze (90 min)

Více informací a objednávka zdeZáznamy z webinářů:
Matthew Appleton MA, RCST, UKCP (UK) 

Matthew Apppleton žije a pracuje v Bristolu ve Velké Británii. Je registrovaný kraniosakrální terapeut a psychoterapeut Core process terapie (CPP). Je zakladatelem institutu kraniosakrálních studií (Institute of Craniosacral Studies). Vyvinul integrativní dětskou terapii, kterou vyučuje kraniosakrální terapeuty, osteopaty, psychoterapeuty, duly, porodní asistentky, zdravotní sestry a dětské lékaře. 

 •  Zpět do celistvosti 

Jedná se o záznam série čtyř na sebe navazujících webinářů na téma umělého oplodnění, císařského řezu, práce s celým rodinným systémem a uzavření série s doplňujícími otázkami účastníků. Každé z videí má více než 90 minut, videa obsahují i komentované video-ukázky z Matthewovi praxe. Více informací a objednávka zde 

 • Co nás děti učí o nás samotných 

Webinář na téma naslouchání dětem i nám samotným. Když jsme otevřeni tomu, co nám ukazují, mohou nás děti naučit hodně o nás samotných. Naučíme-li se jim naslouchat, umožní nám to naučit se naslouchat i našim vlastním „začátkům“ a tomu, jak naše prenatální a rané dětské zkušenosti utvářely to, kým jsme. Více informací a objednávka zde

 • V lůně matky, v lůně země

Webinář na téma vliv raných životních zkušeností na náš vztah k „vnitřní i vnější přírodě“. Jak naše zkušenosti formují vztah k našemu okolnímu prostředí?  Více informací a objednávka zde 


Andreas Huckele

Andreas Huckele je spisovatel, učitel, systemický supervizor a párový terapeut, který pracuje zejména s tématy z oblasti sexuality, traumatu, vztahů, zneužívání a komunikace. Jeho práce s jednotlivci, ale i v rámci organizací, čerpá z více než 20 leté praxe v různých prostředích. Prezentuje na konferencích, vede semináře pro odborníky i laiky, působí jako supervizor v organizacích a jakožto autor získal literární ocenění.

 • Bezpečí jako základní předpoklad úspěšného terapeutického procesu

Tento 90 minutový webinář na téma bezpečí v terapeutické praxi obsahuje hodně velmi praktických nástrojů a doporučení, které jsou dobře použitelné v každodenní praxi. Více informací a objednávka zde

 • Když sezení opanuje vnitřní dítě 

V situaci, kdy se v terapeutovi nebo v klientovi aktivuje vnitřní dítě, vyžaduje terapeutické sezení extra porci uvědomění. Je důležité vědět, jaký z egoických stavů je u kormidla. Dětský nebo dospělý?

Tento 90-ti minutový webinář prozkoumává, jakým způsobem dobře pracovat s dětskými ego stavy, které se při terapeutickém sezení objevují, jak se o ně postarat a jak rozlišit, kde se právě nacházíme. Více informací a objednávka zde

 • Jak na hranice v terapeutické praxi

90-ti minutový záznam webináře prozkoumává téma hranic. Schopnost prožívat sebe sama jako oddělenou lidskou bytost a tímto způsobem uznávat a přijímat i klienta je základem vzájemné interakce. Situace, v níž dobře fungující hranice chybí, představuje chaos, v němž terapeut nemůže odvádět práci svou práci dobře a klient nebude schopný pracovat na svém rozvoji. Dobré hranice se zrcadlí v pevném rámci terapeutického sezení a kontraktu, v samotném postoji terapeuta ke klientovi, ale i v respektujícím a jasném používání terapeutických nástrojů. Dobré hranice jsou spíše pružné, nežli rigidní, a jsou pevně ukotveny v terapeutově systému (jednotě těla a psychiky).

Více informací a objednávka zde 


Michael Kern D.O., B.C.S.T., A.B.D., N.D.

Michael Kern vystudoval College of Osteopaths v roce 1987 a je více než 30 let známým biodynamickým kraniosakrálním terapeutem a naturopatem, který praktikuje v Londýně. Učí kraniosakrální terapii už 34 let a je vůdčím mezinárodním zastáncem biodynamického přístupu. Je také autorem vysoce uznávané knihy „Dech života – Moudrost skrytá v těle“, která vyšla i v českém jazyce. 

 • Živoucí matrice

Tento dvouhodinový webinář přináší nejnovější objevy z vědeckého zkoumání fascií . Michael představuje fasciální síť jako živoucí systém, který disponuje pamětí, je komunikačním systémem našeho těla a jeho opravdové pochopení nám může přinést hluboké vhledy při hledání zdraví a koherence. Webinář je opravdu nabitý informacemi a obsahuje i praktické cvičení pro vlastní zkoumání.

Více informací a objednávka zde