Leni B. Tomanová

Moje původní profese zdravotní sestry, kterou jsem vykonávala v různých
medicínských oborech, jako je neurologie, gynekologie, interna, kardiologie a
gastroenterologie mi dala skvělý základ pro můj další rozvoj a zájem
v objevování terapeutických nástrojů v péči o zkvalitňování zdravého postoje
k sobě samé a mohla podporovat zdraví i v mých klientech..

Od r. 1993 se pohybuji v samostatné praxi.., nejdříve v oboru „ozdravná péče o
plet“, po té následovala „péče o krásu ve všech směrech osobnosti“..
A do této úžasné pracovní cesty začaly přicházet další harmonizační nástroje,
jako Čínská masáž Tuina,Bio touch, Metoda Ruš, Access Bars, Květová Bachová
terapie atd.., až jsem v roce 2017 objevila úžasnou ozdravnou metodu
„Kraniosakrální terapii“.., kterou jsem začala prozkoumávat nejdříve na
seznamovacím kurzu, kde jsem zjistila, že to je přesně to co celou praxi hledám,
a v r.2019 jsem absolvovala výcvik Kraniosakrální osteopatie s prvky
biodynamiky u Radka Neškrabala..a v r.2021 jsem mu na výcviku asistovala…

Po absolvování základního výcviku se dále vzdělávám na dalších seminářích
nejen s osteopatickým, ale také biodynamickým přístupem.. a nyní jsem v tří
letém výcviku Polaritní terapie Rogera Gilchrista..