Výcviky a kurzy

Rozvíjejte své dovednosti, získávejte nové zkušenosti

Úvodní semináře a základní výcviky

Dlouhodobé výcviky, které poskytují dostatečný odborný základ a praxi pro výkon profese kraniosakrálního terapeuta. Splňují standardy kraniosakrální praxe.

Postgraduální a nástavbové kurzy

Postgraduální kurzy jsou určeny pro absolventy základních výcviků, pokud není uvedeno jinak. Jsou nezbytné pro další rozvoj kompetencí a další vzdělávání profesionálních terapeutů.

Zážitkové a sebezkušenostní kurzy

Zážitkové kurzy slouží k osobnímu rozvoji a jejich účast většinou není omezena na terapeuty kraniosakrální terapie. Jsou přístupné široké veřejnosti, není-li uvedeno jinak.