Terapeuti

Praktikanti, členové ČKA, jejichž práci asociace profesně garantuje

Profesionálové

Praktikanti, kteří získali profesionální vzdělání, vykonávají terapii jako svou profesi, dále se vzdělávají a podstupují supervize.

Absolventi

Praktikanti, kteří získali profesionální vzdělání a mohou poskytovat ošetření.

Studenti

Praktikanti, kteří jsou v současné době v profesním výcviku a poskytují zkušební ošetření dle svých stávajících dovedností.