Akce

Nejbližší akce

Hlas jako projev sebepojetí 

Hlas jako projev sebepojetí 

08/03/2024    
17:00 - 20:00

Hlas jako projev sebepojetí Práce s hlasem rozvíjí schopnost sám sebe pozorovat, rozeznávat, rozlišovat, vede ke kvalitě našeho vnímání. Návratem k jednoduchým hlasovým projevům, pozorováním [...]

8. kraniosakrální konference

8. kraniosakrální konference

09/03/2024    
9:00 - 18:30

Jakou roli hraje terapeutova sebe-péče a sebe-poznání v procesu terapie? Jak může terapeutova všímavost k vlastnímu prožívání podpořit terapeutický proces u klienta? Jakou roli hraje v procesu sebe-poznávání soucit a laskavost k sobě? Kde soucit a laskavost k sobě vzít?  Jak soucit a laskavost k sobě souvisí s našimi rannými vztahy a jakou roli má vyjadřování vlastních pocitů?

Tělo jako kniha poznání

Tělo jako kniha poznání

Tělo jako kniha poznání aneb poznej sám sebe a vše ostatní bude jasné Workshop s MVDr. Hanou Chocholatou BCST Motto: Tělo nám přináší pravdivé odpovědi na [...]

Giorgia Milne: Embryologie ~ Duch a esence

Giorgia Milne: Embryologie ~ Duch a esence

Dotek přítomnosti ® Škola pro biodynamická studia Sami sebou jste nejvíce v okamžiku početí, vše, co následuje, je odlišování — Eric Blechschmidt Embryo nám toho [...]

Giorgia Milne: Embryology~ Spirit and Essence

Giorgia Milne: Embryology~ Spirit and Essence

A Touch of Presence ® School for Biodynamic Studies ,,You are most yourself at the moment of conception, all that follows is the differentiation" - [...]

Proběhlé akce

14 Led

Zrcadlení jako klíč k terapeutické práci

14/01/2024    
14:00 - 17:00
Lektor: Jiří Kysilka Lidské bytosti jsou ze své podstaty vztahové - naše mysl a nervová soustava se utváří a vyvíjí ve vztahu, zrcadlení ve vztazích [...]
Plynutí - tekutinové tělo v tekutinách

Plynutí - tekutinové tělo v tekutinách

06/12/2023    
18:00 - 21:00
Jaké to je, vnímat tekutinové tělo v tekutinách? Které přístupy a pozice rukou se ve vodě osvědčily? A které ne?A co praktikantův neutrál, neutrál ve vztahu a neutrál klienta, když jsou oba v bazéně?

Powered by Events Manager