Úvodní semináře a základní výcviky

Úvodní semináře a základní výcviky

V současné době jsou v České republice následující výcviky, které asociace může zájemcům o studium doporučit. Potenciálním klientům doporučujeme pouze absolventy těchto výcviků.

Jiné výcviky, s kratším časovým rozsahem, nemusí absolventovi poskytovat dostatečný odborný základ, dostatečnou praxi a vyhovující terapeutické dovednosti pro výkon profese kraniosakrálního terapeuta.

Aktuální výcviky a kurzy