Spolupracující školy

Spolupracujeme s učiteli a školami, čímž podporujeme vzdělávání kraniosakrálních praktikantů.

S KÝM?

Radek Neškrabal BCST

Radek, původně vystudovaný technik, se vydal na svou cestu za poznáním, tajemstvím moudrého těla a jeho schopností navracet se k přirozenému stavu zdraví v roce 1987. Postupně se zájmem objevoval alternativní přístupy ke zdraví a životu člověka v rezonanci s přírodními zákony.

V průběhu svého studia různých směrů se dostal v roce 1994 k prvnímu semináři Francouzské školy kraniosakrální osteopatie, pořádaného rakouskou lektorkou Dr. Joelle-Aimee Kubisch. Tehdy se také seznámil s Českou psychoenergetickou společností a začal získávat zkušenosti s bioenergetickým léčením.

V roce 1995 se poprvé blíže setkal s kraniosakrální terapií (lektorkou ve vzdělání v tomto směru byla Sabine Gerhardy Mach z Německa – konzultantka v Upledger centru v Kalifornii) a od této chvíle jeho nadšení tímto komplexním přístupem k člověku nepolevilo.

MVDr. Hana Chocholatá

Terapeutka, homeopatka a lektorka kraniosakrální osteopatie. Vystudovala kraniosakrální osteopatii u Radka Neškrabala, kraniosakrální biodynamiku a Baby Course u Bhadreny a Kaviho Gemin a další nadstavbové kurzy.

O sobě říká: Jsem průvodkyní, doprovázím klienta na jeho cestě ke zdraví, podporuji uvolnění napětí a traumat v těle, spoluvytvářím vhodné podmínky pro léčivý proces přinášející lepší životní rovnováhu a optimálnější zdraví.

Bhadrena Tschumi, MA, BCST, RCST® 

Kavi Alessandro Gemin, Osteopath, BCST, RCST®

Bhadrena je zakladatelkou a ředitelkou ICSB, Mezinárodního institutu pro kraniosakrální balancing® ve Švýcarsku. Do profesionálního tréninku ICSB integruje nejnovější poznatky neurobiologie, embryologie, léčení traumatu, pre- a perinatální terapii a práci s esencí dle přístupu Diamond Logos.

Je členkou britské, švýcarské a italské Kraniosakrální asociace. Vyučuje v Evropě, v Japonsku, v Kanadě, v Austrálii a v Indii. Na své cestě předává dál svou vášeň pro kraniosakrální biodynamiku. Vytrénovala tisíce praktikantů a inspirovala svým přístupem mnoho jiných učitelů a kraniosakrálních škol.

Kavi vyučuje a praktikuje Kraniosakrální Balancing® od roku 1995, je učitelem a spoluředitelem ICSB. Dokončil doplňující vzdělání jako osteopat a člen Kanadské vysoké školy Osteopatie. Prošel výcvikem v terapii traumatu s Peterem Levinem a je praktikantem a supervizorem Somatic Experiencing®.

Praktikuje prenatální práci a práci s porodem, kterou studoval u Raye Castellina. Člen švýcarské a italské kraniosakrální asociace. Do svých výcviků kraniosakrální biodynamiky začleňuje své holistické porozumění tělu-mysli, učí o tomto tématu na mezinárodní půdě.

Body Intelligence

Body Intelligence je mezinárodní škola biodynamické kraniosakrální terapie založená Gedem Sumnerem a Stevem Hainesem. Ged a Steve pocházejí z Velké Británie, kde v 90. letech absolvovali výcvik v biodynamické kraniosakrální terapii u Franklyna Sillse. Jejich vizí je generovat kompetentní kvalitní odborníky, aby terapie prosperovala a byla k dispozici veřejnosti. Rovněž se podílejí na neustálém vývoji osnov kurzu, který odráží nové přístupy v této oblasti.
Výcvik je začleněn do Mezinárodního sdružení biodynamických škol (IABT), což je sdružení škol, které v rámci kurzů biodynamické kraniosakrální terapie fungují podle společně dohodnutého souboru standardů. Členské školy nabízejí absolventům základního výcviku označení BCST (Biodynamic Craniosacral Therapist).

O lektorech: 

Lektory jsou zkušení Senior Tutoři školy Body Intelligence – Mark Allison, Josef Steiner a Gareth Toner. Odborným asistentem je David Linzer.