Konference

Každoroční konference je svátkem kraniosakrální terapie, místem pro setkávání s kolegy nejen z našeho oboru.

ČÍM JE PRO NÁS KRANIOSAKRÁLNÍ KONFERENCE?

  • Je celodenním setkáním s nabídkou odborných přednášek a panelovou diskusí na dané téma.
  • Je místem pro vzdělávání, inspiraci a získávání nových dovedností.
  • Je místem pro navazování nových kontaktů.
  • Je oslavou Mezinárodního dne kraniosakrální terapie, který připadá na den narozenin W.G. Sutherlanda (27. března).
  • Je určena pro kraniosakrální praktikanty, osteopaty, fyzioterapeuty, dále pro zdravotní pracovníky, porodní asistentky, duly, psychology, psychoterapeuty i lékaře.
  • Je pro každého, kdo se zajímá o terapie pracující s tělem a chce získat novou inspiraci a vhled.

Sebe-poznání v terapeutickém procesu

8. kraniosakrální konference

9/3 2024 v Emauzském opatství

8. kraniosakrální konference

9/3 2024 v Emauzském opatství