Postgraduální a nástavbové kurzy

Postgraduální kurzy jsou  určeny pro absolventy základních výcviků pokud není uvedeno jinak.


Bhadrena C. Tschumi: Kraniosakrální biodynamická terapie pro miminka

 

12. – 15.1. 2020
Druna, Trojická 10, Praha
 

O lektorce: Bhadrena C. Tschumi, MA, BCST, RCST® 

Je průkopnicí na poli kraniosakrální biodynamiky a v hlubokých souvislostech se zabývá obdobím začátků života. Vede kurzy pro práci s miminky už 35let a za tu dobu podnítila mnoho změn v přístupu k nim. Inspiruje ji nejnovější vývoj a výzkum v interpersonální neurobiologii, s celým tím komplikovaným vývojem mozku prostřednictvím lidského kontaktu, vazby a připoutání.

Téma craniosacrální biodynamické péče pro miminka vyučuje mezinárodně a s obrovským ohlasem. Jejím největším přáním je, aby kraniosakrální biodynamické vyhodnocení a léčení bylo dostupné všem novorozencům, a mohlo hned na začátku života podpořit jejich start, růst a vývoj.

Bhadrena původně studovala pedagogiku a psychologii, a krátce působila jako učitelka. V sedmdesátých letech prošla kontinuálním výcvikem v různých terapíích a stala se tělesně orientovaným terapeutem. Pracovala v Esalen Institutu v USA, v Trager Institutu v Kalifornii a v Upledger Institutu na Floridě. Zde ji také Dr. Richard McDonald, DO uvedl do oblasti práce s miminky na své klinice pro novorozence v Palm Beach Gardens.


Biodynamická spolupráce s novorozenci, kojenci a batolaty a jejich rodinami. Pokročilý výcvik pořádáme ve spolupráci s International Institute for Craniosacral Balancing® ICSB. Bhadrena C. Tschumi vede kurzy pro práci s miminky už 35 let a za tu dobu iniciovala mnoho změn v přístupu k nim. Je průkopnicí na poli kraniosakrální biodynamiky a v práci s obdobím začátků života.

Důležitá přechodová období na začátku života je třeba provázet a podporovat s láskyplným vědomím, laskavě a s plnou přítomností.

Biodynamická ošetření posilují životní síly, které tvoří a orientují mladé tělo. Regulují a obnovují funkce a pomáhají znovu orientovat struktury na jejich původní plán. Kraniosakrální biodynamické léčení podporuje integraci zkušeností, ke kterým došlo během těhotenství a porodu.

Zásady biodynamiky, prenatální a perinatální terapie umožňují praktikantovi pracovat systemicky. Posilovat spojení s těmi kdo věnují dítěti svou péčí: s rodiči nebo těmi, kdo zaujali jejich postavení. Ti se spoluúčastní procesu a rovněž z ošetření těží.

Součástí kurzu jsou i ukázky práce s malými a jejich pečovateli. Bhadrena s nimi bude pracovat zatímco účastníci budou sledovat a doprovázet sezení z povzdálí a budou se učit prostřednictvím přímého naladění a synchronicity.

Seminář bude plně tlumočen

Členové ČKA mají na seminář slevu 1000,- , požádajte o slevu před platbou kurzu. 
Více informací na https://www.kranioakademie.cz/kraniosakralni-biodynamicka-terapie-pro-miminka/

Matthew Appleton: Porod pohledem dítěte

 

31/3 -2/4 2020, Praha

 

O lektorovi :

Matthew Appleton žije a pracuje v Bristolu ve Velké Británii. Je registrovaný kraniosakrální terapeut a psychoterapeut Core Process Therapie (CPP). Je zakladatelem Institutu kraniosakrálních studií (Institute of Craniosacral Studies), kde po dvanáct let působil jako vedoucí učitel. 

V roce 2006 Matthew spolu s Jenni Meyer založili výcvikový  Institut vědomého vtělení (Conscious Embodiment Trainings), jehož cílem je propagovat povědomí o pre a perinatální psychologii, posvátné ekologii a vtělujících procesových terapiích. 

Vystudoval předškolní a perinatální vzdělávání u Karltona Terryho ve Švýcarsku a několik let asistoval Karltonovi ve Velké Británii. 

Matthew je členem Mezinárodní společnosti prenatální a perinatální psychologie a medicíny a má více než 20 let zkušeností s přednášením a pořádáním workshopů ve Velké Británii a v Evropě.

Vyvinul integrativní dětskou terapii, kterou vyučuje kraniosakrální terapeuty, osteopaty, psychoterapeuty, duly, porodní asistentky, zdravotní sestry a dětské lékaře ve Velké Británii, Německu a Itálii.

Deset let pracoval jako vychovatel v proslulé demokratické škole A. S. Neilla Summerhill. Jeho kniha „Free Range Childhood“, vycházející z těchto jeho zkušeností, byla vydána v několika jazycích.


Tento 3-denní workshop je určen kraniosakrálním terapeutům, osteopatům, masérům, porodním asistentkám, dulám, dětským lékařům, zdravotním sestrám, pedagogům, psychoterapeutům, učitelům jógy předškolního věku, rodičům a všem, kdo se zajímají o to, jak nás naše nejranější zkušenosti formují a jaký dopad může mít porod  na celý náš život.

Naše zkušenosti v děloze, při porodu a krátce po něm hluboce ovlivňují naše vnímání toho, kým jsme a jak vnímáme svět kolem nás.

Workshop je úvodem do oboru Integrativní dětské terapie (Integrative Baby Therapy).

Během workshopu se budeme zabývat teorií a zároveň budeme mít možnost vyzkoušet si zážitková cvičení, kterými prozkoumáme naší vlastní tělesnou zkušenost. V rámci setkání se bude promítat videozáznam terapie s dětmi.

Témata workshopu:

 • Jak pro naši kulturu běžné vnímání miminka a plodu omezuje způsob, jímž je vítáme na svět
 • Čtyři fáze porodu  z pohledu dítěte (na rozdíl od tří fází  z pohledu porodníka) a to, jak nás každá z těchto fází může ovlivnit
 •  Jak mohou jednotlivé fáze porodu formovat určité základní životní přesvědčení a postoje
 • Povaha oboustranné vazby mezi miminkem a rodičem v prvních devíti měsících života a to, jaký na ni může mít dopad nerozřešené prenatální nebo porodní trauma
 • Jak se můžeme naučit naslouchat miminkům a zároveň i našim vlastním raným zkušenostem novým, přesnějším a více empatickým způsobem?
 • Jak nás ovlivňují chemické a mechanické intervence během porodu?

 

Více informací a registraci najdete zde

Ellynne Skove: Pohyby života

 

29/3 -30/3 2020

 

O lektorce: Ellynne Skove MA, LCAT, DTR-BC, NCC, RPP (USA)

je certifikovanou somatickou psychoterapeutkou. Ve své práci se se zaměřuje na vývojové pohyby a psychologii porodu. Přes 15 let studovala Dynamickou anatomii u Nancy Topf, dále Body Mind Centering, Polaritní terapii, Somatic Experiencing, Reiky, jógu, tai chi chuan a řadu dalších přístupů. 

Založila společnost Bright start babies a vytvořila program GoGo Babies, zaměřený na práci s vývojovými pohyby a jógou pro miminka. Na základě svých zkušeností vyvinula a zavedla mnoho programů pohybové terapie do škol. Jako terapeutka a učitelka působí přes 35 let. Žije a pracuje v New Yorku, kde založila studio pro rodiče a děti Nest space.

Od roku 2011 pravidelně vyučuje a pracuje s klienty i v České republice. 

Více o Ellynne na www.brightstartbabies.net 

Zde si můžete přečíst článek od Ellynne Skove
31.3.-1.4.2020 bude Ellynne Skove poskytovat i individuální terapeutická sezení –  více informací zde.

Na této dvoudenní cestě hlubokého průzkumu projdeme od početí, přes vtělování v prenatálním období, porod a vývojové pohyby až do naší savčí lidské jedinečnosti, tj. do vzpřímeného postoje na dvou nohách. Prozkoumáme dětské pohybové vzorce tlačení, tahání a natahování se. Projdeme si vývoj přirozeného zakřivení posvátné architektury páteře. Věnovat se budeme vývoji chodidel, vývoji chrupavky chodidla až do osifikace a propojení chodidel s páteří.

Foto: Pixabay

Sami si zažijeme vývojové pohyby  hlava/kostrč, laterální, kontralaterální, otáčení a uvolnění se do odpočinku a gravitační síly. Tyto pohyby nám pomohou objevit jedinečnou architekturu naší kostry a sílu našeho jádra. Během dílny budeme využívat práci ve dvojicích, kinestetickou imaginaci, následování těla a vedené pohybové aktivity na tělesné prožívání. Ke zmapování a ukotvení svých zkušeností použijeme další kreativní metody.

Proces zakončíme tancem střední linie, který završí cestu od vznášení se v plodové vodě ke schopnosti používat gravitaci a svou opěrnou soustavu jako zdroj radostného života v těle. 

 

Více informací a registraci najdete zde  

 

 


Bhadrena C. Tschumi a Kavi Alessandro Gemin: Postgraduální výcvik Stillness in Motion

 

30. července – 2. srpna 2020
24. – 27. února 2021
5. – 8. června 2021
Druna, Trojická 10, Praha
O lektorech: Bhadrena Tschumi, MA, BCST, RCST®
Kavi Alessandro Gemin, Osteopath, BCST, RCST®
Bhadrena je zakladatelkou a ředitelkou ICSB, Mezinárodního institutu pro kraniosakrální balancing® ve Švýcarsku. V roce 1986 vyvinula unikátní a srozumitelný výcvikový program. Během 30ti let zkušeností na poli terapie a léčivých umění se její přístup ke kraniosacrální terapii organicky vyvíjel, prošel různými fázemi až nakonec dosáhl podoby současného tréninkového programu. Dnes vyučuje biodynamický přístup ke kraniosakrální terapii. Do profesionálního tréninku ICSB integruje nejnovější poznatky neurobiologie, embryologie, léčení traumatu, pre- a perinatální terapii a práci s esencí dle přístupu Diamond Logos.
Kavi vyučuje a praktikuje Kraniosakrální Balancing® od roku 1995, je učitelem a spoluředitelem ICSB, Mezinárodního institutu pro kraniosakrální balancing®. Dokončil doplňující vzdělání jako osteopat a člen Kanadské vysoké školy Osteopatie. Prošel výcvikem v trauma terapii s Peterem Levinem a je praktikantem a supervizorem Somatic Experiencing®. A je učitelem pro práci s esencí v systému Diamond Logos Teachings®. Praktikuje prenatální práci a práci s porodem, kterou studoval u Raye Castellina.

Tři postgraduální semináře ukazují nejnovější směry, jimiž se kraniosakrální biodynamika ubírá a posouvají vaši praxi na jinou úroveň. Výcvik předává nové poznatky, které udávají směr vývoje oboru a objasňuje nečekané souvislosti.

Výcvik rozvíjí dosavadní znalosti, přináší novou úroveň vnímání a buduje nový druh dovedností. Předává pokročilé terapeutické nástroje a učí nové postupy. Tři na sebe navazující semináře postupně rozšiřují kompetence praktikantů a vedou k prohlédnutí do esence práce.vede k prozření v souvislostech kraniosakrální práce.

První ze seminářů výcviku sleduje stopy, jež tide zanechává v živém organismu. Otevírá nové možnosti, jak spolupracovat se záměrem tidu, zdokonaluje schopnost terapeuta odevzdat se jeho vedení a rozšířit tím své možnosti. Zaměříme se na rozpoznání sil přílivu v akci a na to jak s nimi spolupracovat i v situacích, kdy má tělo potíže s vyjádřením primárního dýchání.

Druhý ze seminářů výcviku vyučuje praktické použití embryonálního vnímání během kraniosakrálních ošetření. Při sezeních pozorujeme pohyby a gesta embryonálního vývoje, které odpovídají za vytvoření těla. Jsme bdělými svědky, a skrze naše poznání, pozorování a naslouchající dotek podporujeme spojení klienta s universální láskou a s původní matricí.

Závěrečný seminář výcviku zkoumá biodynamické principy na konci života, kde vše postupně umlká a přechází ke smrti. Probereme, jak kraniosakrální biodynamika může prospět jednotlivcům i jejich okolí v posledních fázích života, při smrtelné nemoci a během umírání.

Členové ČKA mají na seminář slevu 1000,- , požádajte o slevu před platbou kurzu. 
Seminář bude plně tlumočen
Více informací na https://www.kranioakademie.cz/postgradualni-vycvik-stillness-in-motion/

 

Giorgia Milne: Úvodní kurz k výcviku doteku ticha a klidu

 

16. – 18. října 2020, Praha  

Kurz je otevřen každému, kdo si přeje rozvíjet se na osobní úrovni nebo hlouběji prozkoumávat to, s čím se setkává v rámci své praxe. Úvodní kurz je vhodný pro všechny praktikanty zajímající se o zdraví, psychoterapeuty, pohybové terapeuty a nové kraniosakrální praktikanty. Je určen všem kraniosakrálním a biodynamickým praktikantům, kteří se chtějí dozvědět více o typu práce, který učíme. Tento kurz je podmínkou k účasti na ročním mentorském kurzu  kraniálního doteku/Doteku Klidu.

Během úvodního kurzu se naučíte dotýkat se ne-eferentním (neutrálním) způsobem z postoje ne-dělání, v tonální rezonanci s primární respirací. Kurz vám nabídne řadu cvičení zaměřených na vtělení Klidu a kontakt se střední linií, která vás přivedou do přímého kontaktu s primární respirací ve vlastním těle. Jedná se o postupný proces, během něhož opustíte veškerou eferentní aktivitu a intervence, ale zároveň při doteku nebudete příliš vzdálení ani nereagující. To vám umožní uvolnit se do Klidu a prodlévat ve vlastním přirozené stavu (neutrálu), zatímco budete nechávat “to, co je”, být takovým, jaké to je.

Znovu si projdeme zásadní vhledy Dr. Sutherlanda do biodynamiky. Prostřednictvím meditací na Klid vytvoříme posvátný prostor a spojíme se s neviditelnou střední linií. Vstoupíme do vědomí srdce a pociťováním se zabydlíme ve vnitřním prostoru těla, což nám umožní cítit jeho tonální kvality. Prostřednictvím doteků v tonální rezonanci budeme skrze své nitro vedeni k hlubokým setkáním s primární respirací Dechu života.

Zde můžete shlédnout video s Giorgií Milne 

Registrace na kurz bude možná v dohledné době, děkujeme za pochopení. 

Více o výcviku doteku ticha a klidu najdete zde

 

Etienne Peirsman: Imunita – Tajemství v poli vědění

 

5. – 8. listopadu 2020

 

Druna, Trojická 10, Praha
O lektorovi: Působivá charismatická osobnost s výjimečným vlivem na vývoj kraniosakrálního přístupu k životu a obrovským množstvím studentů a následovníků. Jeho práce prošla úchvatným vývojem od mistrovství v biomechanickém přístupu až k biodynamice v nejčistější formě. Specialitou jeho přístupu je projevení srdce, vyjádření long tidu a jejich propojení s meditativními stavy a stavy osvícení. Prohlásil: “Vynechte slovo terapie. To nepatří k tomu kým a čím jsme. Přiznejte si, jste dokonalí a vaše srdce je dokonalé.”

Původně profesor biologie, který působil v oblasti emočních výcviků, primárního léčení a meditace. “Kraniosakrálno” začal vyučovat v roce 1991, založil několik kraniosakrálních institucí v Belgii a Nizozemí, mezi nimi Peirsmanovu CS akademii a Profesionální sdružení kraniosakrálních praktikantů v němž má dodnes otcovské postavení. Etienna proslavila i jeho okouzlující práce s miminky a kniha Kraniosakrální terapie pro miminka a malé děti (North Atlantic Books, 2006), která byla v roce 2015 vydána i v českém jazyce.

Funkce a dynamika imunitního systému z pohledu kraniosakrální biodynamiky. Uchvacující seminář přináší obsáhlý pohled na imunitní systém ovládaný brzlíkem a řadou orgánů, jako je slezina, játra a celá lymfatická soustava. Poznáte ojedinělý nekonvenční přístup, jímž lze vyčistit a revitalizovat tyto systémy a znásobit moc imunity. Přístup, který vám dovolí průběžně opravovat a nahrazovat tkáně, a posouvá vaše tělo k vrcholu zdraví.

Etienne Peirsman zde představí pokročilou biodynamickou práci, která se odráží na buněčné úrovni a dovoluje spolupracovat s kmenovými buňkami. Spolu s ním prozkoumáme specializovaný imunitní systém odpovědný za udržování zdraví mozku a míchy v dura mater – jedinečné prostředí, které má zcela odlišné tekutiny, specializované glie a kmenové buňky fungující v glymfatickém systému, který je tak vyhraněný, že byl pozorován teprve před nedávnem.

Podíváme na to, co imunitní systém dělá ve stavu spánku, kdy se vypíná proces myšlení. Kde není nic, co by převzalo vedení. V té chvíli se spojujeme s polem, které obsahuje všechny informace a které můžeme chápat jako universální vědění nebo čistou moudrost. Také kraniosakrální práce, přivádí nejdřív nás a potom i naše klienty do tohoto stavu, kde čas i identita mizí. Klient i praktikant se stávají jednotou. Jsou v oceánu a jsou oceánem v němž jsou odpovědi bez kladení otázek volně dostupné.

Obsah semináře

 • Budou představeny nové pohledy na povahu dechu života, jak funguje energie, světlo, vibrace a řeč ve stavu nepřemýšlení a jak to vše využít při našich sezeních.
 • Jaká je povaha kmenové buňky, co jsou to vzpomínky kmenových buněk a kde můžeme najít kmenové buňky. Odpovědi, které vás překvapí.
 • Co je imunitní systém a co je to imunitní reakce.
 • Orgány zapojené do imunitního systému, jak fungují a jak optimalizovat jejich funkci.
 • Co je ojedinělé na imunitním systému mozku.
 • Jak pracovat s křehkými tepnami a žilami v mozku. Které buňky je třeba oslovit, má -li dojít k jejich obnově, nebo obnově mozkových tkání.
 • Lymfatická a mozkomíšní tekutina , jejich stejná úloha, stejný původ, v čem se liší a jak s nimi oběma pracovat.
 • Původ a fungování celého lymfatického systému a jak s ním pracovat.
 • Pochopení funkce většiny imunitních buněk a jak s nimi spolupracovat.
 • Praktická zkušenost: mezi cvičeními např. čištění aorty od plaku, obnovení tepen, žil a jiných tkání.
Seminář bude plně tlumočen
Členové ČKA mají na seminář slevu 1000,- , požádajte o slevu před platbou kurzu. 

Aktuality

Všechny aktuality »

Sekce pro členy

Kalendář akcí

<< Dub 2020 >>
PÚSČPSN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Články

Všechny články »

Příručka pro klienty

brozura-final Příručka stručně a přehledně seznamuje s principy kraniosakrální terapie, s průběhem a reakcí na terapeutické sezení.
Více zde »

Stáhnout příručku

fb-to-se-mi-libi