Postgraduální a nástavbové kurzy

Postgraduální kurzy jsou  určeny pro absolventy základních výcviků pokud není uvedeno jinak.


Bhadrena C. Tschumi a Kavi Alessandro Gemin: Postgraduální výcvik Stillness in Motion

 

30. července – 2. srpna 2020
24. – 27. února 2021
5. – 8. června 2021
Druna, Trojická 10, Praha
O lektorech: Bhadrena Tschumi, MA, BCST, RCST®
Kavi Alessandro Gemin, Osteopath, BCST, RCST®
Bhadrena je zakladatelkou a ředitelkou ICSB, Mezinárodního institutu pro kraniosakrální balancing® ve Švýcarsku. V roce 1986 vyvinula unikátní a srozumitelný výcvikový program. Během 30ti let zkušeností na poli terapie a léčivých umění se její přístup ke kraniosacrální terapii organicky vyvíjel, prošel různými fázemi až nakonec dosáhl podoby současného tréninkového programu. Dnes vyučuje biodynamický přístup ke kraniosakrální terapii. Do profesionálního tréninku ICSB integruje nejnovější poznatky neurobiologie, embryologie, léčení traumatu, pre- a perinatální terapii a práci s esencí dle přístupu Diamond Logos.
Kavi vyučuje a praktikuje Kraniosakrální Balancing® od roku 1995, je učitelem a spoluředitelem ICSB, Mezinárodního institutu pro kraniosakrální balancing®. Dokončil doplňující vzdělání jako osteopat a člen Kanadské vysoké školy Osteopatie. Prošel výcvikem v trauma terapii s Peterem Levinem a je praktikantem a supervizorem Somatic Experiencing®. A je učitelem pro práci s esencí v systému Diamond Logos Teachings®. Praktikuje prenatální práci a práci s porodem, kterou studoval u Raye Castellina.

Tři postgraduální semináře ukazují nejnovější směry, jimiž se kraniosakrální biodynamika ubírá a posouvají vaši praxi na jinou úroveň. Výcvik předává nové poznatky, které udávají směr vývoje oboru a objasňuje nečekané souvislosti.

Výcvik rozvíjí dosavadní znalosti, přináší novou úroveň vnímání a buduje nový druh dovedností. Předává pokročilé terapeutické nástroje a učí nové postupy. Tři na sebe navazující semináře postupně rozšiřují kompetence praktikantů a vedou k prohlédnutí do esence práce.vede k prozření v souvislostech kraniosakrální práce.

První ze seminářů výcviku sleduje stopy, jež tide zanechává v živém organismu. Otevírá nové možnosti, jak spolupracovat se záměrem tidu, zdokonaluje schopnost terapeuta odevzdat se jeho vedení a rozšířit tím své možnosti. Zaměříme se na rozpoznání sil přílivu v akci a na to jak s nimi spolupracovat i v situacích, kdy má tělo potíže s vyjádřením primárního dýchání.

Druhý ze seminářů výcviku vyučuje praktické použití embryonálního vnímání během kraniosakrálních ošetření. Při sezeních pozorujeme pohyby a gesta embryonálního vývoje, které odpovídají za vytvoření těla. Jsme bdělými svědky, a skrze naše poznání, pozorování a naslouchající dotek podporujeme spojení klienta s universální láskou a s původní matricí.

Závěrečný seminář výcviku zkoumá biodynamické principy na konci života, kde vše postupně umlká a přechází ke smrti. Probereme, jak kraniosakrální biodynamika může prospět jednotlivcům i jejich okolí v posledních fázích života, při smrtelné nemoci a během umírání.

Členové ČKA mají na seminář slevu 1000,- , požádajte o slevu před platbou kurzu. 
Seminář bude plně tlumočen
Více informací na https://www.kranioakademie.cz/postgradualni-vycvik-stillness-in-motion/

Hana Chocholatá: Kraniosakrální terapie – oči 
Zázraky duše, Ostrava, 31.7. – 2.8. 2020 
Modrý klíč, Praha, 13. – 15. 11. 2020

 

O lektorce :

MVDr. Hana Chocholatá, BCST

Terapeutka a lektorka kraniosakrální osteopatie

Jako terapeutka pracuje již 20 let, od roku 1998. Do léčebného procesu zapojuje kromě kraniosakrální terapie také homeopatii, Bachovu květovou terapii, zkušenosti s Dornovou metodou, reflexní terapií  a další dovednosti. V roce 2001 založila Centrum celostních terapií Balsamina www.balsamina.cz v Kopřivnici, ve kterém se věnuje jak individuálním terapiím dětí a dospělých, tak lektorské činnosti a  organizování přednášek a kurzů.

 

O kurzu: 

To, co vidíme, ovlivňuje náš centrální nervový systém a naše rozhodování z plných 80%. Oči máme jen jedny na celý život! Všichni víme, že např. bez každodenní péče bychom o zuby přišli poměrně rychle, že bez pravidelného pohybu bychom ztratili svou fyzickou kondici.  Jak můžeme pečovat o své oči, aby nám vydržely zdravé, nebo abychom jim zdraví navrátili?

Kurz je určen kraniosakrálním terapeutům, kteří absolvovali základní výcvik v kraniosakrální osteopatii 1.-4. a pracují s Upledgerovým desetibodovým protokolem ošetření.

Program kurzu OČI kombinuje techniky kraniosakrální  terapie s metodami NVI – Přirozeného zlepšování zraku Meiera Schneidera.

Kurz OČI obohatí vaše terapeutické dovednosti o nové osteopatické a biodynamické přístupy.

Získáte osobní zkušenost s NVI technikami, které jsou překvapivě snadné a motivují účast klienta na ozdravném procesu.

Kurz obsahuje komplexní pohled na zdraví očí, včetně psychosomatických příčin, pohledu na stravu, bylinky a homeopatika vhodná pro terapii očí.

 

Podrobný program:

 • Anatomie oka a orbity, Oční nervy,
 • Embryologie oka, Specifika vývoje zraku u dětí
 • Nejčastější nemoci očí, psychosomatické souvislosti nemocí očí
 • Kraniosakrální techniky ošetření očí,
 • Podpora očí stravou, bylinami a homeopatickou léčbou
 • Péče o oči metodou NVI – Přirozeného zlepšování zraku Meiera Schneidera a Dr. W. Batese

 

Kurz obsahuje teorii, praktická cvičení NVI a techniky kraniosakrální terapie. Techniky pomohou uvolnit oči, okohybné svaly a napětí očních nervů, podporují regeneraci, výživu a očistu všech struktur oka, zklidňují akutní oční potíže i alergie, pomohou při syndromu suchého oka stimulací tvorby slz, aktivují nedominantní oko a oslabené oční svaly, zlepšují ostrost zraku při dalekozrakosti i krátkozrakosti. Techniky jsou bezpečné, snadné a je možné využít je při terapii dětí i dospělých, pro oči zdravé i trpící očními potížemi.

Více informací zde – kurz Ostrava
Více informací zde – kurz Praha

Giorgia Milne: Úvodní kurz k výcviku doteku ticha a klidu

 

Termín kurzu je nyní v jednání, bude záviset na vývoji karanténních opatření  

Kurz je otevřen každému, kdo si přeje rozvíjet se na osobní úrovni nebo hlouběji prozkoumávat to, s čím se setkává v rámci své praxe. Úvodní kurz je vhodný pro všechny praktikanty zajímající se o zdraví, psychoterapeuty, pohybové terapeuty a nové kraniosakrální praktikanty. Je určen všem kraniosakrálním a biodynamickým praktikantům, kteří se chtějí dozvědět více o typu práce, který učíme. Tento kurz je podmínkou k účasti na ročním mentorském kurzu  kraniálního doteku/Doteku Klidu.

Během úvodního kurzu se naučíte dotýkat se ne-eferentním (neutrálním) způsobem z postoje ne-dělání, v tonální rezonanci s primární respirací. Kurz vám nabídne řadu cvičení zaměřených na vtělení Klidu a kontakt se střední linií, která vás přivedou do přímého kontaktu s primární respirací ve vlastním těle. Jedná se o postupný proces, během něhož opustíte veškerou eferentní aktivitu a intervence, ale zároveň při doteku nebudete příliš vzdálení ani nereagující. To vám umožní uvolnit se do Klidu a prodlévat ve vlastním přirozené stavu (neutrálu), zatímco budete nechávat “to, co je”, být takovým, jaké to je.

Znovu si projdeme zásadní vhledy Dr. Sutherlanda do biodynamiky. Prostřednictvím meditací na Klid vytvoříme posvátný prostor a spojíme se s neviditelnou střední linií. Vstoupíme do vědomí srdce a pociťováním se zabydlíme ve vnitřním prostoru těla, což nám umožní cítit jeho tonální kvality. Prostřednictvím doteků v tonální rezonanci budeme skrze své nitro vedeni k hlubokým setkáním s primární respirací Dechu života.

Zde můžete shlédnout video s Giorgií Milne 

Registrace na kurz bude možná v dohledné době, děkujeme za pochopení. 

Více o výcviku doteku ticha a klidu najdete zde

 

Etienne Peirsman: Imunita – Tajemství v poli vědění

 

5. – 8. listopadu 2020

 

Druna, Trojická 10, Praha
O lektorovi: Působivá charismatická osobnost s výjimečným vlivem na vývoj kraniosakrálního přístupu k životu a obrovským množstvím studentů a následovníků. Jeho práce prošla úchvatným vývojem od mistrovství v biomechanickém přístupu až k biodynamice v nejčistější formě. Specialitou jeho přístupu je projevení srdce, vyjádření long tidu a jejich propojení s meditativními stavy a stavy osvícení. Prohlásil: “Vynechte slovo terapie. To nepatří k tomu kým a čím jsme. Přiznejte si, jste dokonalí a vaše srdce je dokonalé.”

Původně profesor biologie, který působil v oblasti emočních výcviků, primárního léčení a meditace. “Kraniosakrálno” začal vyučovat v roce 1991, založil několik kraniosakrálních institucí v Belgii a Nizozemí, mezi nimi Peirsmanovu CS akademii a Profesionální sdružení kraniosakrálních praktikantů v němž má dodnes otcovské postavení. Etienna proslavila i jeho okouzlující práce s miminky a kniha Kraniosakrální terapie pro miminka a malé děti (North Atlantic Books, 2006), která byla v roce 2015 vydána i v českém jazyce.

Funkce a dynamika imunitního systému z pohledu kraniosakrální biodynamiky. Uchvacující seminář přináší obsáhlý pohled na imunitní systém ovládaný brzlíkem a řadou orgánů, jako je slezina, játra a celá lymfatická soustava. Poznáte ojedinělý nekonvenční přístup, jímž lze vyčistit a revitalizovat tyto systémy a znásobit moc imunity. Přístup, který vám dovolí průběžně opravovat a nahrazovat tkáně, a posouvá vaše tělo k vrcholu zdraví.

Etienne Peirsman zde představí pokročilou biodynamickou práci, která se odráží na buněčné úrovni a dovoluje spolupracovat s kmenovými buňkami. Spolu s ním prozkoumáme specializovaný imunitní systém odpovědný za udržování zdraví mozku a míchy v dura mater – jedinečné prostředí, které má zcela odlišné tekutiny, specializované glie a kmenové buňky fungující v glymfatickém systému, který je tak vyhraněný, že byl pozorován teprve před nedávnem.

Podíváme na to, co imunitní systém dělá ve stavu spánku, kdy se vypíná proces myšlení. Kde není nic, co by převzalo vedení. V té chvíli se spojujeme s polem, které obsahuje všechny informace a které můžeme chápat jako universální vědění nebo čistou moudrost. Také kraniosakrální práce, přivádí nejdřív nás a potom i naše klienty do tohoto stavu, kde čas i identita mizí. Klient i praktikant se stávají jednotou. Jsou v oceánu a jsou oceánem v němž jsou odpovědi bez kladení otázek volně dostupné.

Obsah semináře

 • Budou představeny nové pohledy na povahu dechu života, jak funguje energie, světlo, vibrace a řeč ve stavu nepřemýšlení a jak to vše využít při našich sezeních.
 • Jaká je povaha kmenové buňky, co jsou to vzpomínky kmenových buněk a kde můžeme najít kmenové buňky. Odpovědi, které vás překvapí.
 • Co je imunitní systém a co je to imunitní reakce.
 • Orgány zapojené do imunitního systému, jak fungují a jak optimalizovat jejich funkci.
 • Co je ojedinělé na imunitním systému mozku.
 • Jak pracovat s křehkými tepnami a žilami v mozku. Které buňky je třeba oslovit, má -li dojít k jejich obnově, nebo obnově mozkových tkání.
 • Lymfatická a mozkomíšní tekutina , jejich stejná úloha, stejný původ, v čem se liší a jak s nimi oběma pracovat.
 • Původ a fungování celého lymfatického systému a jak s ním pracovat.
 • Pochopení funkce většiny imunitních buněk a jak s nimi spolupracovat.
 • Praktická zkušenost: mezi cvičeními např. čištění aorty od plaku, obnovení tepen, žil a jiných tkání.
Seminář bude plně tlumočen
Členové ČKA mají na seminář slevu 1000,- , požádajte o slevu před platbou kurzu. 

Aktuality

Všechny aktuality »

Sekce pro členy

Kalendář akcí

<< Říj 2020 >>
PÚSČPSN
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Články

Všechny články »

Příručka pro klienty

brozura-final Příručka stručně a přehledně seznamuje s principy kraniosakrální terapie, s průběhem a reakcí na terapeutické sezení.
Více zde »

Stáhnout příručku

fb-to-se-mi-libi