Postgraduální a nástavbové kurzy

Postgraduální kurzy jsou  určeny pro absolventy základních výcviků pokud není uvedeno jinak. 


Giorgia Milne: Úvodní kurz k výcviku doteku ticha a klidu

 

Praha,  28/10-31/10 2021

Kurz je otevřen každému, kdo si přeje rozvíjet se na osobní úrovni nebo hlouběji prozkoumávat to, s čím se setkává v rámci své praxe. Úvodní kurz je vhodný pro všechny praktikanty zajímající se o zdraví, psychoterapeuty, pohybové terapeuty a nové kraniosakrální praktikanty. Je určen všem kraniosakrálním a biodynamickým praktikantům, kteří se chtějí dozvědět více o typu práce, který učíme. Tento kurz je podmínkou k účasti na ročním mentorském kurzu  kraniálního doteku/Doteku Klidu.

Během úvodního kurzu se naučíte dotýkat se ne-eferentním (neutrálním) způsobem z postoje ne-dělání, v tonální rezonanci s primární respirací. Kurz vám nabídne řadu cvičení zaměřených na vtělení Klidu a kontakt se střední linií, která vás přivedou do přímého kontaktu s primární respirací ve vlastním těle. Jedná se o postupný proces, během něhož opustíte veškerou eferentní aktivitu a intervence, ale zároveň při doteku nebudete příliš vzdálení ani nereagující. To vám umožní uvolnit se do Klidu a prodlévat ve vlastním přirozené stavu (neutrálu), zatímco budete nechávat “to, co je”, být takovým, jaké to je.

Znovu si projdeme zásadní vhledy Dr. Sutherlanda do biodynamiky. Prostřednictvím meditací na Klid vytvoříme posvátný prostor a spojíme se s neviditelnou střední linií. Vstoupíme do vědomí srdce a pociťováním se zabydlíme ve vnitřním prostoru těla, což nám umožní cítit jeho tonální kvality. Prostřednictvím doteků v tonální rezonanci budeme skrze své nitro vedeni k hlubokým setkáním s primární respirací Dechu života.

Seminář bude plně tlumočen
Více informací a registrace na kurz zde
Zde můžete shlédnout video s Giorgií Milne 

 

Michael Kern: Živoucí matrice
Praha, 24-28/2 2022

O lektorovi: Michael Kern D.O., B.C.S.T., A.B.D., N.D.

vystudoval College of Osteopaths v roce 1987 a je více než 30 let známým biodynamickým kraniosakrálním terapeutem a naturopatem, který praktikuje v Londýně. Učí kraniosakrální terapii více než 30 let a je vůdčím mezinárodním hlasatelem biodynamického přístupu, jež pravidelně pořádá kurzy v Itálii, Rusku, Německu, Švédsku, Dánsku, Holandsku a Polsku.

Je zakladatelem Craniosacral Therapy Educational Trust v Londýně a byl senior učitelem na College of Osteopaths, International Cranial Association, Centre for Professional Development in Osteopathy a na Westminsterské univerzitě.

Je také autorem vysoce uznávané knihy „Moudrost skrytá v těle – kraniosakrální přístup k esenciálnímu zdraví“, která je nyní dostupná v jedenácti jazycích.

Mezi jeho další zájmy patří cestování a hory.

O kurzu:

Vědecké objevy z poslední doby ukazují, že fascie nejsou jen tkání, která tvoří obal a pojivo, ale jsou „tekutou krystalickou matricí“, která slouží jako komunikační systém celého těla. Fascie jsou vysoce inervované speciálními senzorickými nervy, které přenášejí informace do centrální nervové soustavy a pomáhají tak regulovat fyziologii těla. Hrají také ústřední roli v biotensegritě těla.

V průběhu tohoto kurzu prozkoumáme novou vědu o fasciích a těchto vědomostí následně využijeme při praktické práci na stole přístupem kraniosakrální biodynamiky. 

Jedná se o postgraduální kurz pro terapeuty kraniosakrálních přístupů.

Seminář bude plně tlumočen
Více informací a registrace na kurz zde
Záznam webináře Michele Kerna na téma práce s fasciemi ke koupi zde  

MVDr. Hana Chocholatá, BCST: Oči a kraniosakrální terapie
Uherské Hradiště,  16.-18.7. 
Ostrava,  30.7.-1.8.

O lektorce: Hana Chocholatá

Kurzem Vás provede MVDr. Hana Chocholatá, BCST, lektorka metody kraniosakrální osteopatie, praktikanta kraniosakrální osteopatie a biodynamiky a certifikovaná lektorka metody Přirozeného zlepšování zraku dle Meiera Schneidera.


O kurzu:

 Kurz je připraven  pro kraniosakrální terapeuty, kteří absolvovali základní výcvik v kraniosakrální osteopatii 1.-4. a pracují s Upledgerovým desetibodovým protokolem ošetření.

Svojí praxi obohatíte o nové terapeutické kraniosakrální  dovednostíosteopatické a biodynamické přístupy.

V kurzu získáte praktickou osobní zkušenost s NVI technikami Meiera Schneidera (Natural Vision Improvement)naučíte se postarat se o své oči a dát jim to, co potřebují.

Techniky NVI jsou  překvapivě snadné a můžete díky nim motivovat klienta k účasti na ozdravném procesu.

Více o kurzu a registrace zde

 


Bhadrena C. Tschumi a Kavi Alessandro Gemin: Bytí a vznikání 
Prenatální a perinatální terapie & pediatrie v kraniosakrální biodynamice
Navazující postgraduální vzdělávání 2021 – 2024

První kurz je plánovaný na 18 – 13/3 2022

O lektorech: Bhadrena C. Tschumi Gemin and Kavi Gemin

Bhadrena a Kavi již po desetiletí vstřebávají různé terapeutické přístupy, které se věnují zkoumání a léčbě prenatálních a perinatálních napětí, traumat a otisků, neboť tyto rané otisky významně ovlivňují pozdější život. Rozsáhlé výzkumy ukazují, že si lidé stále „pamatují“ tuto prvotní dobu – ne vždy tak, jak bychom obvykle popsali fenomén paměti – ale spíše jako paměť skrze tělo, buňky a mozkové funkce. Prenatální a perinatální vzpomínky často přímo ovlivňují způsob, jakým organizujeme své smyslové vnímání a myšlenky.

Bhadrena C. Tschumi, MA, RCST®, BCST, SE Therapist, PPN Therapist

Zakladatelka a ředitelka ICSB, koordinátorka a pedagožka.

Bhadrena dokončila vzdělání v psychologii a následně pokračovala v objevování mnoha různých učení zejména v oblasti psychoterapie. Následně se začala orientovat na terapie propojující práci s tělem. Jako body terapeutka pracuje od roku 1980. Aktivně pracovala v Institutech Esalen, Trager a Upledger ve Spojených Státech. Prošla výcvikem kraniosakrální terapie s Dr. Johnem Upledgerem, DO a kraniosakrální pediatrie s Dr. Richardem MacDonaldem, DO. Později se začala věnovat biodynamickému přístupu a zabývá se šířením tohoto přístupu po celém světě. 

Učila se prenatální a perinatální terapii s Rayem Castellino a Williamem Emersonem. Také se učila práci rozřešení traumatu s Petrem Levinem a Babette Rothschild a psychologicko-spirituální rozvojový přístup Diamond Logos Teaching s Faisalem Muqqadamem. 

Je zakladatelkou ICSB, Mezinárodního institutu pro kraniosakrální rovnováhu (International Institute for Craniosacral Balancing®) a učí od roku 1986.

 

Kavi Gemin, BA, Osteopath, MT, RCST®, BCST, SE Therapist, PPN Therapist

Spoluorganizátor Institutu ICSB, kreativní designer, Italský koordinátor a pedagog.

Kavi Gemin vystudoval Master of Arts na Instutu umění ve Florencii. Po dokončení pracoval jako designér, pedagog umění a arteterapeut s dětmi a lidmi s postižením. Od roku 1988 pracuje jako body terapeut a využívá různé druhy práce s tělem. Specializuje se na somaticky orientované terapie a je učitelem Somatic Experiencing® (Rozřešení traumatu) Petera Levina. Vede semináře v pre- a perinatální práci podle Ray Castellino. Také učí Diamond Logos Teaching, práci s esenciálním Bytím. Je osteopat a člen kanadské Univerzity Osteopatie.

 

 


Výcvik

Jedná se o výcvik rozdělený na 6 částí (30 dní). Je vyžadováno, aby účastníci byli přítomni na všech 6 částech, aby mohli být považování za platné účastníky výcviku. Výcvik probíhá v uzavřené skupině.

Během kurzu budou objevována následující témata:

  • Zdraví v systému
  • Prenatální období
  • Porod
  • Bonding
  • Vlivy na přirozený proces
  • Traumatické prenatální otisky
  • Traumatické porodní události
  • Bytí a vznikání v prvním roce života

Tento kurz pro pokročilé je obohacený a širokou škálu výzkumů a znalostí z různých oblastí filozofie, psychologie, psychoterapie, embryologie, pediatrie a biodynamiky. 

První kurz je plánovaný na 17.-22. září 2021, další kurzy budou navazovat vždy přibližně po půl roce.

 Organizátor kurzu: Kranes s.r.o., Radek Neškrabal

Podrobnější informace najdete zde.


Bhadrena C. Tschumi a Kavi Alessandro Gemin: Postgraduální výcvik Stillness in Motion

 

Druna, Trojická 10, Praha
O lektorech: Bhadrena Tschumi, MA, BCST, RCST®
Kavi Alessandro Gemin, Osteopath, BCST, RCST®
Bhadrena je zakladatelkou a ředitelkou ICSB, Mezinárodního institutu pro kraniosakrální balancing® ve Švýcarsku. V roce 1986 vyvinula unikátní a srozumitelný výcvikový program. Během 30ti let zkušeností na poli terapie a léčivých umění se její přístup ke kraniosacrální terapii organicky vyvíjel, prošel různými fázemi až nakonec dosáhl podoby současného tréninkového programu. Dnes vyučuje biodynamický přístup ke kraniosakrální terapii. Do profesionálního tréninku ICSB integruje nejnovější poznatky neurobiologie, embryologie, léčení traumatu, pre- a perinatální terapii a práci s esencí dle přístupu Diamond Logos.
Kavi vyučuje a praktikuje Kraniosakrální Balancing® od roku 1995, je učitelem a spoluředitelem ICSB, Mezinárodního institutu pro kraniosakrální balancing®. Dokončil doplňující vzdělání jako osteopat a člen Kanadské vysoké školy Osteopatie. Prošel výcvikem v trauma terapii s Peterem Levinem a je praktikantem a supervizorem Somatic Experiencing®. A je učitelem pro práci s esencí v systému Diamond Logos Teachings®. Praktikuje prenatální práci a práci s porodem, kterou studoval u Raye Castellina.

Tři postgraduální semináře ukazují nejnovější směry, jimiž se kraniosakrální biodynamika ubírá a posouvají vaši praxi na jinou úroveň. Výcvik předává nové poznatky, které udávají směr vývoje oboru a objasňuje nečekané souvislosti.

Výcvik rozvíjí dosavadní znalosti, přináší novou úroveň vnímání a buduje nový druh dovedností. Předává pokročilé terapeutické nástroje a učí nové postupy. Tři na sebe navazující semináře postupně rozšiřují kompetence praktikantů a vedou k prohlédnutí do esence práce.vede k prozření v souvislostech kraniosakrální práce.

První ze seminářů výcviku sleduje stopy, jež tide zanechává v živém organismu. Otevírá nové možnosti, jak spolupracovat se záměrem tidu, zdokonaluje schopnost terapeuta odevzdat se jeho vedení a rozšířit tím své možnosti. Zaměříme se na rozpoznání sil přílivu v akci a na to jak s nimi spolupracovat i v situacích, kdy má tělo potíže s vyjádřením primárního dýchání.

Druhý ze seminářů výcviku vyučuje praktické použití embryonálního vnímání během kraniosakrálních ošetření. Při sezeních pozorujeme pohyby a gesta embryonálního vývoje, které odpovídají za vytvoření těla. Jsme bdělými svědky, a skrze naše poznání, pozorování a naslouchající dotek podporujeme spojení klienta s universální láskou a s původní matricí.

Závěrečný seminář výcviku zkoumá biodynamické principy na konci života, kde vše postupně umlká a přechází ke smrti. Probereme, jak kraniosakrální biodynamika může prospět jednotlivcům i jejich okolí v posledních fázích života, při smrtelné nemoci a během umírání.

Členové ČKA mají na seminář slevu 1000,- , požádajte o slevu před platbou kurzu. 
Seminář bude plně tlumočen
Více informací na https://www.kranioakademie.cz/postgradualni-vycvik-stillness-in-motion/

 

Profesionální výcvik NeuroEnergetic Therapy – NET

 

LektorRoger Gilchrist, MA, RPE, RCST

O lektorovi: Kraniosakrální biodynamiku studoval u jejího zakladetele, Franklyna Sillse a asistoval Sillsovi u dalších tréninků. Spousta Rogerových studentů ho považuje za skvělého pedagoga. Je autorem knihy Cranioscral Therapy and the Energetic Body (byla přeložena i do českého jazyka ) a publikoval množství článků na téma energetického léčení a často přednáší na sympoziích po celém světě. Roger Gilchrist je proslulý tím, že integruje holistickéch přístupy do běžného mainstreamového zdravotnictví. Učí energetické léčení po celém světě a specializuje se na Polaritní Terapii a Kraniosakrální biodynamiky a jeho praxe a zkušenosti přesahují do více terapeutických disciplín.

Zde můžete shlédnout video z 2.kraniosakrální konference 

Podrobné informace a registrace zde

 

 

Cena za jeden blok – 6 dnů je 27 890 Kč s DPH

V ceně je zahrnuto kurzovné včetně malého občerstvení.
Cena se může lišit každý rok s malým rozdílem s ohledem na kurz dolaru.

Výcvik je plánován na dobu 3 let a to tak, že každý rok se bude konat ve stejnou dobu jeden 6ti denní seminář. Tyto semináře jsou koncipovány tak, aby přinesli od prvního semináře celostní pohled na celou problematiku NeuroEnergetické práce s využitím poznatků a technik kranio sakrální terapie a jiných celostních pohledů na proces bytí cítících bytostí. V dalších seminářích se pak více zaměřujeme na nervový systém a využití pozitivní psychologie jak v teorii tak v praxi. Pracuje se taktéž s energetickými systémy těla a jeho metabolického pole. Celé studium provází tým asistentů, jako podpora při výcviku i mimo něj. Během období mezi semináři budou utvářeny supervizní skupiny a práce, které budou určeny k procvičování probrané látky.

Seminář je překládán profesionálním překladatelem znalým problematiky NET – jež jej překládal v minulých letech.

Aktuality

Všechny aktuality »

Články

Všechny články »

Sekce pro členy

Kalendář akcí

<< Zář 2021 >>
PÚSČPSN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Příručka pro klienty

brozura-final Příručka stručně a přehledně seznamuje s principy kraniosakrální terapie, s průběhem a reakcí na terapeutické sezení.
Více zde »

Stáhnout příručku

fb-to-se-mi-libi