Kraniosakrální terapie

Celostní metoda zaměřená na podporu zdraví.

Ošetření kraniosakrální terapií podporuje znovunalezení rovnováhy na fyzické i psychické rovině. Tím ovlivňuje širokou škálu obtíží.

O METODĚ

Jak funguje?

Praktikant jemným způsobem podporuje tělu vlastní regenerační a sebe-regulační mechanismy a síly. Nejprve nastoluje bezpečné a přijímající prostředí, ve kterém se klient může celkově velmi hluboce uvolnit.
Díky pozornosti vůči tělesným vjemům mohou obnovující a regulující síly v organismu zahájit léčebný proces, který se děje tady a teď. Kraniosakrální terapie se primárně nezabývá vnějšími příznaky problémů, symptomy, ale orientuje se na prohloubení působení zdraví. Zdraví je během našeho života neustále přítomné. Projevuje se jako životní síla.

Kraniosakrální terapie je celostní neinvazivní přístup, který se v průběhu 20. století vyvinul z lékařské osteopatie. Přečtěte si více o historii kraniosakrální terapie.

Co mi ošetření přinese?

Po ošetření většinou vnímáme hluboké uvolnění, zlepšuje se spánek a schopnost odpočívat. Pociťujeme větší spojení sami se sebou, kontakt se svými potřebami, respekt vůči svému tělu, nadhled v každodenních situacích. Ošetření nastartuje léčebný proces, který působí delší dobu po samotném setkání. 

Dlouhodobější praxe kraniosakrální terapie pomáhá nastolit trvalejší propojení mezi naším tělem, myslí a duší.

Proč je to potřeba?

Někdy se přirozené působení zdraví může narušit, oslabit nebo zablokovat. Děje se to zpravidla v náročných situacích jako jsou chronické nemoci, úrazy, dlouhodobé stresy, emocionální traumata a celková vyčerpanost. Organismus reaguje stažením a vznikem ohnisek napětí na různých úrovních. My to většinou na sobě vnímáme jako bolest, ztuhnutí, silnou únavu, nebo zaznamenáme omezení funkce jednotlivých orgánů, nebo narušení zdravých pohybových vzorců. Ošetření podporuje rozpuštění vzorců napětí a obnovuje plynutí tekutin a energií.

Na jakých principech kraniosakrální terapie pracuje?

Kraniosakrální terapie klade důraz na zdraví, které je zde již od samého počátku a na jeho projev – životní sílu. Životní síla je v kraniosakrální terapii nazývána Dech života. Jedná se o uspořádávající princip, který organizuje životní procesy všech živých organismů. Dech života se projevuje jako pohyb. Každá buňka, orgán, sval a kost neustále vykonává jemný pohyb v určitém rytmu, tento rytmus je v kraniosakrální terapii označován jako primární respirace. Tyto pohyby a rytmy je možné citlivýma rukama vnímat kdekoliv na těle. Pokud je proudění plynulé a silné a pohyby částí těla jsou pravidelné, je v těle udržováno zdraví a harmonie. 

Praktikant  v rámci ošetření naslouchá a podporuje primární respiraci, do systému klienta nic nevkládá a ani z něj nic neodebírá.

Pro koho je tento přístup vhodný?

Kraniosakrální terapie je vhodná v jakémkoliv věku a pro opravdu širokou škálu klientů.  Vzhledem k její jemnosti a integrujícímu působení je možné ji doporučit už pro práci s miminky po porodu. Je vhodná pro těhotné ženy (jako příprava ženy a miminka k porodu). Je možné pracovat s dětmi, dospívajícími, dospělými i seniory. Může být i velmi vhodnou podporující praxí pro umírající. 

O METODĚ

Jak vypadá ošetření?

Jak vypadá ošetření?

Při ošetření je klient oblečený, obvykle leží na lehátku, nebo je jinak pohodlně usazený. Praktikant se dotýká jeho těla jemnými příjemnými doteky. Klient se hluboce uvolňuje na fyzické i psychické rovině. Součástí sezení je i úvodní a závěrečný podporující rozhovor. Významnou součástí ošetření je i práce se zdroji.

Poznejte kraniosakrální terapii

Kraniosakrální ošetření působí na celou řadu obtíží fyzického i psychického rázu, pomáhá nastolit harmonii v celku tělo-mysl- duše. Výborně reguluje přetížený nervový systém, ulevuje obtížím pohybového systému, pracuje s traumaty, s obtížemi po úrazech a operacích.

Díky jemnému přístupu ke klientovi je KST velmi vhodná i pro práci s těhotnými ženami, s miminky i s rodinami po porodu.

Nejoblíbenější záznamy z webinářů