Členství

Asociaci jsme založili v roce 2012. Jejím posláním je sdružovat kraniosakrální praktikanty a podporovat kraniosakrální práci v České republice.

JAK?

Česká kraniosakrální asociace nabízí terapeutům a studentům tři druhy členství: člen student, člen absolvent, člen profesionál. Dále asociace sdružuje spolupracující učitele a školy. Podrobnosti o členství se dočtete níže.

Členem ČKA se stanete na základě on-line přihlášky uvedené níže (člen profesionál a člen absolvent připojuje certifikát o ukončení vzdělání). Po odeslání vaší přihlášky vás bude kontaktovat člen výkonného výboru, který vám poskytne další informace. Členství schvaluje výkonný výbor.

Po ukončení výcviku člen student emailem oznámí, že je výcvik ukončen a zašle certifikát. Zvolí si členství jako profesionál nebo absolvent. 

 • Členství člen student je určeno studentům odborných výcviků kraniosakrální terapie, kteří chtějí být v úzkém kontaktu s dalšími terapeuty a děním na poli kraniosakrální terapie v ČR.
 • Členství člen absolvent je určeno terapeutům s dokončeným základním terapeutickým výcvikem, kteří chtějí zůstat v těsnějším kontaktu s terapeutickou metodou a společenstvím kraniosakrálních praktikantů v ČR, ale kladou na sebe nižší nároky ohledně dalšího vzdělávání, než jaké se vyžaduje u člena profesionála.
 • Členství člen profesionál je určeno terapeutům s dokončeným základním terapeutickým výcvikem, kteří se dále aktivně vzdělávají v oboru a chtějí zůstat v těsném kontaktu s terapeutickou metodou a společenstvím kraniosakrálních praktikantů v ČR.
 • Členství člen škola nebo učitel je určeno učitelům a školám, kteří vyučují základní výcvik či postgraduální semináře v ČR, jejich výukový plán odpovídá Standardům ČKA a dlouhodobě spolupracují s Asociací.
 • Statut čestného člena Asociace nabízí a schvaluje výkonný výbor Asociace na základě návrhu členů Asociace, čestným členem se může stát i významný odborník jiného oboru nebo osoba, která se pozitivně angažuje v příbuzné oblasti, bez ohledu na státní příslušnost a místo trvalého pobytu. 

Pro kalendářní období roku 2024 schválila valná hromada následující výši členských příspěvků:

člen student  500,-/rok

člen absolvent 1000,-/rok

člen profesionál 1500,-/rok

člen škola či učitel 2000,-/rok

Pro nově přihlašující se: Od 1.7. každého roku se výše členských příspěvků snižuje na polovinu pro všechny skupiny členů.

PROČ?

Co vám členství v asociaci přinese?

 • uvedení vašeho kontaktu a prostor pro váš webový profil na internetových stránkách asociace
 • slevy na akce pořádané asociací
 • zapojení se do společenství praktikantů
 • informace o nejnovějším dění na poli kraniosakrální terapie – postgraduály, výzkumy, přednášky aj.
 • garance vaší kompetentnosti a vzdělání pro vaše klienty
 • možnost podpořit rozvoj metody a její rozšíření mezi širší veřejnost
 • možnost půjčovat si knihy z asociační knihovny

Staňte se našimi členy

  Typ členství

  ProfesionálAbsolventStudent

  Jméno a příjmení, titul

  Datum narození

  Adresa

  E-mail

  Webové stránky

  Adresa praxe

  Telefon

  Vzdělání - výcvik

  Přidat kopii certifikátu (v maximální velikosti 1,5MB)


  Datum ukončení výcviku
  (pro členství student - předpokládané datum ukončení výcviku)

  Postgraduální kurzy

  Přidat kopii certifikátu (v maximální velikosti 1,5MB)  Vaše zpráva