Členství

Asociaci jsme založili v roce 2012. Jejím posláním je sdružovat kraniosakrální praktikanty a podporovat kraniosakrální práci v České republice.

JAK?

Členem asociace se může stát absolvent nebo student dlouhodobého odborného výcviku kraniosakrální terapie, který splňuje podmínky uvedené v Standardech praxe a souhlasí s cíli a úkoly asociace a chce se podílet na jejich realizaci.

Česká kraniosakrální asociace nabízí terapeutům a studentům čtyři druhy členství: člen student, člen absolvent, člen profesionál a člen učitel .

Po ukončení výcviku se člen student může stát členem profesionálem na základě doložení certifikátu o ukončení výcviku.

Pro rok 2023 schválila valná hromada následující výši členských příspěvků:

člen student  500,-/rok

člen absolvent 1000,-/rok

člen profesionál 1500,-/rok

člen učitel 2000,-/rok

Pro nově přihlašující se: Od 1.7. každého roku se výše členských příspěvků snižuje na polovinu pro všechny skupiny členů.

Členem ČKA se stanete na základě on-line přihlášky uvedené níže (člen profesionál a člen absolvent připojuje certifikát o ukončení vzdělání). Po odeslání vaší přihlášky vás bude kontaktovat člen výkonného výboru, který vám poskytne další informace. Členství schvaluje výkonný výbor.

PROČ?

Co vám členství v asociaci přinese?

 • uvedení vašeho kontaktu a prostor pro váš webový profil na internetových stránkách asociace
 • slevy na akce pořádané asociací
 • zapojení se do společenství praktikantů
 • informace o nejnovějším dění na poli kraniosakrální terapie – postgraduály, výzkumy, přednášky aj.
 • garance vaší kompetentnosti a vzdělání pro vaše klienty
 • možnost podpořit rozvoj metody a její rozšíření mezi širší veřejnost
 • možnost půjčovat si knihy z asociační knihovny

Jaké jsou možnosti členství?

 • Členství člen student je určeno studentům odborných výcviků kraniosakrální terapie, kteří chtějí být v úzkém kontaktu s dalšími terapeuty a děním na poli kraniosakrální terapie v ČR.
 • Členství člen absolvent je určeno terapeutům s dokončeným základním terapeutickým výcvikem, kteří chtějí zůstat v těsnějším kontaktu s terapeutickou metodou a společenstvím kraniosakrálních praktikantů v ČR, ale kladou na sebe nižší nároky ohledně dalšího vzdělávání, než jaké se vyžaduje u člena profesionála.
 • Členství člen profesionál je určeno terapeutům s dokončeným základním terapeutickým výcvikem, kteří se dále aktivně vzdělávají v oboru a chtějí zůstat v těsném kontaktu s terapeutickou metodou a společenstvím kraniosakrálních praktikantů v ČR.
 • Členství člen učitel je určeno terapeutům, kteří vykonávají praxi učitele kraniosakrální terapie a dále se aktivně vzdělávají.
 • Statut čestného člena Asociace nabízí a schvaluje výkonný výbor Asociace na základě návrhu členů Asociace, čestným členem se může stát i významný odborník jiného oboru nebo osoba, která se pozitivně angažuje v příbuzné oblasti, bez ohledu na státní příslušnost a místo trvalého pobytu.

Staňte se našimi členy

  Typ členství

  UčitelProfesionálAbsolventStudent

  Jméno a příjmení, titul

  Datum narození

  Adresa

  E-mail

  Webové stránky

  Adresa praxe

  Telefon

  Vzdělání - výcvik

  Přidat kopii certifikátu

  Datum ukončení výcviku

  Postgraduální kurzy

  Přidat kopii certifikátu

  Vaše zpráva