Ilona Kovárníková 

Některé příběhy se dávají do slov až přespříliš těžko. Některé naše příběhy žijí jen v paměti buněk, v tkáních, v kostech. Kraniosakrální terapie nám umožňuje vyprávění těchto hlubokých příběhů beze slov. Propustit některé části své historie v soucitném vztahovém poli v okamžiku, kdy můžeme procítit zastavení a přijmout chvíli hlubokého odpočinku.

Ve chvíli  spočinutí jsem ten, kdo přijímá roli majáku. S tím  přijímám také zodpovědnost a vůli celoživotně získávat  potřebné dovednosti k naslouchání těmto mnohdy náročným příběhům. V tichosti a v klidu naslouchám a snažím se nejen vyslyšet nevyslyšené, ale také  porozumět.

Mojí prioritou v terapii je nastavení bezpečného a přijímajícího prostředí, ve kterém můžeme chvíli spočinout SPOLU.

Mimo běžnou praxi moc ráda pracuji s dětmi od miminek po pubertální věk. Pracuji s dětmi s postižením.

Velmi blízká mi jsou témata spojena s embryonálním vývojem a porodní dynamikou.

Mimo kraniosakrální terapii využívám svých znalostí klasického českého bylinářství a Bachovy květové esence