5. kraniosakrální konference byla věnována tomu, jak přicházíme na svět. Jak nás ovlivňuje to, co zažijeme v děloze, při porodu a v prvních měsících života? Zkoumala, jak pracovat s miminky a lépe jim porozumět a také to, jaký mají nejranější zkušenosti dopad i na náš dospělý život. Jak je možné tyto rané otisky přenastavit? Tématu zrození se věnovala i širších souvislostech, toho jak se rodíme i dále během naší další životní cesty.

Přednášející své příspěvky v rámci možností vztáhli k současné situaci, tj. jak rané otisky ovlivňují naši budoucí kapacitu zvládat stresové situace, či jak současná situace zrcadlí raná traumata způsobená oddělením a izolací. Jak to přesně udělají, to již necháme na nich.

Konference je určena pro kraniosakrání praktikanty, ostepaty, fyzioterapeuty, dále pro zdravotní pracovníky, porodní asistentky, duly, psychology, psychoterapeuty a lékaře, a to i pro ty, kteří přímo s dětmi nepracují. Může oslovit každého, kdo se zajímá o terapie pracující s tělem a chce získat novou inspiraci.


Prezentující a příspěvky:
Matthew Appleton MA, RCST, UKCP (UK) 

žije a pracuje v Bristolu ve Velké Británii. Je registrovaný kraniosakrální terapeut a psychoterapeut Core process terapie (CPP). Je zakladatelem Institutu kraniosakrálních studií (Institute of Craniosacral Studies), kde po dvanáct let působil jako vedoucí učitel. V roce 2006 Matthew spolu s Jenni Meyer založili výcvikový institut vědomého vtělení (Conscious Embodiment Trainings), jehož cílem je propagovat povědomí o pre a perinatální psychologii, posvátné ekologii a vtělujících procesových terapiích. 

Vystudoval předškolní a perinatální vzdělávání u Karltona Terryho ve Švýcarsku a několik let asistoval Karltonovi na kurzech ve Velké Británii. Matthew je členem Mezinárodní společnosti prenatální a perinatální psychologie a medicíny a má více než 20 let zkušeností s přednášením a pořádáním workshopů ve Velké Británii a v Evropě.

Vyvinul integrativní dětskou terapii, kterou vyučuje kraniosakrální terapeuty, osteopaty, psychoterapeuty, duly, porodní asistentky, zdravotní sestry a dětské lékaře ve Velké Británii, Německu a Itálii.

Deset let pracoval jako vychovatel v proslulé demokratické škole A. S. Neilla Summerhill. Jeho kniha „Free Range Childhood“, vycházející z těchto jeho zkušeností, byla vydána v několika jazycích.

Budování odolnosti v čase krize prostřednictvím rozpoznání raných otisků

Jak souvisí naše schopnost zvládat stres s raným vývojem? Příchod na svět je stresující a velmi intenzivní prožitek. Tento prožitek nás předisponuje k pozdějším reakcím na stres. Zahlcující prožitky z prenatálního období a období porodu miminka sdělují, a to řečí těla a dalšími způsoby. Tyto projevy jsou velmi expresivní a zároveň velmi konkrétní. Přesto jsou z velké části nepochopeny a považovány za bezvýznamné. Pokud jsou však uznány a miminka zažijí empatickou reakci, jsou schopna traumata, která v sobě nesou, rozřešit. To umožňuje, aby se u nich obnovila vrozená schopnost seberegulace, spíše než aby se u nich dále projevovalo traumatické chování. Nevyřešené porodní trauma se během raného a pozdějšího dětství projevuje chováním, které se jeví jako obtížné a nevhodné. To platí zejména v době určitých přechodových fází. Rodiče, pedagogové i terapeuti, kteří nerozumí kořenům chování založeného na porodních traumatech, často reagují způsoby, které původní trauma spíše posilují, než aby podporovaly nové možnosti.

Součástí přednášky jsou komentované videoukázky Mattheovy terapeutické práce s miminky a dětmi, ve kterém uvidíme,  jak lze porodní trauma rozpoznat a jak s ním pracovat. Vybrané příklady se zaměřují na to, jak pracovat s dětmi, které mají zážitek porodu císařským řezem.


Ellynne Skove MA, LCAT, DTR-BC, NCC, RPP (USA)
je certifikovanou somatickou psychoterapeutkou. Přes 15 let studovala Dynamickou anatomii u Nancy Topf, dále Body Mind Centering, polaritní terapii, Somatic Experiencing, reiky, jógu, tai chi chuan a řadu dalších přístupů.  Založila společnost Bright Start Babies a vytvořila program GoGo Babies, zaměřený na práci s vývojovými pohyby a jógou pro miminka. Na základě svých zkušeností vyvinula a zavedla mnoho programů pohybové terapie do škol. Jako terapeutka a učitelka působí přes 35 let. Žije a pracuje v New Yorku, kde založila studio pro rodiče a děti Nest space. Od roku 2011 pravidelně vyučuje a pracuje s klienty i v České republice.  www.brightstartbabies.net
Narušení rodičovské vazby a náprava dyády matka/novorozenec: Úvod do pre a perinatální psychologie a posouzení potenciálních rizik u rodičů

Bonding je intenzivní pocit, který má matka vůči miminku v děloze a po narození. Je to “lepidlo”, vytvářející silný savčí instinkt pečovat o potomky a chránit je. Všichni savci se takto vážou na svá mláďata, a naopak miminko si vytváří attachment ke své matce. Bonding a attachment jsou klíčovými faktory pro přežití. Důvěra, pocit sebe sama, schopnost vztahovat se k druhým, spolupracovat  a užívat si život jsou významnými aspekty bondingu a  attachmentu a mohou ovlivnit kvalitu celého dalšího života člověka. Tato kvalita je jak emoční, tak i psychologická. Během těhotenství nebo porodu může být bonding narušený, což ovlivňuje zdraví matky i dítěte. Mohou se objevit poporodní deprese nebo úzkosti, u miminek vznikat koliky a neutišitelný pláč, stejně jako emoční chlad, odstup nebo tyranské chování. V pozdějším věku takoví lidé nedokážou udržovat zdravé vztahy ať už v manželství, práci nebo okruhu blízkých. 

Schopnost správně posoudit stav klienta nám může pomoci poskytnout mu adekvátní péči anebo ho na takovou péči nasměrovat.

Přednáška se věnuje pre a perinatální psychologii a zdraví, a zaměřuje se na vztahovou vazbu (bonding), její poruchy a intervence k její nápravě. Prozkoumává otisky z období početí, těhotenství i porodu.


Radek Neškrabal BCST (ČR) 

původně vystudovaný technik, se vydal na svou cestu za poznáním, tajemstvím moudrého těla a jeho schopnosti navracet se k přirozenému stavu zdraví už v roce 1987. Postupně se zájmem objevoval alternativní přístupy ke zdraví a životu člověka v rezonanci s přírodními zákony.

V průběhu svého studia různých směrů se dostal v roce 1994 k prvnímu semináři Francouzské školy kraniosakrální osteopatie, pořádaného rakouskou lektorkou Dr. Joelle-Aimee Kubisch. Tehdy se také seznámil s Českou psychoenergetickou společností a začal získávat zkušenosti s bioenergetickým léčením.

V roce 1995 se poprvé blíže setkal s kraniosakrální terapií (lektorkou ve vzdělání v tomto směru byla Sabine Gerhardy Mach z Německa – konzultantka v Upledger centru v Kalifornii) a od této chvíle jeho nadšení tímto komplexním přístupem k člověku nepolevilo.

V následujících letech absolvoval řadu výukových programů v oblasti kraniosakrální terapie. Jeho učiteli jsou mimo jiné A.J. Koning, Bhadrena T. Gemin, Kavi Gemin, Roger Gilchrist. Od roku 2002 působí jako lektor kraniosakrální osteopatie-terapie.
Zrození a rození v lidském životě z obecného pohledu

Tento pohled je zaměřen na zrození a rození člověka, který se rozhodl být prospěšný s přístupy, které se během svého života naučil, vstřebal či jakkoli přijal do svého bytí. S tím pak přistupuje ke klientovi, k sobě a světu. A tady je ta otázka, která vzniká při pohledu na sebe či jiné. Jak se starat o tento proces rození? Neboť toto slovo je proces. Je to přerod z jednoho stavu do druhého procesem poznávání, zkoumání a aplikování zkušeností získaných životem.

Kdežto zrození je okamžik, ve kterém nastane rozhodnutí „Být“. Okamžik podpořený vrozenými silami dechu života.

Je to přechod stavu, ve kterém je zapojeno mnoho okolností fyzických, fyziologických, energetických, duchovních. A ty jsou spuštěny opět souborem okolností potvrzující samotnou Moudrost vtělující se do hmoty, kterou současně utváří, jako zkušenost rození.

Zamyslíme se i na tím, jak se člověk stává praktikantem, terapeutem. A také nad tím, jak podpořit rodiče, aby mohli být nápomocni svému dítěti na jeho cestě ke Zdraví.


MgA. Katarína Zatovičová (SR) 

herečka, lektorka a průvodkyně těhotenstvím, porodem a rodičovstvím. Narodila se v Bratislavě. Již v dětství hrála ve filmu a televizi. Po absolvování divadelní AMU působila v Martinském divadle.

Jejím velkým koníčkem byla už od mládí psychologie, celostní medicína, zdravá výživa, jóga a tanec. Doplnila si vzdělání v oblasti porodnictví, prenatální a perinatální psychologie, pohybových, relaxačních, masážních technik, aromaterapie, muzikoterapie, ženského cyklu a pánevního dna metodou 3×3.

V Praze 20 let realizovala svůj projekt A centrum – vědomá a aktivní příprava na mateřství a rodičovství (www.acentrum.eu). Ve svých kurzech se věnuje ženám i párům před početím, v těhotenství, u porodu, po něm teoreticky i prakticky. Podporuje přirozený porod a zdravé fungování celé rodiny. Působí po celé ČR a SR.

 

Vědomý kontakt rodičů s miminkem, naplňování základních potřeb podle psychoterapie PBSP

Nahlédnutí do vzájemné prenatální komunikace – 5 základních vývojových potřeb – inspirace PBSP  terapeutického systému (Pesso Boyden psychomotorická psychoterapie) pro zdravou a plnohodnotnou interakci dítěte s okolím před i po narození

Aktivní příprava na porodní proces a přivítání miminka v kontextu se současným stavem českého porodnictví.

Tak, jak se k dítěti chováme když je v děloze, tak se ono bude chovat v dospělosti k sobě i ke světu. Přirozený porod jako cesta ke společnosti bez násilí.“
P. Fedor-Freybergh, prenatální psycholog a gynekolog


Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.