6. kraniosakrální konference - Když vztah léčí

Datum konání

26/03/2022    
18:00 - 21:00

Typ kurzu

Srdečně vás zveme na již šestý ročník tradičního setkání České kraniosakrální asociace, jež si klade za cíl vytvářet prostor podpory, inspirace, sdílení a rozvoje pro kraniosakrální terapeuty i zástupce jiných spřízněných profesí. Letos v „Tak trochu jiném kabátě“.

Tento rok se zaměříme na téma vztahu mezi terapeutem a jeho klientem a prozkoumáme, jakou povahu potřebuje mít terapeutický vztah, aby klientovi umožnil léčení, přinesl změnu, nové možnosti a větší integritu.    

S ohledem na nejistou situaci kolem covidu-19 jsme se rozhodli pro formát 3-hodinového on-line setkání.  Zažijete 3 odborné příspěvky, společné kraniosakrální usazení a setkání v menších skupinách. Tradičně si připomeneme výročí narození Dr. Sutherlanda a letos dokonce oslavíme 10 let od založení naši Asociace!


Tak trochu jiná kraniosakrální konference

Letošní rok je naším záměrem podpora setkání, komunity praktikantů a sdílení, spolu se zachováním kvalitního odborného obsahu konference. Proto jsme se rozhodli pro online formát, který dává jistotu tomu, že se akce uskuteční. Ale zároveň tento formát uzpůsobit tak, aby nebyl dalším „proudem přednášek“, ale umožnil aktivní účast a společný zážitek. Formát konference jsme zároveň zkrátili, aby byl únosný, a nahrávky příspěvků poskytneme zdarma na 14 dní po konferenci. I proto se letos jedná o „Tak trochu jinou konferenci“. A věříme, že tento formát vás nejen zaujme, ale hlavně splní účel vytvoření kvalitního a inspirativního prostoru pro setkání a rozvoj.


Téma konference

Povaha vztahu mezi terapeutem a klientem rozhoduje o tom, jestli dochází v terapeutické práci ke změně, konkrétní vlastnosti terapeutického vztahu mají tedy pro léčení zásadní význam. Uznání tohoto faktu odhaluje důležitost péče o vztahy – vnější i vnitřní, popsatelné i nepopsatelné -, a to nejen v terapeutickém procesu. Kvalita vztahů hraje zásadní roli pro naši duševní pohodu a zdraví, což se v dnešní době plné omezení vztahů ukazuje o to významněji. I proto jsme se na faktor vztahu rozhodli v této konferenci zaměřit.

Jaké faktory vztahu jsou podmínkou terapeutické změny? Co jako praktikanti nesmíme přehlédnout? Dokážeme se jako terapeuti vztahovat ke zdraví klienta a nejen k jeho obtížím? A jakou roli hraje v tomto procesu vztah terapeuta k sobě samému a svému tělesnému prožívání? Věříme, že 6. kraniosakrální konference přinese odpovědi nejen na tyto, ale i další otázky.

Konference je určena pro terapeuty kraniosakrálních přístupů, ale i pro naše kolegy jiných terapeutických směrů – fyzioterapeuty, zdravotní pracovníky, lékaře, psychology a psychoterapeuty, kteří se zajímají o metody pracující s tělem a chtějí rozšířit své obzory o nové informace a nové přístupy.


Obsah konference

Během 3-hodinového on-line setkání zažijeme 3 odborné příspěvky,

  • Andreas Huckele (DE): Spolupráce jako terapeutická dovednost
  • Zlata Koštejnová (ČR): Důvěra, laskavost a plné přijetí jako atributy terapeutického vztahu
  • Filip Žitník (ČR): Terapeutův vztah k sobě jako brána k léčebnému procesu v terapii

interaktivní setkání v menších skupinách a společné kraniosakrální usazení – meditace.

Akce již tradičně bývá výroční. Letos slavíme jedno důležité výročí, a to 10 let od založení České kraniosakrální asociace.  Březnový večer tedy spojíme s oslavou, a stejně tak již tradiční připomínkou výročí narození Dr. Surtherlanda, zakladatele kraniosakrální praxe a Mezinárodního dne kraniosakrální praxe, 27. března.


[wpi_designer_button id=6026]


Prezentující a příspěvky

Andreas Huckele
Spolupráce jako terapeutická dovednost

Schopnost spolupracovat je zásadním, ale často přehlíženým nástrojem ve vztahu mezi terapeutem a klientem. Spolupráce nám umožňuje přejít z modu „dělání“ do modu „bytí“. „Bytí“ je pak prostředkem umožňujícím klientovi překročit pomyslný práh a dosáhnout v životě kýžených změn.

Schopnost spolupracovat patří do základní genetické výbavy člověka. To, že se rodíme do silně roztříštěné kultury a rodinného prostředí, které nenaplňuje rané potřeby dítěte, však tuto naši přirozenou schopnost poškozuje. Pokud chceme traumatický vzorec předávaný po generace prolomit, potřebujeme se vrátit k ranným zkušenostem, vyživit odpovídající vývojové kroky, a umožnit těmto ranným částem dospět.

Ale jak? Jak se můžeme znovu spojit s bytostnými částmi sebe sama, které se vyvíjely ještě před tím, než jsme uměli mluvit nebo dokázali přemýšlet? Jak můžeme dát stranou myšlení a mluvení, které stojí v cestě prozkoumávání tohoto teritoria? Podíváme se na to, proč je pro práci s těmito částmi vztahová rovina tak podstatná a proč není možné, abychom s těmito formativními zkušenostmi pracovali sami. Prozkoumáme, jak pracovat s paradoxem, kdy „děláme“ něco, abychom dospěli do „bytí“.

O lektorovi

Andreas Huckele je spisovatel, učitel, systemický supervizor a párový terapeut, který pracuje zejména s tématy z oblasti sexuality, traumatu, vztahů, zneužívání a komunikace. Jeho práce s jednotlivci, ale i v rámci organizací čerpá z více než 20 leté praxe v různých prostředích. Prezentuje na konferencích, vede semináře pro odborníky i laiky, působí jako supervizor v organizacích a jakožto autor získal literární ocenění.

Jeho záměrem je spojovat, co je rozpojené, komunikovat, co nelze vyjádřit slovy a umožňovat sounáležitost a spolupráci za účelem vzniku propojeného pole mysli, srdce a těla ukotveného v přítomnosti.

Jeho praxe vychází z metod somatického prožívání, nenásilné komunikace, Ego-state therapy, práce s vnitřním dítětem, koučingu, systemické sexuální terapie a systemické rodinné terapie.

Zde můžete shlédnout video pozvánku o tom, čím se bude Andreas na konferenci zabývat. 


Mgr. Ing. Zlata Koštejnová, SEP
Důvěra, laskavost a plné přijetí jako atributy léčivého vztahu

Ve své kraniosakrální praxi vstupujeme do blízkého kontaktu s klienty, stáváme se jejich majákem a společně procházíme různými procesy (jak klientovými, ale také našimi :-)). Důvěra v tyto procesy – důvěra v Dech Života je jedním z klíčových aspektů, které vedou k léčení. Pokud panuje ve vztahu nedůvěra, nemůže „to“ fungovat. Zároveň je důležitá velká míra laskavosti a plné přijetí všech jevů, které se při kraniosakrálním ošetření objeví, protože odmítání nebo posuzování opět vede k nefunkčnosti léčivého vztahu.

Jak to ale všechno zvládnout? Někdy je plné přijetí bez posuzování a souzení velmi obtížné, obzvláště, pokud my, jako kraniosakrální terapeuti, sami nemáme přijaté všechny části svého Já nebo nejsme dostatečně laskaví sami k sobě. Tématem přednášky tak bude bližší pohled na tyto tři atributy vztahu a na možnosti, jak je lépe ukotvit ve své praxi.

O lektorce

lektorka, praktikantka metody Somatic Experiencing® a biodynamické kraniosakrální terapie. Absolvovala profesionální výcviky kraniosakrální biodynamiky a Somatic Experiencing®. V rámci klasického vzdělání je absolventkou sociální pedagogiky na PedF UK a FNH VŠE. V praxi se věnuje práci s traumatizovanými dětmi, dospívajícími i dospělými.

Zlata má dlouholetou soukromou praxi v Děčíně a v Praze, více než deset let zkušeností s prací s tělem a s meditačními procesy. Je lektorkou ve vzdělávací společnosti Maják zdraví a předsedkyní Asociace Somatic Experiencing ČR z.s.
Její praxe s klienty vychází ze Somatic Experiencing®, biodynamické kraniosakrální terapie a Stillness Touch přístupu, krizové intervence, práce s disociativními poruchami podle Kathy Steele.

Mgr. Filip Žitník SEP
Terapeutův vztah k sobě jako brána k léčebnému procesu v terapii

Terapeutická práce vyvolává řadu otázek, podíváme se na dvě klíčové – jak se orientovat v terapeutickém sezení a co přispívá k terapeutické změně. Společným jmenovatelem obojího je způsob, jímž se praktikant vztahuje ke klientovi. Nezbytným předpokladem tohoto vztahu však je, aby zůstával ve vztahu k sobě. Co tento vztah k sobě znamená a jakou roli v něm hraje tělesné prožívání? Je pocit jako pocit? Existuje způsob pociťování, který může být branou k přímějšímu kontaktu s terapeutickým procesem?  A může praktikantův vztah k vlastnímu pociťování podporovat léčebný proces v terapii?

O lektorovi

Terapeutické práci se věnuje od r. 2009. K této profesi ho přivedla otázka po roli tělesného prožívání v našem životě a jeho důležitosti pro naši spokojenost a zdraví. Těmto tématům se věnoval během studia filosofie a antropologie na UK a přivedla ho i k absolvování dvou dlouhodobých terapeutických výcviků a to v metodách Kraniosakrální biodynamika a Somatic Experiencing. Jeho práce je dále výrazně ovlivněna přístupy Focusing a Proces orientovaná psychologie.

Kromě terapeutické práce se věnuje tlumočení a překladatelství. Přeložil  knihy: Probouzení tygra od Petera Levina a Cesta, která vzniká chůzí od Julie Diamond a Lee Spark Jones. Autorsky se podílel na odborném úvodu a překladu textů ve sborníku článků E. T. Geldlina, Dialog s prožíváním.

V současné době působí jako předseda České kraniosakrální asociace.  Je členem etické komise Asociace Somatic Experiencing ČR.


Praktické informace

Přihlášení

Přihlásit se můžete vyplněním formuláře níže. Konference probíhá v prostředí zoom. Podrobnější program a link na připojení získáte prostřednictvím e-mailu několik dní před konáním akce.

Pro hladké přihlášení bude online konferenční místnost otevřena 15 min před zahájením programu tedy v sobotu 26.3. v 17:45. Program zahájíme v 18 hodin a s přestávkou uprostřed potrvá do 21 hodiny.

Pro vaše pohodlí budou příspěvky nahrávány a budou k dispozici ke shlédnutí 14 dní po konferenci.

Tlumočení do češtiny zajištěno.

Cena

S ohledem na to, že se bude jednat o Tak trochu jinou konferenci, jejímž primárním záměrem je podpora komunity – bude účastnický poplatek v dobrovolné výši.


Dobrovolný účastnický příspěvek můžete poslat na jeden z následujících účtů. V případě potřeby vám rádi vystavíme potvrzení o daru.
K platbě prosíme přidejte poznámku: “ Konference“.
Za vaše příspěvky děkujeme!!!

České koruny:
Číslo účtu: 2700439451/2010
IBAN: CZ5920100000002700439451
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Eura:
Číslo účtu: 2701808060/2010
IBAN: CZ5720100000002701808060
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX


[wpi_designer_button id=6026]