shadow

6. kraniosakrální konference – Když vztah léčí

mapa není k dispozici

Datum / čas
26/03/2022
9:00 - 18:00

Kategorie


Každý z nás je ústředním bodem myriády vztahů – vnějších i vnitřních, popsatelných i nepopsatelných. Tyto vztahy jsou základním předivem našeho života. Utvářejí naše vnímání sebe sama, okolního světa, naše pocity, myšlenky i činy. Jejich kvalita hraje zásadní roli pro naši duševní pohodu a zdraví. Významnost vztahů ukazuje i jejich nucené omezování v posledních měsících z důvodu opatření proti šíření onemocnění covid-19.

Uznání tohoto faktu odhaluje zásadní roli vztahu v terapeutické práci. Způsob, jímž se vztahujeme ke klientovi, je zásadní na jeho cestě ke změně, novým možnostem a větší integritě. Jaké faktory vztahu jsou podmínkou terapeutické změny? Co jako praktikanti nesmíme přehlédnout? Dokážeme se jako terapeuti vztahovat ke zdraví klienta a nejen k jeho obtížím? A jakou roli hraje v tomto procesu vztah terapeuta k sobě samému a svému tělesnému prožívání? Věříme, že 6. kraniosakrální konference přinese odpovědi nejen na tyto, ale i další otázky.

Konference je určena pro terapeuty kraniosakrálních přístupů, ale i pro naše kolegy jiných terapeutických směrů – fyzioterapeuty, zdravotní pracovníky, lékaře a psychology, kteří se zajímají o metody pracující s tělem a chtějí rozšířit své obzory o nové informace a nové přístupy.  Konference je  místem pro setkání s kolegy z celé republiky i ze zahraničí. 

 


Na konferenci vystoupí:
Andreas Huckele (DE), Zlata Koštejnová (ČR), Petra Nothegger (ČR) 

Tlumočení do češtiny zajištěno.

Na konferenci navazuje dvoudenní workshop s německým terapeutem Andreasem Huckelem. Více informací najdete zde


Prezentující a příspěvky:

Andreas Huckele

Andreas Huckele je spisovatel, učitel, systemický supervizor a párový terapeut, který pracuje zejména s tématy z oblasti sexuality, traumatu, vztahů, zneužívání a komunikace. Jeho práce s jednotlivci, ale i v rámci organizací čerpá z více než 20 leté praxe v různých prostředích. Prezentuje na konferencích, vede semináře pro odborníky i laiky, působí jako supervizor v organizacích a jakožto autor získal literární ocenění.

Jeho záměrem je spojovat, co je rozpojené, komunikovat, co nelze vyjádřit slovy a umožňovat sounáležitost a spolupráci za účelem vzniku propojeného pole mysli, srdce a těla ukotveného v přítomnosti.

Jeho praxe vychází z metod somatického prožívání, nenásilné komunikace, Ego-state therapy, práce s vnitřním dítětem, koučingu, systemické sexuální terapie a systemické rodinné terapie.

Zde můžete shlédnout video pozvánku o tom, čím se bude Andreas na konferenci a na workshopu zabývat. 

 

Spolupráce jako terapeutický nástroj

Schopnost spolupracovat je zásadním, ale často přehlíženým nástrojem ve vztahu mezi terapeutem a klientem. Spolupráce nám umožňuje přejít z modu „dělání“ do modu „bytí“. „Bytí“ je pak prostředkem umožňujícím klientovi překročit pomyslný práh a dosáhnout v životě kýžených změn.

Schopnost spolupracovat patří do základní genetické výbavy člověka. To, že se rodíme do silně roztříštěné kultury a rodinného prostředí, které nenaplňuje rané potřeby dítěte, však tuto naši přirozenou schopnost poškozuje. Pokud chceme traumatický vzorec předávaný po generace prolomit, potřebujeme se vrátit k ranným zkušenostem, vyživit odpovídající vývojové kroky, a umožnit těmto ranným částem dospět.

Ale jak? Jak se můžeme znovu spojit s bytostnými částmi sebe sama, které se vyvíjely ještě před tím, než jsme uměli mluvit nebo dokázali přemýšlet? Jak můžeme dát stranou myšlení a mluvení, které stojí v cestě prozkoumávání tohoto teritoria? Podíváme se na to, proč je pro práci s těmito částmi vztahová rovina tak podstatná a proč není možné, abychom s těmito formativními zkušenostmi pracovali sami. Prozkoumáme, jak pracovat s paradoxem, kdy „děláme“ něco, abychom dospěli do „bytí“.


 

Mgr. Ing. Zlata Koštejnová, SEP

lektorka, praktikantka metody Somatic Experiencing® a biodynamické kraniosakrální terapie. Absolvovala profesionální výcviky kraniosakrální biodynamiky a Somatic Experiencing®. V rámci klasického vzdělání je absolventkou sociální pedagogiky na PedF UK a FNH VŠE. V praxi se věnuje práci s traumatizovanými dětmi, dospívajícími i dospělými.

Zlata má dlouholetou soukromou praxi v Děčíně a v Praze, více než deset let zkušeností s prací s tělem a s meditačními procesy. Je lektorkou ve vzdělávací společnosti Maják zdraví a předsedkyní Asociace Somatic Experiencing ČR z.s.
Její praxe s klienty vychází ze Somatic Experiencing®, biodynamické kraniosakrální terapie a Stillness Touch přístupu, krizové intervence, práce s disociativními poruchami podle Kathy Steele.

 

Důvěra, laskavost a plné přijetí jako atributy léčivého vztahu
Ve své kraniosakrální praxi vstupujeme do blízkého kontaktu s klienty, stáváme se jejich majákem a společně procházíme různými procesy (jak klientovými, ale také našimi :-)). Důvěra v tyto procesy – důvěra v Dech Života je jedním z klíčových aspektů, které vedou k léčení. Pokud panuje ve vztahu nedůvěra, nemůže „to“ fungovat. Zároveň je důležitá velká míra laskavosti a plné přijetí všech jevů, které se při kraniosakrálním ošetření objeví, protože odmítání nebo posuzování opět vede k nefunkčnosti léčivého vztahu.
 
Jak to ale všechno zvládnout? Někdy je plné přijetí bez posuzování a souzení velmi obtížné, obzvláště, pokud my, jako kraniosakrální terapeuti, sami nemáme přijaté všechny části svého Já nebo nejsme dostatečně laskaví sami k sobě. Tématem přednášky tak bude bližší pohled na tyto tři atributy vztahu a na možnosti, jak je lépe ukotvit ve své praxi.


Mgr. Petra Nothegger, PhD.

 se věnuje se terapii a lektorování. Zaměřuje se na témata prevence duševního zdraví, ženské kruhy a transgenerační léčení. Ráda kombinuje přístupy, které pomáhají propojit tělesné vnímání, slovní vyjádření a emoční prožívání.

Pracovala jako psychoterapeutka, fyzioterapeutka a lektorka na psychiatrických a psychosomatických klinikách v ČR, Belgii a Mexiku.

Vyučovala na Karlově Univerzitě, vedla vzdělávací programy v rámci organizace Outward Bound.

Její praxi obohatili výcviky v somatické psychoterapii v Biosyntéze, Somatickém koučování, arteterapii, focusingu a jiné. Absolvovala vzdělání v oborech Psychomotor Therapy (KU Leuven, Belgie), Body Awareness Therapy (Bergen University, Norsko), doktorské studium Kinantropologie a magisterské studium fyzioterapie, UK Praha.

V osobním životě ráda poznává cestami do cizích krajů i zkoumáním „krajiny vnitřní“. Má ráda humor, tvořivost, estetiku, inspirativní lidi i dobré jídlo. Miluje svou rodinu, hory a tanec.

 

Zdraví nejen v terapeutickém vztahu

Jeden gram kontaktu je více, než tuna hodin terapie.“ (David Boadella)

Výzkumy poukazují na to, že kvalita terapeutického vztahu důležitým způsobem ovlivňuje, zda se klient uzdraví. V dobrém terapeutickém vztahu hrají důležitou roli zdroje a kvality terapeuta a také zdroje klienta.

Co je to dobrý terapeutický kontakt? Co mi pomáhá jej kultivovat? Jak pečuji o kontrakt s klientem? Jaké techniky a zkušenosti mne mohou pomoci?

V tomto workshopu budeme vycházet ze salutogenetického pohledu na zdraví a společně hledat odpovědi na zmíněné otázky. Podíváme se na praktické podněty k tématům osobních zdrojů, terapeutického kontraktu i na konkrétní techniky, které nám mohou pomoci v dobré péči o sebe i o transformativní pole terapeutického vztahu.


Storno podmínky:  

Do 10/2 2022 vracíme poplatek ponížený o 10%.

Od 11/2 do 15/3 vracíme 50% poplatku.

Od 16/3 2022 je poplatek nevratný. Děkujeme za pochopení a respekt k našim pravidlům.

 


Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.


Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.