Bhadrena C. Tschumi a Kavi Alessandro Gemin: Bytí a vznikání

Datum konání

06/09/2022 - 11/09/2022    
Celý den

Typ kurzu

Organizátor kurzu: Kranes s.r.o., Radek Neškrabal

Podání přihlášky: do 15. června 2022

Typ kurzu: Navazující postgraduální vzdělávání 2022 – 2025

O výcviku:

Tento kurz pro pokročilé je obohacený a širokou škálu výzkumů a znalostí z různých oblastí filozofie, psychologie, psychoterapie, embryologie, pediatrie a biodynamiky.

Jedná se o výcvik rozdělený na 6 částí (30 dní). Je vyžadováno, aby účastníci byli přítomni na všech 6 částech, aby mohli být považování za platné účastníky výcviku. Výcvik probíhá v uzavřené skupině.

Kurzu se mohou po individuální konzultaci a uvedeníí do vhledu biodynamických principů účastnit i lidé z příbuzných oborů jako např. Somatic experiencing, psychoterapeuti, duly a porodní asistentky. V tom případě je potřeba se ozvat co nejdříve, aby byl čas na konzultaci.

Během kurzu budou objevována následující témata:

  • Zdraví v systému
  • Prenatální období
  • Porod
  • Bonding
  • Vlivy na přirozený proces
  • Traumatické prenatální otisky
  • Traumatické porodní události
  • Bytí a vznikání v prvním roce života

O lektorech:

Bhadrena C. Tschumi Gemin and Kavi Gemin

Bhadrena a Kavi již po desetiletí vstřebávají různé terapeutické přístupy, které se věnují zkoumání a léčbě prenatálních a perinatálních napětí, traumat a otisků, neboť tyto rané otisky významně ovlivňují pozdější život. Rozsáhlé výzkumy ukazují, že si lidé stále „pamatují“ tuto prvotní dobu – ne vždy tak, jak bychom obvykle popsali fenomén paměti – ale spíše jako paměť skrze tělo, buňky a mozkové funkce. Prenatální a perinatální vzpomínky často přímo ovlivňují způsob, jakým organizujeme své smyslové vnímání a myšlenky.

Bhadrena C. Tschumi, MA, RCST®, BCST, SE Therapist, PPN Therapist

Zakladatelka a ředitelka ICSB, koordinátorka a pedagožka.

Bhadrena dokončila vzdělání v psychologii a následně pokračovala v objevování mnoha různých učení zejména v oblasti psychoterapie. Následně se začala orientovat na terapie propojující práci s tělem. Jako body terapeutka pracuje od roku 1980. Aktivně pracovala v Institutech Esalen, Trager a Upledger ve Spojených Státech. Prošla výcvikem kraniosakrální terapie s Dr. Johnem Upledgerem, DO a kraniosakrální pediatrie s Dr. Richardem MacDonaldem, DO. Později se začala věnovat biodynamickému přístupu a zabývá se šířením tohoto přístupu po celém světě.

Učila se prenatální a perinatální terapii s Rayem Castellino a Williamem Emersonem. Také se učila práci rozřešení traumatu s Petrem Levinem a Babette Rothschild a psychologicko-spirituální rozvojový přístup Diamond Logos Teaching s Faisalem Muqqadamem.

Je zakladatelkou ICSB, Mezinárodního institutu pro kraniosakrální rovnováhu (International Institute for Craniosacral Balancing®) a učí od roku 1986.

Kavi Gemin, BA, Osteopath, MT, RCST®, BCST, SE Therapist, PPN Therapist

Spoluorganizátor Institutu ICSB, kreativní designer, Italský koordinátor a pedagog.

Kavi Gemin vystudoval Master of Arts na Instutu umění ve Florencii. Po dokončení pracoval jako designér, pedagog umění a arteterapeut s dětmi a lidmi s postižením. Od roku 1988 pracuje jako body terapeut a využívá různé druhy práce s tělem. Specializuje se na somaticky orientované terapie a je učitelem Somatic Experiencing® (Rozřešení traumatu) Petera Levina. Vede semináře v pre- a perinatální práci podle Ray Castellino. Také učí Diamond Logos Teaching, práci s esenciálním Bytím. Je osteopat a člen kanadské Univerzity Osteopatie.