Datum konání

09/06/2017 - 12/06/2017    
10:00 - 18:00

Rezervace

Rezervace uzavřeny

Místo

KC Domovina
Na Maninách 1525/32a, Praha 7

Typ kurzu

img_0890_15web
Foto: Markéta Bendová
postgraduální kurz 1.stupeň

(postgraduální kurz je určen absolventům základního výcviku kraniosakrální biodynamiky, nebo kraniosakrální terapie)

Místo konání: KC Domovina  Na Maninách 1525/32a, Praha 7

Anotace kurzu:

Spojte se s klidem v sinoatriálním uzlu svého srdce a uvědomte si své neoddělené Já, ze kterého poskytujete ošetření. Kultivujte pociťovaný smysl celistvého těla, který  všechny smyslové vjemy  sjednocuje v jednotném posvátném smyslu – spirituální dotek. Prozkoumejte, jak vás vyladění tonality vjemů ve vašem vnitřním těle přirozeně ladí na proces vašeho klienta. Osvojte si, jak praktikovat biodynamický kraniální dotek pro evoluci svého vědomí i vědomí svého klienta. Dozvíte se, proč tento evoluční přístup není biodynamický model ošetření pro úlevu od symptomů.

Praktikujte klidové meditace :mandala-1532805_640
Střední linie
Celotělové dýchání
Sinoatriální uzel srdce
Pánev – jádro země
Propojte všechna centra v Jedno

Prociťte svou střední linii – vnitřní jádro vašeho Já. Kultivujte svůj pociťovaný smysl celistvého těla. Jak vstoupit do středu svého srdce, do prostoru SA uzlu. Vtělujte klid sjednoceně ve třech centrech – v hlavě, v srdci a v pánvi. Spočívejte uvnitř, zůstávejte v nevědění a dotýkejte se v prostoru nedělání – to je umění, které během ošetření nepoužívá žádnou eferentní aktivitu. Po ošetření, charakterizujte své vnitřní zkušenosti ve smyslovém jazyce pociťovaných tělesných smyslů bez použití klasických biodynamických pojmů. Ze svých smyslových charakteristik, prozkoumejte, jak porozumět tomu, kam tyto vjemy patří  v rámci biodynamické mapy.

Shrnutí duchovních tradic, které rozpoznávají SA uzel srdce : Védy, Advaita, Dzogchen, Hinduismus, Křesťanství, Steiner, kašmírský šivaismus

Souhrn osteopatických pohledů na srdce jako centrum vnímání : Still, Douval

Souhrn vědeckých potvrzení SA uzlu jako hybatele tekutin.

Cena:

členové ČATKSB :

10.000 Kč

ostatní:

11.000 Kč

Podmínky:

Úhradou kurzovného účastník bere na vědomí a souhlasí s následujícím:

 • Seminář nenahrazuje lékařskou ani psychoterapeutickou péči.  Účastník se zavazuje informovat organizátora o jakýchkoliv závažných fyzických či psychických obtížích či léčbě, kterou podstupuje.
 • Účast na semináři je dobrovolná a může být velmi prožitková. Účastník nese zodpovědnost za vše, co dělá.
 • Účastník může kdykoliv seminář opustit. Poplatek za seminář se v tomto případě nevrací.
 • Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné. V tomto případě bude poplatek za seminář účastníkovi vrácen.
 • Storno podmínky:
  • Při odhlášení do 15. 4. 2017 se vrací celá uhrazená částka,
  • při odhlášení po 15. 4. 2017 je storno poplatek 50% z celkové ceny kurzovného,
  • při odhlášení po 31. 5. 2017 je storno poplatek 100% z celkové ceny kurzovného

–    Pokud si za sebe účastník najde náhradu, která ještě na seminář není přihlášena, je možno kurzovné převést.  

 • Organizátor si vymiňuje právo seminář zrušit např. v případě malého počtu přihlášených. Při zrušení semináře ze strany organizátora bude přihlášenému vrácena celá uhrazená částka. Rozhodné datum je 30.4. 2017.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte nás kontaktujte: Zuzana Kozáková tel 774 824 803, kraniosakralniasociace@gmail.com .

Rezervace

Rezervace jsou uzavřeny.