Charles Ridley: Srdce jako orgán vnímání ...Ticho a klid jako láska, nebo vyhýbání?

Datum konání

16/05/2019 - 19/05/2019    
10:00 - 18:00

Místo

Centrum Loreto
Štorchova 1555/5 (Rohanský ostrov) , Praha 8 , Praha

Typ kurzu

Postgraduání kurz pro kraniosakrální terapeuty – I.stupeň
Po úvodu do praxe dotyku Ticha a Klidu bude následovat téma – „Ticho a Klid jako láska, nebo vyhýbání“

Foto: Pixabay

Kurz vás zavede do jádra praxe kraniosakrální biodynamiky.

 • Naučíte se spojit s klidem v sinoatriálním uzlu svého srdce a uvědomíte  si existenci neodděleného Já, ze kterého poskytujete ošetření.
 • Naučíte se poskytovat ošetření biodynamického kraniálního doteku ze sinoatriálního uzlu.
 • Prožijete pociťovaný vjem celistvého těla, který sjednocuje všechny vjemy do jednoho posvátného smyslu.  
 • Ukotvíte se v prožívání kvalit svého vnitřního těla, které vám umožní vnímat své „tělo-jako-vědomí“. 
 • Zjistíte, jak se pociové tony vašeho vnitřního těla přirozeně ladí na proces vašeho klienta.
 • Naučíte se, jak praktikovat dotek Ticha a Klidu pro evoluci vašeho vědomí i  vědomí vašeho klienta.
 • Dozvíte se, proč tento evoluční přístup není biodynamickým modelem pro úlevu od symptomů. A zjistíte, které biodynamické praktiky nám brání evoluci.

Budeme praktikovat klidové meditace : 

 • Střední linie
 • Celotělové dýchání
 • Sinoatriální uzel srdce
 • Pánev – jádro země

Součástí kurzu bude shrnutí duchovních tradic, které uznávají SA uzel srdce jako samostatně existující fulkrum vyzařování JáVédy, Advaita, Dzogchen, Hinduismus, Křesťanství, Steiner, kašmírský  šivaismus. Dále souhrn osteopatických pohledů na srdce jako centrum vnímání : Still, Douval. A shrnutí vědeckých potvrzení SA uzlu jako hybatele tekutin.

Po jednodenním úvodu do praxe dotyku Ticha a Klidu se ponoříme do tématu „Ticho a Klid jako láska, nebo vyhýbání“. Prozkoumáme, vlastní vzorce, kdy využíváme hluboký klid jako únik, abychom se vyhnuli nepříjemným aspektům reality.  Ve dnech 17.-19.5. se přidají praktikanti s předchozí zkušeností s dotykem Ticha a Klidu.

Ve skupinách lidí, kteří uznávájí “ne-dualitu”, je ticho a klid nebo prázdnota považována za konečné uskutečnění Já. A právě zde si může Superego tento hluboký klid usurpovat a začít zneužívat. Zen buddhismus toto zneužívání nazývá “zaseknutí v prázdnotě”, kdy se hluboký klid stává určitou slepou uličkou, pomocí které se vyhýbáme přirozenému nepohodlí, které přichází s vtělením. Kdykoliv naše vědomí čelí nepohodlným, bolestivým nebo hrubým aspektům reality – když se život neubírá podle mého – vědomí se stáhne do hlubokého klidu a na vysvětlenou si vytvoří příběh, který obviňuje něco nebo někoho, co je vně nás. Takováto představa “ne-duality” nám říká, že “mé tělo anebo určitý pocit nejsou skutečné”. Kdykoliv se tento způsob řešení obtíží aktivuje a my se připoutáme k hlubokému klidu jako útočišti, které nám umožňuje vyhnout se nepohodlí, je to vyhýbavou slepou uličkou, pokusem obejít realitu.

Během kurzu prozkoumáme některé ze způsobů, jimiž si Superego usurpuje hluboký klid, aby se vyhnulo vroznému nepohodlí, které je součástí života v tělesné jednotě s Láskou. Toto velmi účinně zabraňuje další evoluci vědomí. Jakmile se naučíme rozpoznávat naše vlastní vzorce tohoto “odpojování vědomí”, můžeme se vydat na cestu za hluboký klid do lásky.

O lektorovi:

Charles Ridley je praktikant a učitel s více než 40ti letou praxí. Ve své práci navazuje na odkaz osteopata W. G. Sutherlanda, který je zakladatelem kraniální osteopatie a tím pádem otcem všech odnoží kraniosakrální terapie, které dnes známe. Charles Ridley jako jeden z mála lektorů vyučuje velmi čistý a přímý přístup biodynamického dotyku, který není založený na technikách ani manipulaci. Díky tomu může být branou k hlubokému autentickému léčivému procesu skrytému v těle druhého člověka.

Charles Rydley je autorem knihy Kniha Ticho a klid: biodynamická kraniání praxe a evoluce vědomí ( Stillness:: Biodynamic Cranial Practice and the Evolution of Consciousness)  vyšla česky v nakladatelství Maitrea v roce 2016.

Seminář bude tlumočen do českého jazyka.
Cena kurzu:

Při platbě do 22/4 2019: 

 • člen ČKA            11 750,-
 • běžné vstupné  12 750,-

Při platbě po 22/4  2019:

 •   člen ČKA           12 900,-
 • běžné vstupné  13 900,-
Storno podmínky: 

Do 20/3 vracíme kurzovné ponížené o 10%.

Od 21/3 do 30/4 2019  vracíme 50% kurzovného.

Po 1/5  2019 kurzovné nevracíme. Děkujeme, že naše podmínky respektujete.

Úhradou kurzovného účastník bere na vědomí a souhlasí s následujícím:

 • Seminář nenahrazuje lékařskou ani psychoterapeutickou péči.  Účastník se zavazuje informovat organizátora o jakýchkoliv závažných fyzických či psychických obtížích či léčbě, kterou podstupuje.
 • Účast na semináři je dobrovolná a může být velmi prožitková. Účastník nese zodpovědnost za vše, co dělá.
 • Účastník může kdykoliv seminář opustit. Poplatek za seminář se v tomto případě nevrací.
 • Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné. V tomto případě bude poplatek za seminář účastníkovi vrácen.