Charles Ridley: Dotek ticha a klidu - umění předávat lásku

Datum konání

23/05/2019 - 25/05/2019    
10:00 - 18:00

Místo

Centrum Loreto
Štorchova 1555/5 (Rohanský ostrov) , Praha 8 , Praha

Typ kurzu

Kurz je určen široké veřejnosti a terapeutům jiných směrů než kraniosakrální terapie. Pro účast v kurzu není potřebná konkrétní předchozí zkušenost.

Seminář bude tlumočen od češtiny.

Dotek ticha a klidu (Stillness Touch) je biodynamický přístup, který využívá kontaktu rukou k obnovení přirozeného tělesného stavu moudrosti a harmonie. Tělo má přirozenou schopnost navracet se k celistvosti. Pokud se dokážeme ztišit, tato schopnost přesahující naše běžné vnímání a racionální znalosti vystoupí do popředí a zahájí hluboký léčebný proces.

Foto: Pixabay

V rámci tohoto  workshopu se naučíte

  • meditaci ticha a klidu
  • spojení se svým jádrem ve střední linii
  • celotělové dýchání
  • jak cítit jemné vnitřní odstíny vlastního prožívání, které jsou vodítkem v procesu hlubokého léčení
  • způsoby, jak obydlet svá vnitřní centra v hlavě, srdci a břiše

Spojením zmíněných praktik a necháváním toho, co je, takovým, jaké to je, budete posilovat svou schopnost zůstávat přítomní nejen v příjemných situacích ale i v těch, které představují výzvu. Díky tomu budete schopni „vyzařovat“ svou esenci jako nepodmíněnou lásku k sobě i k ostatním. Vydáte se na cestu života v plnosti sebe sama a v kontaktu se svou hlubokou podstatou nejen při práci s klienty ale i v každodením životě. Jak je načrtnuto v knize Charlese Ridleyho: Ticho a klid, praxe založená na biodynamickém kraniálním doteku vám umožní zažívat důvěru, bezpečí a svobodu potřebné k celistvému vývoji svého nejhlubšího potenciálu.

Foto: Markéta Bendová

Kromě dovedností, které lze uplatnit, když se dotýkáte druhého člověka, kurz přispívá k budování vlastní kapacity, být s tím, co je, a dokázat se vztahovat k druhým lidem nebo situacím z hlubokého ukotvení v sobě samém a ve svém těle. Dovednosti získané během kurzu proto využijete při nejrůznějších způsobech práci s lidmi (i bez dotyku) a v situacích každodenního života.

Kniha Ticho a klid: biodynamická kraniání praxe a evoluce vědomí ( Stillness:: Biodynamic Cranial Practice and the Evolution of Consciousness)  vyšla česky v nakladatelství Maitrea v roce 2016.

O lektorovi:

Charles Ridley je praktikant a učitel s více než 40ti letou praxí. Ve své práci navazuje na odkaz osteopata W. G. Sutherlanda, který je zakladatelem kraniální osteopatie a tím pádem otcem všech odnoží kraniosakrální terapie, které dnes známe. Charles Ridley jako jeden z mála lektorů vyučuje velmi čistý a přímý přístup biodynamického dotyku, který není založený na technikách ani manipulaci. Díky tomu může být branou k hlubokému autentickému léčivému procesu skrytému v těle druhého člověka.

Charles Ridley je praktikant, učitel a zakladatel  the Dynamic Stillness school. Rozhovor s Charlesem Ridleyem můžete vidět zde 

Více informací o lektorovi najdete zde:  http://www.StillnessTouch.com

Cena workshopu je: do 22/4  9600,-  a po tomto datu 10 600,-

Storno podmínky:

Do 31/3 vracíme kurzovné ponížené o 10%

Mezi 1/4 a 4/5 vracíme 50% kurzovného.

Po 5 /5 kurzovné nevracíme. Děkujeme, že naše podmínky respektujete.

Úhradou kurzovného účastník bere na vědomí a souhlasí s následujícím:

  • Seminář nenahrazuje lékařskou ani psychoterapeutickou péči.  Účastník se zavazuje informovat organizátora o jakýchkoliv závažných fyzických či psychických obtížích či léčbě, kterou podstupuje.
  • Účast na semináři je dobrovolná a může být velmi prožitková. Účastník nese zodpovědnost za vše, co dělá.
  • Účastník může kdykoliv seminář opustit. Poplatek za seminář se v tomto případě nevrací.
  • Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné. V tomto případě bude poplatek za seminář účastníkovi vrácen.

Máte-li zájem se zúčastnit kurzu kontaktujte nás na tel. 774 824 803, nebo emailem kraniosakralniasociace@gmail.com.