Giorgia Milne: Embryologie ~ Duch a esence

Datum konání

14/03/2024 - 17/03/2024    
Celý den

Místo

Taneční škola Ivy Langerové
Štorchova 1555/5,, Praha 8 , 18000

Typ kurzu

Dotek přítomnosti ® Škola pro biodynamická studia

Sami sebou jste nejvíce v okamžiku početí, vše, co následuje, je odlišování
— Eric Blechschmidt

Embryo nám toho dokáže hodně odhalit ….o životě… a smrti… a procesu života jako takového. Vydáme se na průzkumnou a studijní cestu do oblasti metabolických sil a podmínek, které byly u vzniku našeho bytí. Otevřeme se tak světu sebe poznání a léčivého potenciálu.

Čtyřdenní workshop pokryje základní principy vývoje lidského embrya od početí do čtvrtého týdne. Rozvíjení lidské formy v prostoru a čase je fascinující a můžeme mu porozumět i bez znalosti genetiky. Zaměříme se na transmutativní změny, které probíhají v ranné fázi vývoje, a prozkoumáme způsoby, jimiž tyto procesy souvisí s našimi vrozenými léčivými silami. Přiblížíme si vědecké poznatky skryté za větou: „Celistvost je Zdraví.“ Prozkoumáme nepodmíněné i podmíněné síly, které nás formují, když vzniká náš tvar i funkce. Všechny významné struktury, které tvoří lidské tělo, jsou přítomné již v osmém týdnu
těhotenství.

Věnovat se budeme – nejen – těmto tématům:

  • Početí
  • Růst před zahnízděním a po něm
  • Vznik a vývoj tří středních linií, centrálního nervového systému a srdce

Budeme pracovat pomocí prožitkových cvičení, s dotykem i bez a prozkoumávat pohyb. Využijeme i powerpointové prezentace a společné diskuse. Těmito způsoby se otevřeme tajemstvím, která jsou v nás živá a přítomná. Která nás utvářejí v každém okamžiku, udržují naše zdraví, rovnováhu a jsou příčinou našeho vývoje, coby vtěleného živoucího vědomí. Důraz bude kladen na vtělené vědomí přítomnosti a léčivý potenciál těchto tvůrčích sil.

Nevyžaduje se předchozí znalost anatomie ani embryologie. Tento kurz je otevřen každému, koho zajímá toto téma, jehož souvislosti jsou vysoce relevantní pro všechny terapeutické přístupy pracující s tělem, ale stejně tak i pro každodenní život. Kurz je obzvlášť vhodný pro zájemce o studium Biodynamického přístupu ke kraniosakrální práci.

Seminář bude tlumočen do českého jazyka.


Giorgia Milne biodynamický kraniální přístupO lektorceGiorgia Milne (USA)

prošla intenzivním osobním i odborným vývojem od alopatického přístupu k terapeutické práci s léčivou energií z pohledu hlavních kraniosakrálních přístupů. Giorgia v minulosti dlouhou dobu spolupracovala s Hughem Milnem a po té velmi intenzivně s Charlesem Ridleym. Řadu let byla ředitelkou školy Dynamického klidu (Dynamic Stilness School) a učitelkou Doteku ticha a klidu (Stillness touch). Začátkem roku 2021 se od této školy oddělila a v současné době v rámci výuky následuje svou vlastní cestu. Její nová škola nese název Touch of Presence® School for Biodynamic Studies. 

Je absolventkou programu primární lékařské péče Stanfordské univerzity. Intenzivně cestuje a vyučuje úvodní a mentorské kurzy, na nichž se věnuje anatomii kraniosakrálního systému, embryologii, nauce o mozku, práci s fulkry a dovednostem pro vedení terapeutického sezení z pohledu biodynamického kraniálního doteku. Její styl výuky v sobě spojuje rozsáhlé osobní i odborné zkušenosti a schopnosti při učení vycházet z alchymie přítomného okamžiku.


Chcete-li se naladit na způsob práce a to, co Giorgia svým učením předává, můžete si pustit záznam přednášky ze 4. kraniosakrální konference, anebo na rozhovor Filipa Žitníka s Giorgií . 


Úhradou kurzovného účastník bere na vědomí a souhlasí s následujícím:

  • Seminář nenahrazuje lékařskou ani psychoterapeutickou péči.  Účastník se zavazuje informovat organizátora o jakýchkoliv závažných fyzických či psychických obtížích či léčbě, kterou podstupuje.
  • Účast na semináři je dobrovolná a může být velmi prožitková. Účastník nese zodpovědnost za vše, co dělá.
  • Účastník může kdykoliv seminář opustit. Poplatek za seminář se v tomto případě nevrací.
  • Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné. V tomto případě bude poplatek za seminář účastníkovi vrácen.

Storno podmínky:

Při zrušení kurzu ze strany pořadatele z jakéhokoliv důvodu vracíme kurzovné v plné výši.

Do 16/1 2024 vracíme kurzovné ponížené o 10%.

Mezi 17/1 až 29/2 2024 vracíme 50% kurzovného.

Od 1/3 2024 kurzovné nevracíme.

Děkujeme, že naše podmínky respektujete.


Dotazy týkající se semináře směřujte na: seminare@kranio.eu 


Cena semináře: 

Kurzovné je 15 200,- do 16/1 2024 a po tomto datu 16 900,- .

Cena pro členy je 14 200,- do 16/1 2024 a po tomto datu 15 900,-.


Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.