Giorgia Milne: Úvodní kurz biodynamického kraniálního přístupu

Datum konání

16/02/2023 - 19/02/2023    
Celý den

Místo

Be Balanced
Rybničná 18/1, Praha 6

Typ kurzu

 

Biodynamický kraniální přístup/Dotek přítomnosti – Úvodní kurz

 

Foto: Pixabay Myriams-Fotos

Tento kurz je úvodem do biodynamického kraniálního přístupu.

Pro koho je vhodný?

Je určený každému, kdo chce pomocí tohoto přístupu rozvíjet sebe sama, anebo by s jeho pomocí rád obohatil svou profesní praxi. Je vhodný pro terapeuty pracující s tělem, pohybové terapeuty, psychoterapeuty, kraniosakrální praktikanty a zástupce zdravotních profesí. Doporučujeme ho zejména všem kraniosakrálním a biodynamickým praktikantům, kteří chtějí hlouběji prozkoumat čistě aferentní, tzn. naslouchající přístup.

Co se na kurzu naučím? 

Během úvodního kurzu biodynamického kraniálního doteku se naučíte dotýkat se ne-eferentním (neutrálním) způsobem z postoje ne-dělání, v tonální rezonanci s primární respirací. Kurz vám nabídne řadu cvičení zaměřených na vtělení klidu, která vás přivedou do přímého kontaktu s primární respirací ve vlastním těle. Jedná se o postupný proces, během něhož opustíte veškerou eferentní (zaměřující se a invazivní) aktivitu a intervence, ale zároveň při doteku nebudete příliš vzdálení (odpojení) ani nereagující. To vám umožní uvolnit se do klidu a prodlévat ve vlastním přirozené stavu (neutrálu), zatímco budete nechávat “to, co je”, být takovým, jaké to je.

 Jak mohu pokračovat a rozvíjet svou praxi? 

Absolvování kurzu je požadováno u všech, kteří se chtějí dozvědět více o typu biodynamiky, kterou Giorgia Milne vyučuje, před tím než se pustí do  ročního studia biodynamického kraniálního přístupu/doteku přítomnosti v intenzivním kurzu, více o dalším studiu najdete zde.

Budete-li mít zájem prohloubit svou praxi, můžete se jakožto absolventi úvodního kurzu zúčastnit pobytového retreatu v červnu 2023.

Tento kurz sám o sobě neopravňuje absolventy k poskytování profesionálního terapeutického kraniosakrálního ošetření klientům.

Seminář bude tlumočen do českého jazyka.


Zde můžete shlédnout rozhovor s Giorgií Milne
Giorgia byla také vzácným hostem naší 4.kraniosakrální konference a její příspěvek je volně k dispozici zde 

O lektorceGiorgia Milne (USA)

prošla intenzivním osobním i odborným vývojem od alopatického přístupu k terapeutické práci s léčivou energií z pohledu hlavních kraniosakrálních přístupů. Giorgia v minulosti dlouhou dobu spolupracovala s Hughem Milnem a po té velmi intenzivně s Charlesem Ridleym. Řadu let byla ředitelkou školy Dynamického klidu (Dynamic Stilness School) a učitelkou Doteku ticha a klidu (Stillness touch). Začátkem roku 2021 se od této školy oddělila a v současné době v rámci výuky následuje svou vlastní cestu. Její nová škola nese název Touch of Presence(R) School for Biodynamic Studies. 

Je absolventkou programu primární lékařské péče Stanfordské univerzity. Intenzivně cestuje a vyučuje úvodní a mentorské kurzy, na nichž se věnuje anatomii kraniosakrálního systému, embryologii, nauce o mozku, práci s fulkry a dovednostem pro vedení terapeutického sezení z pohledu biodynamického kraniálního doteku. Její styl výuky v sobě spojuje rozsáhlé osobní i odborné zkušenosti a schopnosti při učení vycházet z alchymie přítomného okamžiku.

 

 


Úhradou kurzovného účastník bere na vědomí a souhlasí s následujícím:

  • Seminář nenahrazuje lékařskou ani psychoterapeutickou péči.  Účastník se zavazuje informovat organizátora o jakýchkoliv závažných fyzických či psychických obtížích či léčbě, kterou podstupuje.
  • Účast na semináři je dobrovolná a může být velmi prožitková. Účastník nese zodpovědnost za vše, co dělá.
  • Účastník může kdykoliv seminář opustit. Poplatek za seminář se v tomto případě nevrací.
  • Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné. V tomto případě bude poplatek za seminář účastníkovi vrácen.

Storno podmínky:

Při zrušení kurzu ze strany pořadatele z jakéhokoliv důvodu vracíme kurzovné v plné výši.

Do 15/12 2022 vracíme kurzovné ponížené o 10%.

Mezi 16/12 až 30/1 2023 vracíme 50% kurzovného.

Od 1/2 2023 kurzovné nevracíme.

Děkujeme, že naše podmínky respektujete.


Cena semináře: 

Kurzovné je 14 800,- do 15/12 2022 a po tomto datu 16 500,- .

Cena pro členy je 13 800,- do 15/12 2022 a po tomto datu 15 500,-.

Kurzovné pro opakující je poloviční 7400,- do 15/12 po tomto datu 8250,-

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.