Dotek přítomnosti: Úvodní kurz biodynamického přístupu s Giorgií Milne

Datum konání

03/10/2024 - 06/10/2024    
Celý den

Místo

Centrum Loreto
Štorchova 1555/5 (Rohanský ostrov) , Praha 8 , Praha

Typ kurzu

Pro koho je vhodný?

Je určený každému, kdo chce pomocí tohoto přístupu rozvíjet sebe sama, anebo by s jeho pomocí rád obohatil svou profesní praxi. Je vhodný pro terapeuty pracující s tělem, pohybové terapeuty, psychoterapeuty, kraniosakrální praktikanty a zástupce zdravotních profesí. Doporučujeme ho zejména všem kraniosakrálním a biodynamickým praktikantům, kteří chtějí hlouběji prozkoumat čistě aferentní, tzn. naslouchající přístup.

Co se na kurzu naučím? 

Během úvodního kurzu biodynamického kraniálního doteku se naučíte dotýkat neinvazivním způsobem z postoje ne-dělání, v rezonanci s primární respirací. Kurz vám nabídne řadu cvičení zaměřených na vtělení klidu, která vás přivedou do přímého kontaktu s primární respirací ve vlastním těle. Jedná se o postupný proces, během něhož opustíte veškerou invazivní aktivitu a intervence, ale zároveň při doteku nebudete vzdálení, odpojení ani nereagující. To vám umožní uvolnit se do klidu a prodlévat ve vlastním přirozené stavu (neutrálu), zatímco budete nechávat “to, co je”, být takovým, jaké to je.

 Jak mohu pokračovat a rozvíjet svou praxi? 

Absolvování kurzu je podmínkou pro vstup do ročního studia biodynamického kraniálního přístupu/doteku přítomnosti  s Giorgií Milne (intenzivní kurz), více o dalším studiu najdete zde

Absolventi úvodního kurzu se mohou zúčastnit pobytového retreatu, který asociace plánuje na rok 2025 .

Seminář bude tlumočen do českého jazyka.

Kontaktní email pro vaše otázky je seminare@kranio.eu.

Tento kurz sám o sobě neopravňuje absolventy k poskytování profesionálního terapeutického kraniosakrálního ošetření klientům.


Zde můžete shlédnout rozhovor s Giorgií Milne
Giorgia byla také hostem naší 4.kraniosakrální konference a její příspěvek je volně k dispozici zde 

O lektorceGiorgia Milne (USA)

prošla intenzivním osobním i odborným vývojem od alopatického přístupu k terapeutické práci s léčivou energií z pohledu hlavních kraniosakrálních přístupů. Giorgia v minulosti dlouhou dobu spolupracovala s Hughem Milnem a po té velmi intenzivně s Charlesem Ridleym. Řadu let byla ředitelkou školy Dynamického klidu (Dynamic Stilness School) a učitelkou Doteku ticha a klidu (Stillness touch). Začátkem roku 2021 se od této školy oddělila a v současné době v rámci výuky následuje svou vlastní cestu. Její nová škola nese název Touch of Presence(R) School for Biodynamic Studies. 

Je absolventkou programu primární lékařské péče Stanfordské univerzity. Intenzivně cestuje a vyučuje úvodní a mentorské kurzy, na nichž se věnuje anatomii kraniosakrálního systému, embryologii, nauce o mozku, práci s fulkry a dovednostem pro vedení terapeutického sezení z pohledu biodynamického kraniálního doteku. Její styl výuky v sobě spojuje rozsáhlé osobní i odborné zkušenosti a schopnosti při učení vycházet z alchymie přítomného okamžiku.

 

 


Úhradou kurzovného účastník bere na vědomí a souhlasí s následujícím:

  • Seminář nenahrazuje lékařskou ani psychoterapeutickou péči.  Účastník se zavazuje informovat organizátora o jakýchkoliv závažných fyzických či psychických obtížích či léčbě, kterou podstupuje.
  • Účast na semináři je dobrovolná a může být velmi prožitková. Účastník nese zodpovědnost za vše, co dělá.
  • Účastník může kdykoliv seminář opustit. Poplatek za seminář se v tomto případě nevrací.
  • Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné. V tomto případě bude poplatek za seminář účastníkovi vrácen.

Storno podmínky:

Při zrušení kurzu ze strany pořadatele z jakéhokoliv důvodu vracíme kurzovné v plné výši.

Do 30/7 2024 vracíme kurzovné ponížené o 10%.

Mezi 1/8 až 20/9 2024 vracíme 50% kurzovného.

Od 21/9 2024 kurzovné nevracíme.

Děkujeme, že naše podmínky respektujete.


Cena semináře: 

Kurzovné je 15 200,- do 30/7 2024 a po tomto datu 16 900,- .

Cena pro členy je 14 200,- do 30/7 2024 a po tomto datu 15 200,-.

Kurzovné pro opakující je poloviční 7 600,- do 30/7 2024 po tomto datu 8 450,-

Platba v eurech je možná – formulář najdete na konci stránky. 


Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.


The sales form is created in the SimpleShop.cz system.