shadow

Giorgia Milne: Úvodní kurz biodynamického kraniálního přístupu

Giorgia Milne: Úvodní kurz biodynamického kraniálního přístupu

Datum konání

27/05/2022 - 30/05/2022    
Celý den

Místo

Taneční škola Ivy Langerové
Štorchova 1555/5,, Praha 8 , 18000

Event Type

nahrávám mapu....

 

Biodynamický kraniální přístup/Dotek přítomnosti – Úvodní kurz

Foto: Pixabay Myriams-Fotos

Kurz je určený každému, kdo chce pomocí krainosakrálního biodynamického přístupu rozvíjet sebe sama anebo by s jeho pomocí rád obohatil svou praxi. Úvodní kurz je vhodný pro terapeuty pracující s tělem, pohybové terapeuty, psychoterapeuty, kraniosakrální praktikanty a zástupce různých profesí pracujících se zdravím. Doporučujeme ho zejména všem kraniosakrálním a biodynamickým praktikantům, kteří chtějí hlouběji prozkoumat čistě aferentní, tzn. naslouchající přístup.

Tento kurz je určen i zájemcům, kteří neabsolvovali žádný základní kraniosakrální výcvik. Absolvování workshopu účastníky seznámí s tímto druhem kraniosakrální práce, neopravňuje je ovšem k poskytování profesionální  kraniosakrální praxe s klienty.

Během úvodního kurzu biodyamického kraniálního doteku se naučíte dotýkat se ne-eferentním (neutrálním) způsobem z postoje ne-dělání, v tonální rezonanci s primární respirací. Kurz vám nabídne řadu cvičení zaměřených na vtělení Klidu a kontakt se střední linií, která vás přivedou do přímého kontaktu s primární respirací ve vlastním těle. Jedná se o postupný proces, během něhož opustíte veškerou eferentní (zaměřující se a invazivní) aktivitu a intervence, ale zároveň při doteku nebudete příliš vzdálení (odpojení) ani nereagující. To vám umožní uvolnit se do Klidu a prodlévat ve vlastním přirozené stavu (neutrálu), zatímco budete nechávat “to, co je”, být takovým, jaké to je.

Znovu si projdeme zásadní vhledy Dr. Sutherlanda do biodynamiky. Prostřednictvím meditací na Klid vytvoříme posvátný prostor a spojíme se s neviditelnou střední linií. Vstoupíme do vědomí srdce a pociťováním se zabydlíme ve vnitřním prostoru těla, což nám umožní cítit jeho tonální kvality. Prostřednictvím doteků v tonální rezonanci budeme skrze své nitro vedeni k hlubokým setkáním s primární respirací Dechu života, který je základním uspořádávajícím principem v lidském těle.

Tento kurz je úvodem do biodynamického kraniosakrálního přístupu. Na něj navazuje intenzivní kurz, který je možné absolvovat v zahraničí, více zde . 

V jednání je i možnost absolvovat roční intenzivní kurz v České republice. Pokud byste o tuto možnost měli zájem, kontaktujte nás emailem na kraniosakralniasociace@gmail.com.


Zde můžete shlédnout rozhovor s Giorgií Milne

Foto od Mar Ben

O lektorceGiorgia Milne (USA) prošla intenzivním osobním i odborným vývojem od alopatického přístupu k terapeutické práci s léčivou energií z pohledu hlavních kraniosakrálních přístupů. Giorgia v minulosti dlouhou dobu spolupracovala s Hughem Milnem a po té velmi intenzivně s Charlesem Ridleym. Řadu let byla ředitelkou školy Dynamického klidu (Dynamic Stilness School) a učitelkou Doteku ticha a klidu (Stillness touch). Začátkem roku 2021 se od této školy oddělila a v současné době v rámci výuky následuje svou vlastní cestu. Její nová škola nese název Touch of Presence(R) School for Biodynamic Studies. 

Je absolventkou programu primární lékařské péče Stanfordské univerzity. Intenzivně cestuje a vyučuje úvodní a mentorské kurzy, na nichž se věnuje anatomii kraniosakrálního systému, embryologii, nauce o mozku, práci s fulkry a dovednostem pro vedení terapeutického sezení z pohledu biodynamického kraniálního doteku. Její styl výuky v sobě spojuje rozsáhlé osobní i odborné zkušenosti a schopnosti při učení vycházet z alchymie přítomného okamžiku.

 

 

 

Seminář bude tlumočen do českého jazyka.


 

Úhradou kurzovného účastník bere na vědomí a souhlasí s následujícím:

  • Seminář nenahrazuje lékařskou ani psychoterapeutickou péči.  Účastník se zavazuje informovat organizátora o jakýchkoliv závažných fyzických či psychických obtížích či léčbě, kterou podstupuje.
  • Účast na semináři je dobrovolná a může být velmi prožitková. Účastník nese zodpovědnost za vše, co dělá.
  • Účastník může kdykoliv seminář opustit. Poplatek za seminář se v tomto případě nevrací.
  • Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné. V tomto případě bude poplatek za seminář účastníkovi vrácen.

Cena semináře:

Člen ČKA:

  • do 30/4 je cena pro člena asociace 12 900,-
  • od 1/5 je cena pro člena asociace 14 400,-

Běžné vstupné:

  • do 30/4 je cena běžného vstupného 13 900,-
  • od 1/5 je cena běžného vstupného 15 400,-

Poplatek pro opakující účastníky:

  • do 30/4 je cena pro opakující 6 950,-
  • od 1/5 je cena pro opakující 7 700,-

 

Storno:  

Při zrušení akce ze strany asociace z jakýchkoliv důvodů vracíme 100% částky. 

Do 31/3 2022 vracíme poplatek ponížený o 10%

Od 1/4 do 10/5  vracíme 50% poplatku.

Od 11/5  2022 je poplatek nevratný. Děkujeme za pochopení a respekt k našim pravidlům.


Pro platbu v eurech rolujte dolů na stránku. 


Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

The sales form is created in the SimpleShop.cz system.
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.