Datum konání

10/03/2018    
10:00 - 18:00

Místo

Emauzy
Vyšehradská 49/320, Praha 2, 128 00

Typ kurzu

3. česká kraniosakrální konference

Information in English here. 

V pořadí 3. česká kraniosakrální konference  je určena pro všechny, kteří se zajímají o terapie pracující s tělem a chtějí rozšířit své obzory o nové informace a  přístupy. Rádi uvítáme terapeuty kraniosakrální biodynamiky a osteopatie, ale i kolegy jiných terapeutických směrů, fyzioterapeuty, zdravotní pracovníky a psychology a lékaře. 

10/3 se uskuteční přednášky tří lektorů v prostoru refektáře Emauzského kláštera.

Ve třech blocích vystoupí Jan Honzík (Česká republika), Karin Klinke (Rakousko) a Bhadrena Tschumi Gemin (Švýcarsko) . Máme jedinečnou příležitost setkat se s těmito zkušenými lektory, kteří mají dlouholetou praxi ve svých oborech. Všichni se věnují jak praxi s klienty, tak výuce. Obě zahraniční lektorky kraniosakrální biodynamiku dlouhou dobu učí, Bhadrena Tschumi Gemin vede v současné době svůj 3. výcvik v České republice. 

Konference je skvělou příležitostí k setkání s kolegy nejen z České republiky.

Bude zajištěno simultánní tlumočení z/do českého, německého a anglického jazyka.  

11/3 se můžeme těšit na dva praktické  celodenní workshopy.  Jan Honzík povede workshop nazvaný Vytváření léčivého pole skrze uvědomění , který bude v českém jazyce (více info a registrace zde).  Bhadrena Tschumi Gemin povede workshop Tanec mezi terapeutem a klientem. Dílna bude v anglickém jazyce. Tlumočení do češtiny je zajištěno (více info a registrace zde)

Příspěvky: 

Jan Honzík PhD. (Česká republika) založil a vede Psychoterapeutické centrum Lávka v Praze-Dejvicích. Zde pracuje jako psychoterapeut a vede sebezkušenostní kurzy a skupiny.
Vystudoval filozofii a antropologii na Univerzitě Karlově, pak žil rok jako buddhistický mnich na Srí Lance. Absolvoval psychoterapeutický výcvik v satiterapii, humanistické psychoterapii využívající léčivých účinků uvědomění (angl. mindfulness), výcvik v individuální systemice (Artho Wittemann), zabývající se lidskou psýché z hlediska jejích personifikovaných částí, a výcvik v somatickém koučování, vycházejícím z biosyntézy. Jeho terapeutický přístup je inspirován moudrostí Východu, zejména buddhistickou psychologií, Gendlinovým focusingem, bioenergetikou, Jungem … a v neposlední řadě každodenním životem se vším, co přináší. Jako lektor se věnuje především výcvikům v mindfulness a aktuálně vede kurzy Focusing, Smrt – průvodce a spojenec a Hledání vize & cesta hrdiny.
(více viz www.centrum-lavka.cz)

Přednáška: Vytváření léčivého pole skrze uvědomění (mindfulness)

Příspěvek bude věnován mentálním faktorům a schopnostem mysli, které jsou podpůrné pro utváření léčivého pole v terapeutickém procesu. Budeme hovořit o tzv. uvědomění /otevřené pozornosti/, všímavosti (angl. mindfulness) a přidružených kvalitách jako jsou akceptace, neposuzování, neočekávání, soustředění, laskavost, soucit aj. Zaměříme se nejen na pojmenování těchto prospěšných kvalit a na vysvětlení jejich funkce, ale také poukážeme, v čem se liší, a na to, jak je možné je systematicky rozvíjet a cvičit. Tato poslední praktická část bude pak také předmětem následného workshopu 11/3 (více informací a registrace zde).

 

Karin Klinke (Rakousko)  je zakladatelkou Školy kraniosakrálního doteku (Schule für CranioSacrale Berührung) ve Vídni.  Ve své práci s klienty a studenty s nadšením sdílí své znalosti a zkušenosti, které nasbírala za 20 let praxe kraniosakrální biodynamiky. Jejími učiteli jsou  G. Milne, Ch. Ridley, F. Sills, M. Shea, W. Blattner. Biodynamickou práci rozvíjí znalostmi vztahové dynamiky (NARM/ Dr. Lawrence Heller)  a terapií traumatu orientovanou na tělo (Somatic experiencing/ Dr.Lisa Haberkorn). Zabývá se také prací s  prenatálním a perinatálním traumatem ( Carlton Terry).  Její práce je založená na hluboké důvěře v moudrost těla, jeho schopnost seberegulace a vlastního léčení.  Další informace na adrese  www.cranioschule.at .

Přednáška: Důvěřuj tajdu

Kraniosakrální biodynamika v napětí mezi spiritualitou a vědou

Sutherlandův Dech života je víc než jen koncept. Pochází z přímé zkušenosti s touto univerzální inteligentní silou.  V rámci medicíny a vědy našel Sutherland tehdy jen málo pochopení, stejně jak je tomu nyní. Existence a význam této síly (Dechu života) je považován za vysoce kontroverzní. Holistický pohled je ztracen, věda a duchovnost se dostávají do čím dál většího rozdělení. Karin se ve své  přednášce pokusí vybudovat most mezi starodávnými učeními o moudrosti a moderní vědou a hledat tak vysvětlení toho, co zažíváme v naší každodenní biodynamické praxi.

 

 

Bhadrena C. Tschumi Gemin (Švýcarsko) pracuje v oboru rozvoje osobnosti a alternativní medicíny jako terapeutka a učitelka od roku 1976. Narodila se ve Švýcarsku. Vzdělávala se v oborech učitelství a psychologie, studovala a žila dlouhou dobu také v USA.
Její práce byla ovlivněna prací s rannými vývojovými pohyby, Gestalt terapií, psychoterapií zaměřenou na tělo, meditačními technikami. Čerpá také z Trauma resolusion, pre- a perinatální terapie, Diamond Logos a Systems-Centered Therapy. Kraniosakrální tréninky vede od roku 1986 a je důležitou osobností pro rozvoj a šíření této metody. Její institut ICSB, International Institute for Craniosacral Balancing®
, má ve Švýcarsku akreditaci pro vzdělávání komplementárních terapeutů.
V současné době vede v České republice již třetí profesionální výcvik kraniosakrální biodynamiky v a  4. běh tréninku zahájí v roce 2019 (www.icsb.ch)

 

Přednáška : Tanec mezi terapeutem a klientem

Neustálá změna a přizpůsobení se toku v rámci procesu připomíná elegantní tanec mezi dvěma lidmi, z nichž každý má své vlastní kompetence. Během dvou konferenčních dnů se bude Bhadrena věnovat vzájemné souvislosti mezi ,,tanečníky“. Bude účastníkům vytyčovat koncepty a zároveň předkládat jejich praktické aplikace.  Jejím záměrem je pracovat co nejvíc interaktivním způsobem s dostatečnou teorií i praxí tak, aby si účastníci s sebou odnesli co nejvíce nových poznatků a nástrojů pro svou terapeutickou práci. V rámci přednášky nám lektorka předloží základy mezilidské neurobiologie, týkající se rezonance a naladění mezi klientem a terapeutem. Poskytne nám porozumění integraci od základu k celku, kterou biodynamická kraniosakrální terapie podporuje. Také se dozvíme,  jak podpořit, aby se změny, ke kterým dojde během ošetření, mohly projevit i v každodenním životě. Dotkneme se čtyř fází procesové práce, které umožňují, aby byli změny efektivněji integrovány. Na přednášku bude navazovat celodenní praktický workshop (bližší informace zde).

 

Časový rozvrh:

Registrace : 9:00 – 10:00

Začátek 10:00

Polední pauza: 13:00 – 15:00

Zakončení 18:00

Cena: 

1300,- Kč/běžné vstupné

1050,- Kč /student ve výcviku

1000,- Kč/člen České kraniosakrální asociace

V ceně je zahrnuto občerstvení během přestávek a následný záznam celé konference.

V případě jakýchkoliv otázek, nebo nejasností nás kontaktujte emailem: kraniosakralniasociace@gmail.com, případně telefonicky: 774 824 803.