Charles Ridley: Ticho a Klid jako láska, nebo vyhýbání?

Datum konání

17/05/2019 - 19/05/2019    
10:00 - 18:00

Místo

Centrum Loreto
Štorchova 1555/5 (Rohanský ostrov) , Praha 8 , Praha

Typ kurzu

Prohlubující kurz dotyku Ticha a Klidu pro absolventy předchozích kurzů Charlese Ridleyho.

Ve skupinách lidí, kteří uznávájí “ne-dualitu”, je Ticho a Klid nebo prázdnota považována za konečné uskutečnění Já. A právě zde si může Superego tento hluboký klid usurpovat a začít zneužívat. Zen buddhismus toto zneužívání nazývá “zaseknutí v prázdnotě”, kdy se hluboký klid stává určitou slepou uličkou, pomocí které se vyhýbáme přirozenému nepohodlí, které přichází s vtělením. Kdykoliv naše vědomí čelí nepohodlným, bolestivým nebo hrubým aspektům reality – když se život neubírá podle mého – vědomí se stáhne do hlubokého klidu a na vysvětlenou si vytvoří příběh, který obviňije něco nebo někoho, co je vně nás. Takováto představa “ne-duality” nám říká, že “mé tělo anebo určitý pocit nejsou skutečné”. Kdykoliv se tento způsob řešení obtíží aktivuje a my se připoutáme k hlubokému klidu jako útočišti, které nám umožňuje vyhnout se nepohodlí, je to vyhýbavou slepou uličkou.

Během kurzu prozkoumáme některé ze způsobů, jimiž si Superego usurpuje hluboký klid, aby se vyhnulo vroznému nepohodlí, které je součástí života v tělesné jednotě s Láskou. Toto velmi účině zabraňuje další evoluci vědomí.

Pokud jste se účastnili postgraduálního kurzu “Ústřední životní zranění/Grail wound”, už jste prozkoumali některé ze způsobů, kterými si ego usurpuje uvědomění. Tyto způsoby jsme nazývali “had”. Na tomto kurzu prozkoumáme další způsoby jimiž Superego omezuje uvědomění, aby nebylo v kontaktu s nepohodlím života. Činí tak disociací do hlubokého klidu v situacích, kdy prožívá intenzivní pocity, intimitu anebo něco paradoxního.

Jakmile se naučíme rozpoznávat naše vlastní vzorce tohoto “odpojování vědomí”, můžeme se vydat na cestu za hluboký klid do lásky.

O lektorovi:

Charles Ridley je praktikant a učitel s více než 40ti letou praxí. Ve své práci navazuje na odkaz osteopata W. G. Sutherlanda, který je zakladatelem kraniální osteopatie a tím pádem otcem všech odnoží kraniosakrální terapie, které dnes známe. Charles Ridley jako jeden z mála lektorů vyučuje velmi čistý a přímý přístup biodynamického dotyku, který není založený na technikách ani manipulaci. Díky tomu může být branou k hlubokému autentickému léčivému procesu skrytému v těle druhého člověka.

Seminář bude tlumočen do českého jazyka.
Cena kurzu:

Při platbě do 1.5.

  • člen ČKA            8 800,-
  • běžné vstupné  9 400,-

Při platbě po 1.5.

  • člen ČKA            9 800,-
  • běžné vstupné  10 400,-
Storno podmínky: 

30/4 2019  vracíme 50% kurzovného.
Po 1/5  2019 kurzovné nevracíme. Děkujeme, že naše podmínky respektujete.

Úhradou kurzovného účastník bere na vědomí a souhlasí s následujícím:

  • Seminář nenahrazuje lékařskou ani psychoterapeutickou péči.  Účastník se zavazuje informovat organizátora o jakýchkoliv závažných fyzických či psychických obtížích či léčbě, kterou podstupuje.
  • Účast na semináři je dobrovolná a může být velmi prožitková. Účastník nese zodpovědnost za vše, co dělá.
  • Účastník může kdykoliv seminář opustit. Poplatek za seminář se v tomto případě nevrací.
  • Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné. V tomto případě bude poplatek za seminář účastníkovi vrácen.


Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.