Zázrak zrození - 5. kraniosakrální konference

Datum konání

28/03/2020    
9:45 - 17:00

Typ kurzu

Kraniosakrální konference se uskuteční, a to online v sobotu 28.3., přes platformu Zoom. Technické požadavky uvádíme níže v textu.

5. kraniosakrální konference,  bude věnována tomu, jak přicházíme na svět. Jak nás ovlivňuje to, co zažijeme v děloze, při porodu a v prvních měsících života? Budeme zkoumat, jak pracovat s miminky a lépe jim porozumět a také to, jaký mají nejranější zkušenosti dopad i na náš dospělý život. Jak je možné tyto rané otisky přenastavit? Nad tématem zrození se zamyslíme i v širších souvislostech. 

Zároveň jsme požádali přednášející, aby příspěvky vztáhli k současné situaci, tj. jak rané otisky ovlivňují naši budoucí kapacitu zvládat stresové situace, či jak současná situace zrcadlí raná traumata způsobená oddělením a izolací, jak to přesně udělají již necháme na nich.

Konference je určena pro kraniosakrání praktikanty, ostepaty, fyzioterapeuty, dále pro zdravotní pracovníky, porodní asistentky, duly, psychology, psychoterapeuty a lékaře, a to i pro ty, kteří přímo s dětmi nepracují. Může oslovit každého, kdo se zajímá o terapie pracující s tělem a chce získat novou inspiraci.


 

Předběžný časový harmonogram:

9:45 – Zahájení konference

10:00 – 11:00 Ellynne Skove: Narušení rodičovské vazby a náprava dyády matka/novorozenec

11:00-11:15 pauza

11:15 – 12:15 Matthew Appleton: Rozpoznání porodního traumatu v útlém a pozdějším dětství

12:15 – 13:30 pauza na oběd

13:30 – 14:30 Radek Neškrabal: Zrození a rození v životě člověka

14:30 – 14:45 pauza

14:45 – 15:45 Katarína Zatovičová: Vědomý kontakt rodičů s děťátkem z pohledu prenatální a perinatální psychologie

16:00 – 17: 00 Panelová diskuze


Cena konference je 700,- pro členy ČKA. Běžné vstupné činí 800,- 


Na konferenci vystoupí:
Matthew Appleton (UK), Ellynne Skove (USA), Radek Neškrabal (ČR) a Katarína Zatovičová (SR)

Tlumočení do češtiny zajištěno.

Konferenční workshopy jsou bohužel zrušeny.

Prezentující a příspěvky:
Matthew Appleton MA, RCST, UKCP (UK) 

žije a pracuje v Bristolu ve Velké Británii. Je registrovaný kraniosakrální terapeut a psychoterapeut Core process terapie (CPP). Je zakladatelem institutu kraniosakrálních studií (Institute of Craniosacral Studies), kde po dvanáct let působil jako vedoucí učitel. V roce 2006 Matthew spolu s Jenni Meyer založili výcvikový institut vědomého vtělení (Conscious Embodiment Trainings), jehož cílem je propagovat povědomí o pre a perinatální psychologii, posvátné ekologii a vtělujících procesových terapiích. 

Vystudoval předškolní a perinatální vzdělávání u Karltona Terryho ve Švýcarsku a několik let asistoval Karltonovi na kurzech ve Velké Británii. Matthew je členem Mezinárodní společnosti prenatální a perinatální psychologie a medicíny a má více než 20 let zkušeností s přednášením a pořádáním workshopů ve Velké Británii a v Evropě.

Vyvinul integrativní dětskou terapii, kterou vyučuje kraniosakrální terapeuty, osteopaty, psychoterapeuty, duly, porodní asistentky, zdravotní sestry a dětské lékaře ve Velké Británii, Německu a Itálii.

Deset let pracoval jako vychovatel v proslulé demokratické škole A. S. Neilla Summerhill. Jeho kniha „Free Range Childhood“, vycházející z těchto jeho zkušeností, byla vydána v několika jazycích.

Rozpoznání porodního traumatu v útlém a pozdějším dětství

Miminka řečí svého těla odkrývají mnoho o svých zkušenostech z porodu i prenatálního období. Toto jejich vyjádření je velmi expresivní a zároveň i velmi konkrétní. Přesto je z velké části nepochopeno a považováno za bezvýznamné. Pokud je však toto uznáno a miminka  zažijí empatickou reakci, jsou schopna léčit traumata, která v sobě nesou. To umožňuje, aby byl jejich život řízen vrozenou schopnosti seberegulace, spíše než aby byl ovlivňován traumatickým chováním. Nevyřešené porodní trauma se během raného a pozdějšího dětství projevuje chováním, které se jeví jako obtížné a nevhodné. To platí zejména v době určitých přechodových fází. Rodiče, pedagogové i terapeuti, kteří nerozumí kořenům chování založeného na porodních traumatech, často reagují způsoby, které původní trauma spíše posilují, než aby podporovaly nové možnosti.

Součástí přednášky bude i film o terapeutické práci s miminky a dětmi, ve kterém uvidíme,  jak lze porodní trauma rozpoznat a jak s ním pracovat.


Ellynne Skove MA, LCAT, DTR-BC, NCC, RPP (USA)
je certifikovanou somatickou psychoterapeutkou. Přes 15 let studovala Dynamickou anatomii u Nancy Topf, dále Body Mind Centering, Polaritní terapii, Somatic Experiencing, Reiky, jógu, tai chi chuan a řadu dalších přístupů.  Založila společnost Bright start babies a vytvořila program GoGo Babies, zaměřený na práci s vývojovými pohyby a jógou pro miminka. Na základě svých zkušeností vyvinula a zavedla mnoho programů pohybové terapie do škol. Jako terapeutka a učitelka působí přes 35 let. Žije a pracuje v New Yorku, kde založila studio pro rodiče a děti Nest space. Od roku 2011 pravidelně vyučuje a pracuje s klienty i v České republice.  www.brightstartbabies.net
Narušení rodičovské vazby a náprava dyády matka/novorozenec: Úvod do pre a perinatální psychologie a posouzení potenciálních rizik u rodičů

Bonding je intenzivní pocit, který má matka vůči miminku v děloze a po narození. Je to “lepidlo”, vytvářející silný savčí instinkt pečovat o potomky a chránit je. Všichni savci se takto vážou na svá mláďata, a naopak miminko si vytváří attachment ke své matce. Bonding a attachment jsou klíčovými faktory pro přežití. Důvěra, pocit sebe sama, schopnost vztahovat se k druhým, spolupracovat  a užívat si život jsou významnými aspekty bondingu a  attachmentu a mohou ovlivnit kvalitu celého dalšího života člověka. Tato kvalita je jak emoční, tak i psychologická. Během těhotenství nebo porodu může být bonding narušený, což ovlivňuje zdraví matky i dítěte. Mohou se objevit poporodní deprese nebo úzkosti, u miminek vznikat koliky a neutišitelný pláč, stejně jako emoční chlad, odstup nebo tyranské chování. V pozdějším věku takoví lidé nedokážou udržovat zdravé vztahy ať už v manželství, práci nebo okruhu blízkých. 

Schopnost správně posoudit stav klienta nám může pomoci poskytnout mu adekvátní péči anebo ho na takovou péči nasměrovat.

Přednáška se bude věnovat pre a perinatální psychologii a zdraví, a zaměří se na bonding, poruchy bondingu a intervence k jeho nápravě. Prozkoumáme otisky z období početí, těhotenství i porodu.

31.3.-1.4.2020 bude Ellynne Skove poskytovat individuální terapeutická sezení –  více informací


Radek Neškrabal BCST (ČR) 

původně vystudovaný technik, se vydal na svou cestu za poznáním, tajemstvím moudrého těla a jeho schopnosti navracet se k přirozenému stavu zdraví už v roce 1987. Postupně se zájmem objevoval alternativní přístupy ke zdraví a životu člověka v rezonanci s přírodními zákony.

V průběhu svého studia různých směrů se dostal v roce 1994 k prvnímu semináři Francouzské školy kraniosakrální osteopatie, pořádaného rakouskou lektorkou Dr. Joelle-Aimee Kubisch. Tehdy se také seznámil s Českou psychoenergetickou společností a začal získávat zkušenosti s bioenergetickým léčením.

V roce 1995 se poprvé blíže setkal s kraniosakrální terapií (lektorkou ve vzdělání v tomto směru byla Sabine Gerhardy Mach z Německa – konzultantka v Upledger centru v Kalifornii) a od této chvíle jeho nadšení tímto komplexním přístupem k člověku nepolevilo.

V následujících letech absolvoval řadu výukových programů v oblasti kraniosakrální terapie. Jeho učiteli jsou mimo jiné A.J. Koning, Bhadrena T. Gemin, Kavi Gemin, Roger Gilchrist. Od roku 2002 působí jako lektor kraniosakrální osteopatie-terapie.
Zrození a rození v lidském životě z obecného pohledu

Tento pohled je zaměřen na zrození a rození člověka, který se rozhodl být prospěšný s přístupy, které se během svého života naučil, vstřebal či jakkoli přijal do svého bytí. S tím pak přistupuje ke klientovi, k sobě a světu. A tady je ta otázka, která vzniká při pohledu na sebe či jiné. Jak se starat o tento proces rození? Neboť toto slovo je proces. Je to přerod z jednoho stavu do druhého procesem poznávání, zkoumání a aplikování zkušeností získaných životem.

Kdežto zrození je okamžik, ve kterém nastane rozhodnutí „Být“. Okamžik podpořený vrozenými silami dechu života.

Je to přechod stavu, ve kterém je zapojeno mnoho okolností fyzických, fyziologických, energetických, duchovních. A ty jsou spuštěny opět souborem okolností potvrzující samotnou Moudrost vtělující se do hmoty, kterou současně utváří, jako zkušenost rození.

Zamyslíme se i na tím, jak se člověk stává praktikantem, terapeutem. A také nad tím, jak podpořit rodiče, aby mohli být nápomocni svému dítěti na jeho cestě ke Zdraví.


MgA. Katarína Zatovičová (SR) 

herečka, lektorka a průvodkyně těhotenstvím, porodem a rodičovstvím. Narodila se v Bratislavě. Již v dětství hrála ve filmu a televizi. Po absolvování divadelní AMU působila v Martinském divadle.

Jejím velkým koníčkem byla už od mládí psychologie, celostní medicína, zdravá výživa, jóga a tanec. Doplnila si vzdělání v oblasti porodnictví, prenatální a perinatální psychologie, pohybových, relaxačních, masážních technik, aromaterapie,muzikoterapie, ženského cyklu a pánevního dna metody 3×3.

V Praze 20 let realizovala svůj projekt A centrum – vědomá a aktivní příprava na mateřství a rodičovství. www.acentrum.eu. Ve svých kurzech se věnuje ženám i párům před početím, v těhotenství, u porodu, po něm teoreticky i prakticky. Podporuje přirozený porod a zdravé fungování celé rodiny. Působí po celé ČR a SR.

 

Vědomý kontakt rodičů s děťátkem z pohledu prenatální a perinatální psychologie

Nahlédnutí do vzájemné prenatální komunikace – 5 základních vývojových potřeb – inspirace PBSP  terapeutického systému (Pesso Boyden psychomotorická psychoterapie) pro zdravou a plnohodnotnou interakci dítěte s okolím před i po narození

Aktivní příprava na porodní proces a přivítání miminka v kontextu se současným stavem českého porodnictví.

Tak, jak se k dítěti chováme když je v děloze, tak se ono bude chovat v dospělosti k sobě i ke světu. Přirozený porod jako cesta ke společnosti bez násilí.“
P. Fedor-Freybergh, prenatální psycholog a gynekolog


Technické požadavky k použití platformy Zoom:

Zoom je uzpůsoben, aby fungoval na většině zařízení. OS Windows, MAC i většině OS Linux. Podporují jej webové prohlížeče: Internet Exlorer 11+, Edge 12 +, Firefox 27+, Chrome 30+, Safari 7+

Výkonem potřebujete počítač s procesorem alespoň 1GHz, takže lajcky řečeno: počítač ne starší než 5 let to zvládne s přehledem.

Rychlost připojení potřebujete na stahování alespoň 1.5 Mb/s. Což v současnosti splňuje drtivá většina připojení.

Před konferencí zašleme přihlášeným podrobnější informace a v případě potřeby uděláme 27.3. zkušební „vysílání“, abyste měli jistotu, že se připojíte.

Pokud byste si s něčím nebyli jistí, kontaktujte nás na kraniosakralniasociace@gmail.com


Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.