Datum konání

29/11/2018 - 02/12/2018    
10:00 - 18:30

Místo

KC Domovina
Na Maninách 1525/32a, Praha 7

Typ kurzu

Tekutinová pole a síly tekutin – embryologické uspořádávající vzorce

Postgraduální seminář kraniosakrální biodynamiky – určený pro absolventy základního výcviku kraniosakrální biodynamiky, kraniosakrální terapie a kraniosakrální osteopatie.

Popis kurzuBiodynamický model kraniosakrální terapie je založen na pochopení tvořivých sil. Tyto síly uspořádávají v lidském embryu pohyb, který probíhá během vývoje a růstu, a zapisují do těla základní uspořádávající matrici, která funguje jako předloha k léčení. V průběhu embryologického vývoje se formují vymezená uspořádávající pole, která řídí růst, vývoj a léčení všech tkání, jež se v daných částech organismu nacházejí. Tato uspořádávající pole působí i v průběhu dalšího života, udržují a léčí formu i fungování našeho organismu. Kontakt na úrovni těchto “tekutinových polí” proto umožňuje pracovat s širokou škálou stavů či obtíží na hlubší úrovni uspořádání. Na semináři prozkoumáme tyto embryologické projevy zdraví, stejně jako vliv různých forem podmiňujících zkušeností, které nás mohou v životě potkat. Dostatek času budeme věnovat  práci na stolech, reflexi a meditacím.

 

VĚNOVAT SE BUDEME NÁSLEDUJÍCÍM TÉMATŮM:

 • prohlubování holistického posunu, být jako jedna kapka v oceánu primární respirace
 • dynamiky početí a zahnízdění, vnitřní a vnější buněčné tělo a pupečníková šňůra
 • přirozená fulcra tří embryologických zárodečných vrstev: třetí mozková komora, srdce a pupík
 • branchiální oblouky a z nich odvozené struktury
 • embryologická tekutinová pole hlavy, obličeje, hrdla a zformování obličeje
 • využití tekutinových polí ke kontaktu s kraniálními kostmi, kostmi viscerokrania, kraniálními nervy a svaly
 • role “soustavy sociálního kontaktu” a polyvagální teorie
 • embryologická tekutinová pole páteře
 • kontakt s obratli, míšními nervy, svaly, šlachami a orgány prostřednictvím tekutinových polí
 • práce s facilitovanými segmenty
 • práce s embryologickými trojicemi a vyšší embryologickou trojicí sphenoidu, occiputu a atlasu
 • původní plán zdraví, dokonalost uložená v jádru

Michael Kern D.O., B.C.S.T., A.B.D., N.D.

Michael je kraniosakrální terapeut, osteopat a naturopat, který působí v Londýně. Kraniosakrální terapii učí od roku 1987 a je jedním z vůdčích osobností v oboru. Momentálně vyučuje v Anglii, Rusku, Dánsku, Holandsku, Německu a Polsku. V Londýně založil Vzdělávací nadaci pro kraniosakrální terapii, byl seniorním učitelem na Osteopatické fakultě, dále učil v rámci Mezinárodní kraniální asociace, v Centru pro profesionální rozvoj v osteopatii a na Univerzitě ve Westminsteru. Je autorem vysoce uznávané knihy “Dech života – Moudrost skrytá těle” (česky Fontána, 2011), která byla přeložena do 9 jazyků.

Cena workshopu:

Člen ČKA:  Do 15/9 je pro cena pro člena asociace 12 396,- plus DPH 2 604,- celkem 15 000,-

Od 16/9 je cena pro člena asociace 13 552,- plus DPH 2 848,- celkem 16 200,-

Běžné vstupné: Do 15/9 je cena 13 387,- plus DPH 2 813,- celkem 16 400,-

Od 16/9 je cena 14 462,- plus DPH 3 038,- celkem 17 500,-

Storno podmínky: 

Do 15/9 vracíme kurzovné v plné výši.

Od 16/9 do 31/10  vracíme 50% kurzovného.

Po1/11 kurzovné nevracíme. Děkujeme, že naše podmínky respektujete.

Úhradou kurzovného účastník bere na vědomí a souhlasí s následujícím:

 • Seminář nenahrazuje lékařskou ani psychoterapeutickou péči.  Účastník se zavazuje informovat organizátora o jakýchkoliv závažných fyzických či psychických obtížích či léčbě, kterou podstupuje.
 • Účast na semináři je dobrovolná a může být velmi prožitková. Účastník nese zodpovědnost za vše, co dělá.
 • Účastník může kdykoliv seminář opustit. Poplatek za seminář se v tomto případě nevrací.
 • Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné. V tomto případě bude poplatek za seminář účastníkovi vrácen.