Datum konání

09/09/2016    
18:00 - 21:00

Místo

Maitrea
Týnská ulička 6, Praha 1

Praxe Klidu: Nalezení své vnitřní tělesné brány k lásce

Naučíte se vnímat klid jako smyslové naladění svého vnořeného těla. Vaše vnitřní tělo je branou k smyslnému plynutí Erosu, který je v jednotě s moudrostí celku. Opakované setkávání s Erosem plynoucím uvnitř těla způsobuje, že postupně přestanete zasahovat do cesty svého já a získáte přístup k přirozenému stavu moudrosti těla. Vedení od moudrosti těla je prostředkem, jenž umožňuje nepřekážet si, nekolabovat do sebe a ani se neopouštět v kontaktu s intimitou, intenzitou a paradoxem lásky. Naučte se být se vším, co o o sobě zjišťujete v sebe-odhalujících hloubkách dynamického klidu.

Obnovení přirozeného stavu moudrosti a nevinnosti těla, jakožto posvátné nádoby lásky, osvobozuje vaše vědomí od tendencí k připoutanosti a odmítání, jež vyvolává struktura osobnosti zakotvená v egu.   

S přirozeným stavem těla se setkáváme v různých praktických přístupech k vnitřnímu tělu: meditace na vnitřní klid, dýchání vnitřního těla, spočívání ve střední linii, vnímání kvalit a tónů klidu v atmosféře vnitřního těla, zabydlení se ve třech centrech – v hlavě, srdci a pánvi – s vnitřním vědomím přítomnosti a setrváváním u sino-atriálního uzlu srdce.

Když se tyto praxe sjednotí do společného procesu, stávají se branou k posvátnému smyslu: spirituálnímu doteku, který nás přivádí do přímého kontaktu k jednotné živoucí substanci lásky, která proniká a proudí mezi tělem a světem.