Datum konání

10/09/2016 - 12/09/2016    
9:00 - 18:00

Místo

Na Marjánce
Bělohorská 35/262, Praha 6, Česká republika, 169 00

Typ kurzu

 • Naučte se spojit s klidem v sinoatriálním uzlu svého srdce a uvědomte si existenci neodděleného Já, ze kterého poskytujete ošetření.
 • Kultivujte pociťovaný vjem celistvého těla, který sjednocuje všechny vjemy do jednoho posvátného smyslu.
 • Prozkoumejte, jak vás vyladění se na tóny vjemů ve vašem vnitřním těle přirozeně ladí na proces vašeho klienta.
 • Naučte se, jak praktikovat biodynamický kraniální dotek pro evoluci vašeho vědomí i vědomí vašeho klienta.
 • Zjistěte, které biodynamické praktiky nám brání v evoluci.
 • Spočívejte uvnitř, zůstávejte v nevědění a dotýkejte se v prostoru nedělání – to je umění, jak nepoužívat během ošetření eferentní aktivitu.
 • sun-622740_1280Objevte, že tím, že nepojmenováváte, ale spíše charakterizujete své smyslové zkušenosti, nedáváte limity svému rozvíjejícímu se vědomí.
 • Najděte a pociťte svou středovou linii – vnitřní jádro nás samých.
 • Praktikujte stillness meditace se zaměřením na: středovou linii, dýchání celým tělem, sinoatriální uzel srdce, pánev jako centrum uzemnění, spojení všech center do Jednoty.
 • Shrnutí duchovních tradic, které  rozpoznávají SA uzel srdce jako  samostatně existující vyzařování Já: védy, advaita, dzogčen, hinduismus, křesťanství, Steiner, kašmírský šivaismus.
 • Souhrn osteopatických pohledů na  srdce jako centrum vnímání: Still, Douval.
 • Souhrn vědeckých potvrzení SA uzlu jako hybatele tekutin.