Datum konání

24/02/2018    
10:00 - 17:00

Místo

Dayal
Vyšehradská 43, Praha 2, 120 00

Foto: Pixabay

Na 24/2 svolal výkonný výbor ČKA valnou hromadu a na ní navazující členskou schůzi.

Všichni členové i hosté, kteří se zajímají o činnost České kraniosakrální asociace jsou srdečně zváni.

Naším záměrem je vzájemné setkání členů stále se rozrůstající asociace, ohlédnutí se za minulým rokem a plány aktivit v letošním roce i v dalších letech.

Uvítáme zájemce o aktivní zapojení se do činnosti.

Těšíme se na plodný společně strávený čas.