Vytváření léčivého pole skrze uvědomění (mindfulness)

Datum konání

11/03/2018    
9:30 - 17:00

Místo

Typ kurzu

Praktický celodenní seminář, který bude volně navazovat na sobotní přednášku (více zde). Program bude probíhat pouze v českém jazyce v menší skupině 6ti-12ti účastníků. 

V rámci semináře se budeme věnovat mentálním faktorům a schopnostem mysli, budeme prozkoumávat kvality, které jsou podpůrné pro utváření léčivého pole v terapeutickém procesu.  Budeme hovořit o tzv. uvědomění /otevřené pozornosti/, všímavosti (angl. mindfulness) a přidružených kvalitách jako jsou akceptace, neposuzování, neočekávání, soustředění, laskavost, soucit aj. Zaměříme se nejen na pojmenování těchto prospěšných kvalit a na vysvětlení jejich funkce, ale také poukážeme, v čem se liší, a na to, jak je možné je systematicky rozvíjet a cvičit.

O lektorovi:
Jan Honzík PhD. (Česká republika) založil a vede Psychoterapeutické centrum Lávka v Praze-Dejvicích. Zde pracuje jako psychoterapeut a vede sebezkušenostní kurzy a skupiny.
Vystudoval filozofii a antropologii na Univerzitě Karlově, pak žil rok jako buddhistický mnich na Srí Lance. Absolvoval psychoterapeutický výcvik v satiterapii, humanistické psychoterapii využívající léčivých účinků uvědomění (angl. mindfulness), výcvik v individuální systemice (Artho Wittemann), zabývající se lidskou psýché z hlediska jejích personifikovaných částí, a výcvik v somatickém koučování, vycházejícím z biosyntézy. Jeho terapeutický přístup je inspirován moudrostí Východu, zejména buddhistickou psychologií, Gendlinovým focusingem, bioenergetikou, Jungem … a v neposlední řadě každodenním životem se vším, co přináší. Jako lektor se věnuje především výcvikům v mindfulness a aktuálně vede kurzy Focusing, Smrt – průvodce a spojenec a Hledání vize & cesta hrdiny.
(více viz www.centrum-lavka.cz)

Počet míst je omezen, přihlašte se prostřednictvím objednávky.

Cena: 1800,- /celý den