Biodynamický kraniální dotek/Dotek ticha a klidu – Úvodní kurz

Fotka od pixabay InspiredImages

Kurz je otevřen každému, kdo si přeje rozvíjet se na osobní úrovni nebo hlouběji prozkoumávat to, s čím se setkává v rámci své praxe. Úvodní kurz je vhodný pro všechny praktikanty zajímající se o zdraví, psychoterapeuty, pohybové terapeuty a nové kraniosakrální praktikanty. Je určen všem kraniosakrálním a biodynamickým praktikantům, kteří se chtějí dozvědět více o typu biodynamiky, který učíme.

Tento kurz je podmínkou k účasti na ročním výcviku biodynamického kraniálního doteku (Doteku Ticha a Klidu). Více o výcviku zde. 

Během úvodního kurzu se naučíte dotýkat se ne-eferentním (neutrálním) způsobem z postoje ne-dělání, v tonální rezonanci s primární respirací. Kurz vám nabídne řadu cvičení zaměřených na vtělení Klidu a kontakt se střední linií, která vás přivedou do přímého kontaktu s primární respirací ve vlastním těle. Jedná se o postupný proces, během něhož opustíte veškerou eferentní aktivitu a intervence, ale zároveň při doteku nebudete příliš vzdálení ani nereagující. To vám umožní uvolnit se do Klidu a prodlévat ve vlastním přirozené stavu (neutrálu), zatímco budete nechávat “to, co je”, být takovým, jaké to je.

Znovu si projdeme zásadní vhledy Dr. Sutherlanda do biodynamiky. Prostřednictvím meditací na Klid vytvoříme posvátný prostor a spojíme se s neviditelnou střední linií. Vstoupíme do vědomí srdce a pociťováním se zabydlíme ve vnitřním prostoru těla, což nám umožní cítit jeho tonální kvality. Prostřednictvím doteků v tonální rezonanci budeme skrze své nitro vedeni k hlubokým setkáním s primární respirací Dechu života.

Seminář bude tlumočen do českého jazyka.

Bližší informace o datu a místě konání jsou v současné době v jednání .

Máte-li nějaké dotazy, nebo chcete dostat bližší informace až budou známé,  kontaktujte nás emailem na adrese: kraniosakralniasociace@gmail.com 


 

Výcvik doteku ticha  a klidu (mentorský kurz přístupu Stillness Touch) 2020/2021

 

O lektorce: Giorgia Milne (USA) prošla intenzivním osobním i odborným vývojem od alopatického přístupu k terapeutické práci s léčivou energií z pohledu hlavních kraniosakrálních přístupů. Její vývoj se završil pokročilou praxí biodynamického kraniálního doteku, nazývaného také jako Stillness Touch (Dotek Ticha a Klidu).

Je absolventkou programu primární lékařské péče Stanfordské univerzity. Je certifikovanou učitelkou přístupu Stillness Touch a zároveň vede Školu Dynamického klidu založenou Charlesem Ridleym.

Intenzivně cestuje a vyučuje úvodní a mentorské kurzy, na nichž se věnuje anatomii kraniosakrálního systému, embryologii, nauce o mozku, práci s fulkry a dovednostem pro vedení terapeutického sezení z pohledu biodynamického kraniálního doteku. Její styl výuky v sobě spojuje rozsáhlé osobní i odborné zkušenosti a schopnosti při učení vycházet z alchymie přítomného okamžiku.

O výcviku: Učení v rámci tohoto kurzu je živé a neustále se vyvíjí, proto je následující popis určitým hrubým náčrtem nelineárního procesu. Kurzy se neomezují na přesný popis a formát jednotlivých úrovní. V některých případech má výuka podobu 3 delších kurzů, jindy 4 stupňového formátu, tak jak je popsán níže. Pole každé skupiny je jedinečné a projevuje vlastní „evoluční plán“.

Tento kurz je vyvrcholením toho, co v rámci biodynamiky nabízíme, a zároveň nás odlišuje od jiných biodynamických přístupů. V zásadě lze říci, že jakožto certifikovaní praktikanti tohoto přístupu a ve způsobu, jímž vyučujeme, usilujeme o to, žít svůj život v-tělesné-jednotě a hluboké celistvosti s Čirým Dechem Lásky a také ve službě ostatním na této cestě. Dosavadní biodynamická mapa, kterou jsme prozkoumávali v minulosti (a popsali v knize Ticho a klid) a která souvisí spíše se vzestupným proudem a úrovněmi primární respirace, tvoří „zmapovanou“ půdu, na jejímž základu dále prozkoumáváme „nezmapovatelnou“ oblast začínající za Dynamickým klidem, zatímco Čirý Dech Lásky sestupuje do těla a sjednocuje se s ním. A zde, prostřednictvím sestupného proudu – projevujícího se jako Čirý Dech Lásky, se Láska navrací k sobě (nám) a nezadržitelně nás spojuje se vzkříšeným ne-duálním vědomím, které obnovuje náš přirozený stav Celistvosti, jenž představuje naprostou tělesnou jednotu s Láskou.

Součástí Vrozeného plánu naší evoluce je opětovná synchronizace každé z našich oddělených částí až do molekul všech buněk s Celistvostí nekonečného vědomí a Lásky. Čirý Dech Lásky alchymisticky mísí všechny živly (zem, vodu, vzduch a oheň) s etherem – Dynamickým klidem – do podoby nekonečně se obnovující substance Lásky, která je uzpůsobená přesně tak, aby milujícím způsobem vzkřísila každou naši vnitřní část a obnovila její kontakt s celistvostí takovým způsobem, že už nebude možné, aby se tělo bránilo Lásce.

Podmínkou pro účast ve výcviku je absolvování úvodního třídenního kurzu 

Podrobnější informace  zde.

 Rozhovor s Giorgií Milne najdete zde.


Sdílejte článek