Bc. Bohumila Šulcová

Profesionální roční výcvik kraniosakrální osteopatie s biodynamickými prvky Ostrava (Asociace kraniosakrální terapie), ZÁZRAKY DUŠE s.r.o., Ostrava — MVDr. Hana Chocholatá BCST

Kraniosakrální osteopatie – CSO I – Fascie, příčné struktury, ošetření příčných struktur

Kraniosakrální osteopatie – CSO II – Neurocranium, ošetření neurocrania

Kraniosakrální osteopatie – CSO III – Vzorce SBS, léze SSB

Kraniosakrální osteopatie – CSO IV – Viscerocranium, ošetření viscerocrania

Kraniosakrální osteopatie – CSO V – Membránový systém, mentální detoxikace, práce s energií

Kraniosakrální osteopatie – CSO VI – Drenáž žilních splavů, komorový systém mozku

Kraniosakrální osteopatie – CSO VII – Somatoemocionální uvolnění, práce v systému Tělo a Emoce 1.+ 2. – podpůrný hovor + ošetření traumatizované tkáně

Tříletý výcvik Neuroenergetická terapie a práce s traumaty — Ing. Dana Julínková BCST, Pardubice, spojuje principy přístupu Somatic Experiencing, kraniosakrální biodynamiky a neuroenergetické medicíny, přístup je zaměřený na práci s traumaty a jejich léčení 

SHIATSU cestou 5 elementů – Základní techniky Zen Shiatsu – Vlákna života – Michaela Hyklová, roční prožitkový seminář 

– první cyklus Země

– druhý cyklus Voda

– třetí cyklus Dřevo

Roční seminář Žena a vztahy — Ing. Dana Julínková BCST jemná práce s tělem, myslí a emocemi k pochopení velkého potenciálu v oblasti vztahů, který obsahuje každá žena uvnitř sebe 

Kurz – Dornova metoda PLUS Dornplus  — MgA Zuzana Prouzová – Jozef Púry – Centrum SPS Brno-Komín

Kurz Breussova masáž — MgA Zuzana Prouzová – Jozef Púry – Centrum SPS BrnoKomín

Tygr v nás – seminář – práce s traumaty dle P. A. Levina MVDr. Hana Chocholatá BCST

Jak naše tělo zvládá náročné situace, nástroje centrálního nervového systému a těla

Trojjediný mozek a jeho vliv na naše rozhodování, přirozené reakce na nebezpečí

Jak vzniká trauma, následky traumatu na těle i v chování, vzorce chování

Bezpečí a Nervus vagus – –MVDr. Hana Chocholatá BCST – fungování autonomního nervového systému v náročných situacích, anatomie a fyziologie bloudivého nervu N. Vagus, Polyvagální teorii S. Porgese, zapojení ventrální a dorsální větve Nervu Vagu

Emoční koučování dětí –Mgr. et Mgr. Petra Mařádková, Ceteras – specifika koučovacího přístupu k dítěti (předškolního a mladšího školního věku)

Kurz kraniosakrální osteopatie OČI, ZÁZRAKY DUŠE s.r.o., Ostrava- – MVDr. Hana Chocholatá BCST – teorie a praxe ošetření očí, techniky zlepšování zraku přirozenou cestou

V lůně matky, v lůně země, Co nás děti učí o nás samotných , cyklus webinářů– – Matthew Appletonvliv raných zkušeností na náš vztah k vnější i vnitřní přírodě

Zpět do celistvosti/Back to Wholeness (cyklus webinářů) – – Matthew Appleton

Porod pohledem dítěte –– úvod do Integrative Baby Therapy – Matthew Appleton

Biodynamická aktivace imunity – –    Etienne Peirsman (USA), webinář

Bezpečí jako základ terapeutického procesu, Když sezení opanuje vnitřní dítě – –   Andreas Huckele, Frankfurt am Main, cyklus webinářů

Mířit ke zdraví – biodynamický pohled – – webinář, Bhadrena Tschumi a Kavi Alessandro Gemin

Uvolněné a zdravé bederní svaly — Sensing body – Michaela Cusanová, on-line kurz