O lektorceGiorgia Milne (USA) prošla intenzivním osobním i odborným vývojem od alopatického přístupu k terapeutické práci s léčivou energií z pohledu hlavních kraniosakrálních přístupů. Její vývoj se završil pokročilou praxí biodynamického kraniálního doteku, nazývaného také jako Stillness Touch (Dotek Ticha a Klidu). Je absolventkou programu primární lékařské péče Stanfordské univerzity. Je certifikovanou učitelkou přístupu Stillness Touch a zároveň vede Školu Dynamického klidu založenou Charlesem Ridleym. Intenzivně cestuje a vyučuje úvodní a mentorské kurzy, na nichž se věnuje anatomii kraniosakrálního systému, embryologii, nauce o mozku, práci s fulkry a dovednostem pro vedení terapeutického sezení z pohledu biodynamického kraniálního doteku. Její styl výuky v sobě spojuje rozsáhlé osobní i odborné zkušenosti a schopnosti při učení vycházet z alchymie přítomného okamžiku.

 

O výcviku: Učení v rámci tohoto kurzu je živé a neustále se vyvíjí, proto je následující popis určitým hrubým náčrtem nelineárního procesu. Kurzy se neomezují na přesný popis a formát jednotlivých úrovní. V některých případech má výuka podobu 3 delších kurzů, jindy 4 stupňového formátu, tak jak je popsán níže. Pole každé skupiny je jedinečné a projevuje vlastní „evoluční plán“. Popis jednotlivých setkání, uvedený dole na stránce, vám umožní udělat si představu o celkové transformaci, která je možná, pracují-li procesy vzestupného a sestupného proudu v hlubokém souladu. 

 
 • Ke vstupu do výcviku je bez výjimek nezbytná účast v úvodním kurzu s Giorgií Milne.
 • Intenzivní výcvik bude probíhat v malé skupině maximálně 16 účastníků.
 • Časově se jedná o 4 x 4 dny. Vzhledem ke karanténním opatřením není zatím známo, kdy výcvik proběhne, máte-li o výcvik zájem kontaktujte nás na našem emailu: kraniosakralniasociace@gmail.com
 • Je nezbytné absolvovat všech 16 dní, není možné připojit se, ani odpojit později v rámci probíhajícího výcviku.
 • Cena je 4000 USD, platbu je možné po dohodě rozložit podle vašich možností.
 • Výcvik bude  tlumočený do českého jazyka.
 • V rámci kurzu kromě zmíněných setkání probíhají i internetové supervize přímo s Giorgií Milne, nebo se zkušenými asistenty kurzu, tyto jsou již zahrnuty v celkové ceně. Případné tlumočení na těchto supervizích si zajišťuje sám účastník.
 • Místo kurzu bude upřesněno.

 • Seminář nenahrazuje lékařskou ani psychoterapeutickou péči.  Účastník se zavazuje informovat organizátora o jakýchkoliv závažných fyzických či psychických obtížích či léčbě, kterou podstupuje.
 • Účast na semináři je dobrovolná a může být velmi prožitková. Účastník nese zodpovědnost za vše, co dělá.
 • Účastník může kdykoliv seminář opustit. Poplatek za seminář se v tomto případě nevrací.
 • Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné. V tomto případě bude poplatek za seminář účastníkovi vrácen.

 

Máte-li zájem o účast ve výcviku kontaktujte nás emailem na kraniosakralniasociace@gmail.com , pošleme vám bližší informace.


 1. úroveň

První úroveň, první ze čtyř úrovní výcviku, přímo navazuje na úvodní kurz. Klade důraz na hlubší upevnění schopnosti poskytovat Dotek Klidu z přirozeného stavu (z neutrálu). To vyžaduje, aby se praktikant dokázal vědomě svou pociťující pozorností zabydlet v prostoru vnitřního těla a „pracovat“ z tohoto místa na základě vnitřního vedení kvalitami vnitřní atmosféry – moudrosti těla.

Budeme se věnovat i překážkám vůči schopnosti být v přirozeném stavu (neutrálu). Specificky probereme příliš mužský (hypermaskulinní) postoj, který jsme zdědili od svých předků a který se v naší kultuře objevil po skončení období lovců a sběračů, tedy zhruba před 10 000 lety.

Stinnou stránkou ega, které funguje z příliš mužského postoje, je, že nás odděluje od přirozeného stavu a odpojuje naše vědomí od spočívání v našem přirozeném těle, které je spontánně spojené s Čirým Dechem Lásky. Dále démonizuje smyslné kvality, které pociťujeme, když tělem svobodně a přirozeně – bez kontroly ega a podvědomého stažení z důvodu nepříjemných pocitů nebo šoku ze starých traumat – proudí Posvátné Ženství, Čirý Dech Lásky. Toto důležité rozlišení vyžaduje, abychom se vystavili své bezpodmínečné pociťující přítomnosti a nechali se jí prosvětlit, a dále abychom měli nejen kapacitu na to, být s tím, „co je“, ale i hlubokou důvěru, která nám dovolí uvolnit se z přehnané kontroly hlavy, z příliš mužského nastavení, a navrátit se do přirozeného stavu a pracovat z pánve.

Veškerá další výuka vychází z tohoto esenciálního porozumění.


 

 1. úroveň

Druhá úroveň výcviku dále staví na základech položených na kurzu první úrovně. Budeme prohlubovat schopnost vnímat srdcem prostřednictvím důvěrného tělesně pociťovaného vztahu s vtělováním sestupného proudu Čirého Dechu Lásky v prostoru vnitřního těla v oblasti pánve. To nám poskytne důležitý vhled a umožní začít hluboce prozkoumávat nerozdělitelnou jednotu těla a Lásky. Projdeme všechny přípravné kroky nezbytné k tomu, abychom dokázali zachovávat vnitřní tělesnou přítomnost ve všech sférách vtělení, vnoření se do „masa“ a pojení se s láskou. Dále popíšeme rozdíly v přípravných praxích určených pro vzestupné formy Dechu života, tj. kraniální vlnu, tekutinový tide a long-tide, a rozdíly pro sestupný proud Čirého Dechu Lásky.

 

 


 

3. úroveň

Třetí úroveň výcviku představuje fulkrum celého programu. Důvěrný, živoucí a srdcem pociťovaný vztah s Čirým Dechem Lásky, který jste si zatím vypěstovali, vás připraví na to, abyste zcela odložili veškeré oddělující a zpředmětňující strategie vytvořené egem, které měly ovládat vaše vnímání srdcem a ze strachu blokovat lásku. V této chvíli můžete vstoupit do nekonečného potenciálu Dynamického klidu, který představuje fulkrum biodynamické práce.
V zásadě dovolíme Dynamickému klidu, aby se sjednotil a nakonec i stal naším vnímáním ze srdce – aby se stal neochvějnou přítomností klidu. Toto je také známo jako příčinná úroveň (sjednoceného) vědomí, které je portálem do ne-duálního vědomí a dalších hlubších stavů.

 

 


 1. úroveň

Na úvodním kurzu jsme prozkoumali funkce vzestupného proudu Dechu života týkající se zdraví a vnímání. Stejným otázkám jsme se věnovali i během dalších tří modulů, kdy jsme prozkoumávali náš přirozený stav hlouběji a z dalších úhlů pohledu. To nám umožnilo zjistit, jak je tento stav propojený s evoluční funkcí sestupného proudu – Čirého Dechu Lásky – a jak se vztahuje k celotělovému uvědomění Celistvosti, jakožto nerozdělitelné tělesné Jednoty s Láskou, která vytváří každého z nás.

Čirý Dech Lásky má dvě základní funkce:

1) Funkce utvářející člověka, zdraví a celistvost, která vytváří a udržuje naši lidskou podobu.  Tato funkce nám dává schopnost vnímat, poskytuje ochranu a imunitu a udržuje zdraví tím, že soustavně znovu spojuje části do celku (vrozený plán léčení).

2) Funkce bytí je evoluční. Vytváří souvislou jednotu člověka a bytí. Tato funkce vás pohání, abyste se rozvíjeli, abyste dokázali nechat svou lidskost soustavně prodýchávat Čirým Dechem Lásky, i když je tato láska narušená kontrolujícími strategiemi a odporem ega a podvědomým stahováním se určitých částí těla jako následku šoku a traumatu. To, že se „sjednotíte se svým přirozeným stavem“ je těsně spjato s tajemstvím vašeho osudu: s vám vlastním funkčním vztahem, s holografickou maticí posvátného plánu (vrozený proces evoluce), a s uvědoměním, že jste jedinečným projevem Lásky.

Ve třech předcházejících kurzech jsme se zabývali přirozeným stavem (neutrálem) jakožto procesem, v němž se praktikant zdržuje eferentního způsobu vnímání, které narušuje vrozené léčení, a kdy podporuje klienta v procesu, kdy ego odevzdává kontrolu Čirému Dechu Lásky. Učili jsme se toto vnímat, zatímco přirozený stav klienta vstupuje do stavu jednoty celého těla s dynamickým klidem, skrze který vyvstává prostorná přítomnost Čirého Dechu Lásky. Na základě směsice úrovní primární respirace, která je přítomná a vyvstává do popředí, můžeme vnímat úroveň já/Já, do které se klientovo ego svým vnímáním odevzdalo přílivu Čirého Dechu Lásky. Po té, co si toto zopakujeme, prozkoumáme přirozený stav z jiné perspektivy – z nitra sebe samotných jakožto praktikantů.

Vytvoříme si přesnou mapu svého já, která nám jakožto praktikantům bude pomáhat procházet vlastním procesem sebedotazování. V něm vstoupíme do neutrálu, a budeme se obracet k sobě samotným s odvahou a silou v srdci, ale jemností zároveň.

Díky tomuto soucitnému postoji k sobě samotným se naučíme, jak se pozvolna uvolňovat, otevírat a dovolovat Čirému Dechu Lásky nás láskyplně naplňovat a prostupovat každou část jednotného celku našeho těla a mysli – až do buněk. „Čelit sobě samým“ je pravděpodobně ta nejdůležitější, nejobtížnější a nejméně příjemná část naší objevné cesty. Pokud nevpouštíme Čirý Dech Lásky do sebe-omezujících částí ega a do svého podmíněného těla, a pokud nedokážeme „být s tím“, co je často nepříjemné a intenzivní, jak pak dokážeme setrvávat přítomní, pokud klient prochází stejným procesem?

Podíváme se na různé proudy Dechu života – jak vzestupný tak i sestupný, ačkoliv je to jen jeden proud. Když se s nimi sjednotíme, budeme zkoumat, jak vytvářejí přesnou alchymistickou směs, která dokončuje vtělení Bytí (ne-duálního vědomí) jakožto funkce sestupného proudu, který je hlavním řídícím principem Čirého Dechu Lásky v současném období lidského vývoje.

Evoluční proces sestupného proudu můžeme pozorovat, zatímco Čirý Dech Lásky dále pracuje na svém plném vtělení do našeho lidství, než se části sjednotí a zcela stanou jedním. Dospějeme do ne-duálního vědomí – uvědomění, že Tělo Je Láska.

Už si neklademe otázku, která lidstvo pálí posledních 8 000 let: Jak mohou lidé překročit sami sebe, své bolesti, a vyhnout se nepohodlí a „pak“ osedlat vzestupný proud a sjednotit se s Posvátnem (vzestupný proud)? Ale ptáme se, jak můžeme nechat Posvátné Vědomí, které se projevuje jako Láska, sestoupit do těla a stát se plně lidsky posvátným (sestupný proud)?

Tento kurz je vyvrcholením toho, co v rámci biodynamiky nabízíme, a zároveň nás odlišuje od jiných biodynamických přístupů. V zásadě lze říci, že jakožto certifikovaní praktikanti tohoto přístupu a ve způsobu, jímž vyučujeme, usilujeme o to, žít svůj život v-tělesné-jednotě a hluboké celistvosti s Čirým Dechem Lásky a také ve službě ostatním na této cestě. Dosavadní biodynamická mapa, kterou jsme prozkoumávali v minulosti (a popsali v knize Ticho a klid) a která souvisí spíše se vzestupným proudem a úrovněmi primární respirace, tvoří „zmapovanou“ půdu, na jejímž základu dále prozkoumáváme „nezmapovatelnou“ oblast začínající za Dynamickým klidem, zatímco Čirý Dech Lásky sestupuje do těla a sjednocuje se s ním. A zde, prostřednictvím sestupného proudu – projevujícího se jako Čirý Dech Lásky, se Láska navrací k sobě (nám) a nezadržitelně nás spojuje se vzkříšeným ne-duálním vědomím, které obnovuje náš přirozený stav Celistvosti, jenž představuje naprostou tělesnou jednotu s Láskou.

Součástí Vrozeného plánu naší evoluce je opětovná synchronizace každé z našich oddělených částí až do molekul všech buněk s Celistvostí nekonečného vědomí a Lásky. Čirý Dech Lásky alchymisticky mísí všechny živly (zem, vodu, vzduch a oheň) s etherem – Dynamickým klidem – do podoby nekonečně se obnovující substance Lásky, která je uzpůsobená přesně tak, aby milujícím způsobem vzkřísila každou naši vnitřní část a obnovila její kontakt s celistvostí takovým způsobem, že už nebude možné, aby se tělo bránilo Lásce.

Zcela se tělesně otevřít zranitelnosti Lásky – síle stvoření, která vyvstává z Klidu – je evolučním imperativem Čirého Dechu Lásky, který nás navrací do uvolnění a důvěry, jež jsou nezbytné, abychom nechali to, čím jsme, „prostě být“, zatímco setrváváme ve svém přirozeném stavu.

Z tohoto postoje začneme s pokročilejším prozkoumáváním jednotlivých atributů kontaktu – přítomnost, řeč, tělesný dotyk a pohyb – které jsou přesnými a zkušenostmi vytříbenými reakcemi na to, „co je“ přítomné v daném okamžiku. Jedním z atributů kontaktu je i to, že spontánně měníme dotyky, podle toho jak je volá moudrost klientova vnitřního těla. Takto se zakládají na konkrétních potřebách a respektují autentické hranice vyvstávající z Moudrosti spíše, než „hranice tkání“ vytvořené strachy ega, které mají původ v traumatu. Tímto způsobem celá praxe dozrává do podoby, která se zcela osvobodila od vyumělkovaných postupů, ale uvádí praktikanta do stavu, kdy jeho služba zůstává otevřena a nemá jasnou podobu, ale odvíjí se podle přítomného procesu v každém okamžiku.