Kateřina Velcová

„Malování je pro mě projevem z nitra. Je o tom, co člověk cítí, co vnímá a jaký je. To samé pro mě představuje i dotek spojený s pocitem bezpečí a naprosté důvěry.“

Pro mě osobně představuje kranio životní cestu, která může pomoci každému z nás, ať už je náš cíl jakýkoliv. Díky kraniu jsem našla sebedůvěru i cestu k sobě samé a ostatním lidem. Pomáhá mi snadněji zvládnout současné i minulé překážky. Vím, že se mohu cítit dobře při jakémkoliv kontaktu s lidmi. Ukázalo mi, že lidem mohu důvěřovat a že strach nemusí být jenom špatný.

Kraniu jsem se začala intenzivně věnovat v roce 2015. Již delší dobu před tím jsem cítila, že si chci doplnit svou profesní uměleckou dráhu o další přístup, který naslouchá lidem a podporuje jejich rozvoj. Kromě kraniosakrální biodynamiky se ve svém ateliéru Spolu k radosti aktivně věnuji také malování a kresbě.

Absolvovala jsem dvouleté studium s výcvikem u Abhy Sajwel a nyní sama asistuji při výcviku dalších terapeutů a terapeutek. Pozitivní cestu, kterou jsem nastoupila, chci ukázat i ostatním, kdo ji hledají. Každý může najít směr, který mu bude vyhovovat a ve kterém se bude cítit šťastný.

Sama dobře vím, že udělat krok tím správným směrem a vydat se při tom často do neznáma, není snadné. Během výcviku kraniosakrální terapie jsem se k takovému kroku odhodlala a nelituji. Opustila jsem dokonce své trvalé zaměstnání a dnes se věnuji pouze tomu, co mě naplňuje a baví. Zbavila jsem se pochybností i pocitu méněcennosti. Životem už procházím se vztyčenou hlavou. Užívám si každý den. Nepřežívám, ale naplno žiji.

www.spolukradosti.cz

info@spolukradosti.cz

Tel.: 777 135 798