Nedílnou součástí biodynamického ošetření je práce se zdroji. Tento pojem v kraniosakrální biodynamice používáme pro označení věcí, činností, vztahů, našich vnitřních kvalit, které nás posilují, přinášejí nám potěšení, vyvolávají v nás pocit bezpečí – to vše jsou “zdroje”. Zdroje nám přinášejí radost, energii, zakotvení, pocit smyslu.

Během života prožíváme však i události, které překračují naši schopnost zvládnout je bez následků – nehody, dlouhodobá období stresu apod. Z nich si naše fyziologie odnáší zátěž, která se dříve či později projeví ve formě nejrůznějších symptomů. To, co umožňuje našemu tělu i nám vrátit se ke zdraví, jsou zdroje.

Práce se zdroji

Jsme vybaveni (na fyziologické úrovni) přirozenou schopností léčit se, uvolňovat stres a blokády v těle, navracet se k životní rovnováze a prosperitě. Trpíme-li nějakou obtíží, je důležité nezaměřovat se pouze na problém, ale obrátit svou pozornost i k tomu, co nás podporuje. Díky zdrojům máme možnost poodstoupit od  problému a s novou silou začít hledat řešení. Problémy většinou vznikají z nedostatku zdrojů v určité situaci (času, vlastních sil, podpory druhých), a proto je právě posilování zdrojů nezbytnou součástí cesty ke skutečnému řešení.

Zdroje rozlišujeme na vnější a vnitřní:

Vnější zdroje – věci z vnějšího prostředí, které nám poskytují podporu, přinášejí potěšení, pocit síly, kompetence, či bezpečí. Např. oblíbené místo, člověk, hudba, dobré jídlo, čtyřnohý kamarád, ale i hračka nebo bytost z říše fantazie.

Vnitřní zdroje – naše vlastnosti, které nás posilují. Např. talenty, smysl pro humor, různé silné stránky jako organizační schopnosti, či schopnosti zvládat určitý druh situací.

Aby se nám v životě dařilo, je třeba mít dostatek jak vnitřních tak i vnějších zdrojů.

Je dobré si zdrojů všímat, pracovat s nimi a aktivně je přivádět do života. Zdraví je sice naším přirozeným původním stavem, ale často je skryto za historií, kterou si náš systém nese. Proto jsou důležité zdroje.

Jaké jsou ty vaše? Jak poznáte, že je pro vás něco zdrojem?