0441web

V následujících řádcích vám příblížíme průběh běžného kraniosakrálního ošetření.

Úvodní rozhovor – ošetření začíná úvodním rozhovorem, během kterého terapeut zjistí váš záměr, dotáže se na anamnézu a na vaše zdroje. Dále vám pomůže spojit se se svým tělem a a uvolnit se v bezpečném a přijímajícím prostředí.

Zajištění pohodlí na masážním stole – terapeut zajistí, aby se vám na masážním stole leželo co nejpohodlněji. Pohodlná poloha vám umožní mít z terapie maximální užitek. Svou polohu můžete plně přizpůsobit potřebám svého těla.

Úvodní usazení – terapeut vám pomůže spojit se s některým se vašich zdrojů, aby vaše tělo mohlo plněji relaxovat a spojit se vlastními uspořádavajícími procesy. Sám se pak na chvíli spojí se svým tělem a svými zdroji, aby se připravil na práci s dotekem.

Dotek a hlubší usazení – terapeut vám nabídne kontakt. Nejprve to bývá kontakt na periferii těla, na nohou či na hlavě. V tomto doteku pokračujete v hlubší relaxaci a terapeut pomalu začíná vnímat celkové uspořádávající síly vašeho organismu.

Léčebné procesy – s prohlubující se relaxací vyvstávají do popředí léčebné procesy. Může se jednat o celkové čerpání “životních sil”, nebo ve vaší pozornosti vyvstane, “ožije” konkrétní místo, ke kterému se terapeut přesune, aby tento lokální terapeutický proces podpořil přímým dotykem. Může se jednat o práci s páteří, kloubem, vnitřním orgánem, ale i s konkrétním nervem nebo s oblastí mozku, či míchy.
V této fázi máte možnost pozorovat dění ve svém těle. Procesy mohou mít podobu tahu, či tlaku, houpaní, vytváření prostoru či proudění nebo spojování.

Integrace – v závěru ošetření vás terapeut kontaktuje opět na periferii, aby tělu umožnil změny zaintegrovat. V této fázi můžete prožívat stavy hlubokého klidu a rovnání svého těla ke střední ose.

Závěrečný rozhovor – ošetření uzavírá závěrečný rozhovor, během kterého můžete s terapeutem ošetření zreflektovat, a zeptat se jej na případné otázky. Tento rozhovor je důležitou součástí přechodu ze stavu hluboké relaxace do běžného fungování.

Po ošetření – ošetření nekončí v okamžiku, kdy se rozloučíte s terapeutem. Některé změny se mohou integrovat i několik dní. Dopřejte si proto po ošetření volnější režim.