Bc. Lumír Chovanec

Terapeut kraniosakrální osteopatie a biodynamiky

Díky dětství, kdy jsem většinu svého času trávil na zahradě či v nedalekém lese jsem již velmi brzy vnímal přírodu jako velmi silný zdroj života. Mou nejoblíbenější činností bylo trávení odpoledních hodin v korunách stromů, pozorování okolí a přírodních jevů, třeba opylujících včel. Rád jsem se věnoval také pěstování zahradních plodin a později jsem si založil vlastní jabloňový sad.

K mé technické profesi jsem se dostal díky zálibě v elektrotechnice a tzv. bastlení, tedy výrobě všemožných zesilovačů a elektronických „udělátek“.
Fascinovalo mě, že tranzistory fungují, aniž bychom viděli dovnitř jak. Tehdejší fyzikální teorie jsou díky kvantové fyzice dávno překonány a my dnes vidíme, že člověk využívá naprostou většinu přírodních zákonů, aniž by jim skutečně rozuměl. Počítačový svět se přidal následně během studia na střední škole a od roku 2007 jsem se věnoval IT světu profesionálně a tu a tam stále uplatňuji znalosti díky své 24. leté praxe ze světa velkých IT společností. Reálně jsem tak pomáhal lidem využívat potenciál nejmodernějších technologií světa k tomu, abychom mohli pracovat méně a nemuseli se věnovat rutinním, ubíjejícím činnostem. Vždy jsem měl štěstí na podporující tým a vedení.

Vždy jsem také toužil pochopit zákonitosti života. Odjakživa mě fascinovala dokonalost těla, jeho schopnosti a možnosti. Tato touha mě přivedla k sérii kurzů reflexní terapie, práci s Vědomím, a dalším technikám práce s tělem. Následně osobní zkušenost přerostla v hluboký zájem o kraniosakrální přístup jak v procesu vlastního léčení, tak práci pro klienty.

Individuální terapie nabízím od roku 2022. Věnuji se terapiím dospělých i dětí. Pracuji aktivně v asociaci KST. Pravidelně a aktivně se účastním supervizních setkání se špičkami lektorské obce naší asociace (jak v rámci ČR, tak ze zahraničí). Spolupracuji na výcviku KST s p. Hankou Chocholatou a s p. Radkem Neškrabalem. Pravidelně navštěvuji dostupné postgraduální semináře a nadále se účastním dlouhodobých výcvikových programů, např.: Neuroenergetická práce s tělem.

Svým klientům nabízím zcela individuální tzv. celostní přístup. Vnímám klientovy potřeby, jeho projev, a projevy v jeho těle v komplexní rovině. Společná práce s klientem probíhá vždy ve všech rovinách vzájemného sdílení již během pohovoru a následné dotykové terapie. Významnou podmínkou mé
práce je nabídka absolutní důvěry a bezpečí. Klient má vždy k úplnou kontrolu nad procesem terapie, který byť je v rukou terapeutových, není nikdy invazivní.

Vzdělání