Česká kraniosakrální asociace ČKA je dobrovolné, samosprávné a nepolitické sdružení kraniosakrálních praktikantů založené v září 2012.

Cílem činnosti asociace je udržování profesionálních standardů praxe a výcviku kraniosakrální biodynamiky a kraniosakrální terapie, podporování práce terapeutů, šíření a propagace kraniosakrální praxe, podpora zdraví klientů a spolupráce s ostatními organizacemi a spolky.

Asociace dbá, aby členové vykonávali své povolání odborně, v souladu s jejím etickým kodexem, profesními standardy a způsobem stanoveným zákony. Dále pečuje o odbornost svých členů, posuzuje a hájí zájmy svých členů, vede evidenci členů a podporuje je v jejich profesi.

ČKA vyvíjí činnost poradenskou, propagační, vzdělávací, zprostředkovatelskou činnost na poli zahraničních styků a činnost nakladatelskou. Zastupuje své členy na jednáních s Ministerstvem zdravotnictví ČR, MŠMT ČR, Parlamentem ČR, Senátem ČR a dalšími orgány státní správy; se zdravotními pojišťovnami; s odbornými společnostmi a jinými sdruženími a asociacemi.

ČKA je zapojena do Evropské síťe kraniosakrálních asociací (EUROPAEN  CRANIOSACRAL ASSOCIATION NETWORK –  ECSAN ). Zástupci asociace se pravidelně účastní setkání ECSAN v různých evropských zemích a aktivně se podílí na činnosti, kterou ECSAN vyvíjí.

Současným předsedou asociace je Filip Žitník, místopředsedkyní Dagmar Gem Kůrková.

Dalšími členy výkonného výboru asociace jsou  Jarka Indrová, Edita Tichá a Zuzana Kozáková.

Česká kraniosakrální asociace je právnickou osobou se sídlem: Vyšehradská 1376/43, 128 00, Praha 2. Asociace používá zkratku ČKA a chráněný znak.

Asociace má bankovní účet u Fio banky: č.ú.: 2700439451/2010

Dokumenty ke stažení –Stanovy ČKAEtický kodexStandardy praxe

Výroční zpráva  2013

Výroční zpráva  2014

Výroční zpráva  2015

Výroční zpráva  2016

Výroční zpráva  2017

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2019