Pavel Šulovský 

Do stredu kružnice sa dostaneme z ktorého koľvek bodu tejto kružnice. Náš stred je bránou i cestou k nášmu poznaniu, posunu či šťastiu a zdraviu. Poznám bezpečné miesta na kružnici, z ktorých sa dá krásne a príjemne dostať do stredu kružnice, teda prísť k sebe. Ak nadišiel čas urobiť tento prvý krok, alebo krok ďalší na ceste k sebe, rád Vás po nej budem sprevádzať kraniosakrálnou osteopatiou a technikami jej blízkymi.
Ďakujem za dôveru a možnosť byť pri Vás na ceste  k Vášmu svetlu.
V mapách terapeutov nájdete moje kontaktné údaje.