Pavla Soletka Krátká

Propojuji kraniosakrální terapii, individuální koučink a dlouholeté pedagogické zkušenosti. Klientům poskytuji bezpečný prostor, vědomé naslouchání a laskavou náruč. S radostí vytvářím takové životodárné podmínky, abyste se mohli uvolnit a ponořit v klidu do sebe.

Při práci ráda využívám i léčivé hudební nástroje, vůně, pastelky, tužku a papír. Skrze jemný dotek vás doprovodím k vašemu prameni zdraví (kraniosakrální terapie) a skrze vědomě použitá slova (koučink) vás udržím v březích vašeho toku myšlenek a možná zpovzdálí doprovodím (budete-li si to přát) k uskutečnění vašich snů.

Mou vizí je účinně se podílet svými schopnostmi a zkušenostmi na prevenci a péči o psychické a fyzické zdraví dětí, dospívajících a dospělých.

Najdete mě v Praze v domě osobního rozvoje Maitrea či v Letech u Dobřichovic.
Těším se na vás i vaše děti.

Kontaktujte mě: 604 868 751, pavla.soletka.kratka@gmail.com